E­d­con moet dalk baie op­dok

Beeld - - Sake - Nel­lie Brand­Jon­ker

E­d­con het in die de­ka­de se­dert die Na­si­o­na­le K­re­diet­wet in wer­king ge­tree het by­na R5 mil­jard se in­kom­ste uit klub­geld ver­dien wat vol­gens die Na­si­o­na­le Ver­brui­ker­s­tri­bu­naal ’n ver­bo­de kos­te is wat op kre­die­toor­een­koms­te gehef is.

Die klub­geld word van klan­te gehef wat aan Ed­gars en Jet se lo­ja­li­teits­pro­gram­me be­hoort om se­ke­re voor­de­le, soos goed­ko­per fliek- en vlieg­kaart­jies, te kry.

Die Na­si­o­na­le Ver­brui­ker­s­tri­bu­naal het van­dees­week be­vind die klub­lid­maat­skap­geld wat E­d­con se kre­diet­klan­te be­taal, word on­wet­tig gehef en is ’n oor­tre­ding van die Na­si­o­na­le K­re­diet­wet.

Die uit­spraak volg na­dat die Na­si­o­na­le K­re­die­tre­gu­leer­der (NKR) in ’n on­der­soek ge­toon het hoe E­d­con die klub­le­de­geld deel van sy kre­die­toor­een­koms­te maak.

Ja­c­que­li­ne Pe­ters, die NKR se be­stuur­der van on­der­soe­ke en wets­toe­pas­sing, sê E­d­con sal nou ver­soek word om ’n on­af­hank­li­ke ou­dit van sy le­nings­boek te laat doen om te be­paal hoe­veel ver­brui­kers te­rug­be­taal moet word en wat die be­drag is wat van 2007 af te­rug­be­taal moet word.

Boon­op gaan ’n ver­hoor ook voor die tri­bu­naal ge­hou word om te be­paal met hoe­veel E­d­con be­boet moet word. Dit kan tot 10% van sy jaar­lik­se om­set be­loop.

Op sy in­kom­ste vir die boek­jaar tot ein­de Maart 2016 kan ’n boe­te dus so­wat R2,9 mil­jard be­loop.

E­d­con het in ’n ver­kla­ring ge­sê hy neem ken­nis van die uit­spraak, be­stu­deer dit en gaan ap­pel­leer.

Op die vraag of al die in­kom­ste wat hy uit klub­le­de­geld ver­dien het se­dert 2007 hier­deur ge­raak kan word, sê E­d­con ver­brui­kers moe­nie dink die Na­si­o­na­le Ver­brui­ker­s­tri­bu­naal het ’n be­vel uit­ge­reik dat die klub­le­de­geld te­rug­be­taal moet word aan klan­te nie.

Die win­kel­groep sê die uit­spraak hou net met die me­rie­te van die saak ver­band en be­hels nog nie ’n straf­be­pa­ling nie.

Die straf­be­pa­ling kan die te­rug­be­ta­ling van die klub­le­de­geld en ’n boe­te be­hels.

Net­werk24 het ’n be­re­ke­ning ge­doen van die klub­le­de­geld wat jaar­liks ont­vang is van die boek­jaar ein­de Maart 2008 tot ein­de De­sem­ber ver­le­de jaar wat in E­d­con se jong­ste re­sul­ta­te be­skik­baar is.

Dit kom neer op R4,7 mil­jard se in­kom­ste uit klub­le­de­geld.

Daar­van is meer as R2,4 mil­jard van Ed­gars Club en die res van Jet Club ge­kry.

Paul Es­se­laar van Es­se­laar Pro­ku­reurs, wat ’n kun­di­ge oor die K­re­diet­wet is, sê die Na­si­o­na­le K­re­diet­wet wat in 2007 in wer­king ge­tree het, be­paal wat ’n kre­diet­ver­skaf­fer mag doen en be­perk die kos­te wat in ’n kre­die­toor­een­koms in­ge­sluit mag word. Dit ver­skaf ’n dui­de­li­ke lys van kos­te wat gehef mag word en klub­le­de­gel­de is nie ’n Voor­beeld van klub­le­de­geld wat op ’n Ed­gars­re­ke­ning aan­ge­dui word. E­d­con het be­ves­tig dit is ’n klu­b­pro­duk en is een van die klu­b­pro­duk­te wat deur die Na­si­o­na­le Ver­brui­ker­s­tri­bu­naal se uit­spraak ge­raak word.

daar­by in­ge­sluit nie.

Es­se­laar sê dit kan vir die win­kel­groep op ’n we­sen­li­ke be­drag neer­kom wat moont­lik te­rug­be­taal moet word.

“Ek kan nie dink hoe die tri­bu­naal tot e­ni­ge an­der ge­volg­trek­king kan kom as dat die geld te­rug­be­taal moet word nie.”

E­d­con sê hy het al­tyd aan­ge­voer die klu­b­pro­duk is ’n al­leen­staan­de pro­duk wat ver­brui­kers wat vry­wil­lig daar­by aan­ge­sluit het ’n aan­tal voor­de­le bied.

“Die kwes­sie wat die NKR be­twis, hou ver­band daar­mee dat klub­le­de­geld nie op die lys ver­skyn van die ver­skil­len­de soor­te kos­te wat in­ge­vol­ge die K­re­diet­wet in ’n kre­die­toor­een­koms in­ge­sluit kan word nie.

“Dit is nie die klu­b­pro­duk of lid­maat­skap wat die NKR be­twis nie.”

Es­se­laar sê E­d­con pro­beer sê dit is ’n lo­ja­li­teits­pro­gram waar­voor ver­brui­kers be­taal.

“Nie al­le lo­ja­li­teits­pro­gram­me wat gel­de hef, is on­wet­tig nie. Maar ’n kre­diet­ver­skaf­fer wat lo­ja­li­teits­klub­geld as ad­di­si­o­ne­le gel­de op ’n kre­diet­ge­rief hef, oor­tree die wet.

“As jy nie ’n kre­diet­ver­skaf­fer is nie, sal die K­re­diet­wet nie op jou van toe­pas­sing wees nie en sal ’n ge­wo­ne lo­ja­li­teits­pro­gram deur die Ver­brui­kers­wet ge­re­gu­leer word.”

Hy sê die K­re­diet­wet is juis so ge­skryf dat ver­brui­kers nie (on­be­wus­te­lik) in­stem tot se­ke­re goed nie.

“Dit is om ver­brui­kers te be­skerm teen kre­diet­ver­skaf­fers wat ’n on­reg­ver­di­ge voor­deel het wan­neer ver­brui­kers graag ’n le­ning wil kry, dat die wet dit nie te mak­lik maak om an­der goed by te voeg nie.”

Om dus aan te voer ver­brui­kers het daar­toe in­ge­stem, is nie ’n ver­sko­ning nie, meen hy.

In die uit­spraak sê die tri­bu­naal die klub­le­de­geld wat ter spra­ke is, is as ’n op­sie in die aan­soek vir kre­diet aan­ge­bied.

“E­d­con voer aan die gel­de vorm nie deel van die kre­die­toor­een­koms nie, maar dit is ’n in­te­gra­le deel van die oo­reen­koms met geen af­son­der­li­ke be­pa­lings en voor­waar­des nie.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.