‘Weg met huis­werk vir leer­lin­ge’

‘Ruim by skool tyd in daar­voor’

Beeld - - News - S­han­tel Mo­ses

Huis­werk be­hoort uit die on­der­wys­stel­sel ge­haal te word, sê dr. Mu­a­via Gal­lie, wat be­kend is daar­voor dat hy sko­le wat nie goed pres­teer nie in top­pres­teer­ders om­swaai.

Dié on­der­wys­ken­ner en -ak­ti­vis het op die ATKV se on­der­wys­kon­fe­ren­sie na­by S­tel­len­bosch ge­praat.

Die ATKV is by 800 sko­le land­wyd be­trok­ke om die be­lang­rik­heid van ge­hal­te­on­der­wys deur goeie be­stuur te be­na­druk.

“’n Mens kan nie die stand van on­der­wys aan­roer son­der om na die on­ge­lyk­heid in ons land te ver­wys nie. Die hart­seer hier­van is dat op­voed­kun­de juis die ma­nier is om van ar­moe­de weg te kom.”

Gal­lie sê goeie sko­le is vir die mid­del­klas ont­werp.

“Die mid­del­klas is die on­af­hank­li­ke men­se. Daar is ’n kloof tus­sen die op­voe­ding wat die arm kind ont­vang en dié vir een uit die mid­del­klas. Ons moet vra hoe dit ont­staan het en hoe ons dit gaan reg­maak.”

Huis­werk is een van die din­ge waar­na op­voe­ders moet kyk.

Hy sê huis­werk het ont­staan uit ’n ge­brek aan tyd, wat be­te­ken dat on­der­wy­sers nie die werk in die klas kon vol­tooi nie. “Van­dag is dit iets op sy eie.”

On­der­wy­sers neem aan dat wan­neer hul­le huis­werk gee die kin­ders tyd sal kry om dit te doen. Hul­le neem ook nie in ag of die kind wel ’n huis het om sy huis­werk in te doen en of daar ’n plek in die huis is om die taak te ver­rig en of daar ie­mand is om hom daar­mee te help nie. “Tyd moet by die skool in­ge­ruim word om huis­werk te doen.”

Hy het on­der­wy­sers aan­ge­sê om die skuld vir ge­brek­ki­ge pres­ta­sie nie op sel­fo­ne te pak nie, maar om dit eer­der in die klas­ka­mer te ge­bruik.

“Nog ’n ma­nier om sko­le se slaag­sy­fer te ver­be­ter, is om leer­lin­ge te vra om ’n doel­wit vir el­ke vak te stel. Met ’n doel­wit kom aan­spreek­lik­heid.

“Die doel­wit moet ook aan jou le­wens­droom of jou droom vir jou loop­baan ge­kop­pel wees. Kin­ders moet van die be­gin af weet waar­om hul­le skool toe gaan.”

Hy sê ook leer­lin­ge se gr. 12slaag­sy­fer kan nie lyk soos toe hul­le op ho­ër­skool be­gin het nie.

“As ’n kind sy ho­ër­skool­loop­baan met 40% be­gin het en ook aan die ein­de van sy ma­triek met 40% slaag, be­te­ken dit ie­mand het nie sy werk ge­doen nie.”

Hy moe­dig on­der­wy­sers aan om hul leer­lin­ge met waar­dig­heid op te voed.

“As jy nie vir ’n leer­ling kan om­gee soos vir jou eie kind nie, is jy in die ver­keer­de be­roep,” sê Gal­lie.

Dr. Mu­a­via Gal­lie

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.