Mas­ha­ba wil mis­daad pak

‘Ons gaan Jhb se mid­de­stad reg­ruk’

Beeld - - News - Sa­rel van der Walt

Die tyd is ver­by dat die Jo­han­nes­burg­se mid­de­stad si­no­niem met mis­daad is.

Die ge­bied gaan reg­ge­ruk word, het Her­man Mas­ha­ba, DA-bur­ge­mees­ter, gis­ter in sy eer­ste stadsrede ge­sê.

“Oor die ja­re heen het die Jo­han­nes­burg­se mid­de­stad ge­buk ge­gaan on­der ver­waar­lo­sing, mis­daad, dwelms en vul­lis. Dit kan groot­liks toe­ge­skryf word aan ’n ge­brek aan ’n po­li­tie­ke wil om die pro­ble­me in die stad te pak.

“Ek is vas­be­slo­te om se­ker te maak dat dit nie meer die ge­val sal wees nie.

“Die her­nu­wing van die mid­de­stad is ’n fo­kus­punt in ons plan­ne om Jo­han­nes­burg se e­ko­no­mie­se po­ten­si­aal te ont­sluit.”

Hy sê Jo­han­nes­burg het amp­te­lik 862 000 werk­lo­ses. Dit is ’n werk­loos­heids­koers van 30%. On­der jong men­se is dit meer as 50%.

Om werk­loos­heid die hoof te bied, hoop Jo­han­nes­burg om teen 2021 ’n e­ko­no­mie­se groei­koers van 5% te be­haal. Die hui­di­ge groei­koers is 1,6%.

“Ons vi­sie vir die mid­de­stad is om dit in­klu­sief, mo­dern en die hart­klop van Jo­han­nes­burg te maak. Die mid­de­stad het die po­ten­si­aal om ’n mo­del van ’n post­a­part­heid­stad te word,” sê hy.

Mas­ha­ba sê die me­tro is be­sig met ’n on­der­soek na ge­boue in die mid­de­stad wat aan die stad be­hoort en be­plan om dit te om­skep in goed­koop huis­ves­ting en plek­ke waar en­tre­pre­neurs en klein sa­ke­on­der­ne­mings sa­ke kan doen.

R219 mil­joen is on­langs in die aan­vul­len­de be­gro­ting op­sy ge­sit om ge­boue in die mid­de­stad te koop en op te knap vir ver­blyf vir meer as 1 100 ge­sin­ne.

Die stad het ’n te­kort aan min­stens 300 000 woon­een­he­de.

R49,2 mil­joen is be­groot so­dat Pi­ki­tup, wat vir skoon­maak­diens­te ver­ant­woor­de­lik is, die mid­de­stad kan skoon­maak. Pi­ki­tup se skof­te is ver­dub­bel en daar is voor­sie­ning ge­maak vir ’n nag­skof om on­der­ne­mings wat dan oop is by te staan.

Die Jo­han­nes­burg­se me­tro­po­li­sie­diens het ook be­gin om mu­ni­si­pa­le re­gu­la­sies streng toe te pas. Sig­ba­re po­li­si­ë­ring is ook ver­skerp.

Mas­ha­ba sê toe hy ver­le­de jaar as bur­ge­mees­ter oor­ge­neem het, het hy met ’n skok ver­neem die me­tro­po­li­sie het ’n te­kort van 1 500 me­tro­po­li­sie­be­amp­tes.

“Dit het my ver­stom dat so ’n si­tu­a­sie ont­staan het ter­wyl mis­daad aan die or­de van die dag is en dit ge­meen­skap­pe ver­nie­tig.”

Om dié re­de het die Jo­han­nes­burg­se me­tro R31 mil­joen be­skik­baar ge­stel vir die wer­wing en op­lei­ding van 1 500 me­tro­po­li­sie­le­de.

Vol­gens Mas­ha­ba moet die dwelm­pro­bleem in Jo­han­nes­burg kaal­vuis ge­pak word. Die dwel­meen­heid wat in No­vem­ber ge­stig is, het vol­gens hom die laas­te paar maan­de reeds groot suk­ses be­haal.

Nog goeie nuus wat hy vir die Goud­stad se in­wo­ners ge­had het, is dat wer­kers in Maart 17 969 slag­ga­te her­stel het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.