Ho­ër on­der­wys is fi­nan­si­eel erg in die knyp

Beeld - - News - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Die #FeesMus­tFall-veld­tog se ei­se het so­veel fi­nan­si­ë­le druk op die de­par­te­ment van ho­ër on­der­wys en op­lei­ding ge­plaas dat ’n reu­se­te­kort aan geld sy an­der ver­plig­tin­ge erg be­na­deel.

Dr. Bla­de N­zi­man­de, mi­nis­ter van ho­ër on­der­wys en op­lei­ding, het dit gis­ter op ’n ge­sa­ment­li­ke ver­ga­de­ring van die par­le­men­tê­re por­te­feul­je­ko­mi­tee en ge­ko­se ko­mi­tee oor ho­ër on­der­wys en op­lei­ding ge­sê.

“Ons het die saak al be­spreek op al­le vlak­ke met die uit­voe­ren­de ge­sag, wat p­res. Ja­cob Zu­ma in­sluit. Ons hoop die par­le­ment kan ons help om meer geld te kry vir ver­al teg­nie­se en be­roeps­ge­rig­te op­lei­dings­kol­le­ges (TVET-kol­le­ges).”

Vol­gens N­zi­man­de bly die de­par­te­ment se pri­o­ri­teit om die no­di­ge geld te ver­skaf om stu­den­te uit ver­al arm en la­er­mid­del­klas­huis­hou­dings te fi­nan­sier.

Die #FeesMus­tFall-veld­tog het al­le u­ni­ver­si­teits­kam­pus­se ver­le­de jaar ver­lam en daar­toe ge­lei dat Zu­ma die He­her-kom­mis­sie van on­der­soek na ho­ër on­der­wys aan­ge­stel het.

Vol­gens N­zi­man­de sal die kom­mis­sie sy taak waar­skyn­lik teen mid­del van­jaar af­han­del en “fi­na­li­teit oor die kwes­sie van stu­den­te­fi­nan­sie­ring ver­skaf”.

Die groot­ste deel van die me­di­um­ter­myn­be­gro­ting, so­wat 80,2%, word toe­ge­ken aan so­wel die na­si­o­na­le fi­nan­si­ë­le hulp­ske­ma vir stu­den­te (NSFAS) as sub­si­dies aan u­ni­ver­si­tei­te.

T­heuns T­re­doux, fi­nan­si­ë­le hoof van die de­par­te­ment, het aan die ko­mi­tees ge­sê die de­par­te­ment het ’n aan­sien­li­ke ver­ho­ging vir die fi­nan­sie­ring van die ge­raam­de te­kort­ko­min­ge, ver­al by u­ni­ver­si­tei­te, ont­vang.

Tog sê hy: “Die de­par­te­ment kan nie die groei­ver­eis­tes in die na­skool­se on­der­wys- en op­lei­ding­stel­sel wat be­tref in­skry­wings, die ont­wik­ke­ling van in­fra­struk­tuur, ver­hoog­de be­dry­wig­he­de en stu­den­te­on­der­steu­ning haal nie.”

Vol­gens T­re­doux gaan die geld­te­kort ook ver­oor­saak dat doel­wit­te vir stu­den­te­ak­kom­mo­da­sie, on­der­steu­nings­pro­gram­me vir do­sen­te en pro­gram­me vir TVET-kol­le­ges nie ge­haal kan word nie.

Die geld­te­kort plaas be­per­kings op die de­par­te­ment se an­der be­dry­wig­he­de, soos die in­wer­king­stel­ling van die nu­we or­ga­ni­sa­to­rie­se struk­tuur, teen­woor­dig­heid in stre­ke en ek­sa­men­diens­te. Mo­ni­te­ring en e­va­lu­e­ring word ook net be­perk tot die mees kri­tie­ke ge­bie­de.

T­re­doux sê die geld­te­kort lei ook daar­toe dat daar op die na­si­o­na­le vaar­dig­heids­fonds (NVF) staat­ge­maak word vir by­voor­beeld loop­baan­voor­lig­ting- en an­der pro­gram­me.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.