Nt­le­me­za ‘voel min­der­waar­dig’ ná hof­be­vel

Beeld - - News -

Lt.genl. Ber­ning Nt­le­me­za, voor­ma­li­ge hoof van die Val­ke, sê hy voel min­der­waar­dig en sy self­beeld is baie swak van­dat die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria be­veel het dat hy sy pos sum­mier moet ver­laat.

In ’n ver­kla­ring wat saam met sy aan­soek om ver­lof tot ap­pèl in die ap­pèl­hof in Bloem­fon­tein in­ge­dien is, sê hy: “Die re­pu­ta­sie wat ek oor ja­re heen op­ge­bou het, is nou aan sker­we, in ’n tyd dat ek in die ske­mer van my loop­baan as po­li­sie­man is.

“My loop­baan is nou ge­heel en al in dié hof se han­de. Ek het my land meer as 35 jaar ge­trou en pa­tri­o­ties met on­der­skei­ding ge­dien. Die (hoog­ge­regs­hof se) be­sluit was ’n ver­nie­ti­gen­de slag, nie net vir my nie, maar ook vir my fa­mi­lie en die land.”

Hy ver­wys na sy des­tyd­se on­der­houd vir die pos as Val­ke­baas. Vol­gens hom het hy die pa­neel toe al in­ge­lig oor ver­slae wat op hom be­trek­king het wat die on­af­hank­li­ke po­li­sie­on­der­soek­di­rek­to­raat (O­pod) op­ge­stel het.

Dit was glo op grond van die weg­la­ting van so ’n ver­slag dat ’n reg­ter hom be­skryf het as on­eer­lik en dat hy ’n ge­brek aan in­te­gri­teit het.

Com­fort N­gi­di, Nt­le­me­za se pro­ku­reur, sê die hoog­ge­regs­hof het nie die ju­ris­dik­sie om hom uit sy amp te ver­wy­der nie, be­rig Ti­mes Li­ve. Dit is een van die ar­gu­men­te wat N­gi­di aan­voer waar­om die ap­pèl­hof Nt­le­me­za se aan­soek om ver­lof tot ap­pèl teen die hoog­ge­regs­hof se be­vel moet toe­staan.

N­gi­di voer in hof­stuk­ke aan die hoog­ge­regs­hof het ’n fout be­gaan om­dat die “ver­wy­de­ring van die na­si­o­na­le hoof van die di­rek­to­raat vir pri­o­ri­teits­mis­daad­on­der­soe­ke (die Val­ke) ge­re­gu­leer word deur die be­pa­lings van art. 17 van die Po­li­sie­wet (68 van 1995).

“Die hof het geen ju­ris­dik­sie om ’n be­vel uit te reik wat die ap­pli­kant ef­fek­tie­we­lik uit sy pos ver­wy­der nie.”

Fo­to: THAPELO MAPHAKELA

Lt.genl. Ber­ning Nt­le­me­za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.