‘A­larms gaan drie keer af op aand van by­l­moor­de’

Beeld - - News - Ja­na B­rey­ten­bach

Die aand toe Hen­ri van Breda se ou­ers en broer op die gholf­land­goed De Zal­ze ver­moor is, het vei­lig­heidsa­larms drie keer af­ge­gaan, be­weer sy reg­span.

Adv. Matthys Com­brink, vir Van Breda, het Lo­ren­zo A­fri­ka, ’n vei­lig­heids­be­amp­te op die land­goed, gis­ter weer breed­voe­rig uit­ge­vra oor die vei­lig­heid­stel­sel en pa­trol­lie­werk wat op die land­goed ge­doen word.

A­fri­ka was die nag van 26 en 27 Ja­nu­a­rie 2015 aan diens toe Mar­tin, Te­re­sa en Ru­di van Breda met ’n byl ver­moor is.

Van Breda voer aan ’n in­bre­ker het sy ge­sin ver­moor. Net sy sus­ter, Mar­li, het die aan­val oor­leef.

A­fri­ka moes op ’n kaart van die land­goed aan­dui waar al die vei­lig­heids­ka­me­ras, al­te­sa­me 44, en die drie ter­mie­se ka­me­ras is.

Com­brink het ’n vei­lig­heids­ver­slag aan A­fri­ka ge­toon en ge­vra of hy be­wus is van die drie keer toe die a­larms van die gee­lek­tri­fi­seer­de hei­ning af­ge­gaan het, om 19:38, 01:37 en 03:36 in so­nes 11, 39 en 40.

Nie­mand het nog ge­tuig in wat­ter so­ne die Van Breda-huis is nie.

A­fri­ka het gis­ter ge­sê hy was nie be­wus daar­van dat a­larms af­ge­gaan het nie. Daar­die aand het “niks vreemds” ge­beur nie en daar was geen pro­ble­me met die stel­sel nie. Die vei­lig­heids­be­heer­ka­mer sou hom laat weet het as daar ’n pro­bleem was.

Com­brink het ook fo­to’s ge­wys van hoe e­ro­sie on­der die vei­lig­heids­hei­ning toe­gang tot die land­goed moont­lik sou maak, spe­si­fiek by die ri­vier wat deur die land­goed loop. Die fo­to’s is in 2013 ge­neem. A­fri­ka het ge­sê as hy e­ni­ge vei­lig­heids­ri­si­ko’s sien, soos ga­te in die hei­ning, word dit da­de­lik aan­ge­meld en die vol­gen­de dag reg­ge­maak.

Adv. Su­san Gal­lo­way, staats­aan­kla­er, het A­fri­ka ge­vra of daar e­ni­ge ga­te in die hei­ning was die aand toe hy sy pa­trol­lie­werk ge­doen het.

A­fri­ka het be­ves­tig dat daar niks met die hei­ning ver­keerd was nie.

Die ver­hoor is tot van­dag uit­ge­stel.

■ Die ap­pèl­hof in Bloem­fon­tein het be­ves­tig dat die ap­pèl teen reg­ter Si­raj De­sai se uit­spraak dat die ver­hoor uit­ge­saai mag word op 18 Mei aan­ge­hoor sal word.

Fo­to: JACO MARAIS

Met sy kop om­hoog loop Hen­ri van Breda el­ke dag by hof­saal een van die hoog­ge­regs­hof in Kaap­stad in. Gis­ter was die vyf­de dag van die ver­hoor.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.