E­s­kom roep halt met ver­soe­ke oor kern­krag

Beeld - - Sake - El­vi­ra Wood en Fin24

E­s­kom het ver­soe­ke vir in­lig­ting (RFI) vir sy 9.6 GW kern­krag­bou­pro­gram be­ëin­dig.

Da­vid Ni­cholls, E­s­kom se hoof­be­amp­te oor kern­krag, het eer­gis­ter ge­twiet: “Ek wil be­ves­tig E­s­kom het die RFI vir die kern­krag­bou­pro­gram be­ëin­dig.”

Dit volg na­dat Re­ger Lee Bo­za­lek op 26 A­pril in sy uit­spraak in die hoog­ge­regs­hof in Kaap­stad die re­ge­ring se oor­een­koms­te met kern­krag­ver­skaf­fer­lan­de on­grond­wet­lik en on­wet­tig ver­klaar en dit ter­sy­de ge­stel het. Ter­self­der­tyd is E­s­kom se ver­soek om in­lig­ting, wat hy al ein­de 2016 uit­ge­reik het, ook ter­sy­de ge­stel.

Earth­li­fe A­fri­ca Jo­han­nes­burg en die Sui­der-A­fri­kaan­se Ge­loofs­ge­meen­skap se Om­ge­wings­in­sti­tuut (Saf­cei) het die re­ge­ring in Ok­to­ber 2015 daar­van aan­ge­kla dat hy nie die kor­rek­te de­mo­kra­tie­se pro­ses­se ge­volg het toe hy son­der om sy plan­ne in die par­le­ment te de­bat­teer, be­sluit het om 9,6 GW krag uit kern­krag te ge­ne­reer nie.

K­hu­lu P­ha­si­we, E­s­kom se woord­voer­der, het kort ná die uit­spraak ver­le­de week ge­sê E­s­kom sal die uit­spraak be­stu­deer en “sal in­dien no­dig la­ter kom­men­taar le­wer”.

A­man­da S­cri­ban­te, ven­noot by Ba­ker M­cKen­zie se prak­tyk vir e­ner­gie, myn­bou en in­fra­struk­tuur in Jo­han­nes­burg, sê deel­ne­mers aan die ver­soek om in­lig­ting sal moet se­ker maak hoe E­s­kom die in­lig­ting gaan han­teer wat hy al ge­kry het.

Dr. Kel­vin Kemm, voor­sit­ter van die Ker­n­e­ner­gie­kor­po­ra­sie van Suid-A­fri­ka, sê die hof­uit­spraak is ’n te­rug­slag, maar be­slis nie ’n ont­spo­ring van die kern­krag­pro­gram soos wat tal­le kom­men­ta­tors meen nie.

“Die hof het oor ’n ad­mi­nis­tra­tie­we pro­ses be­slis en nie oor die wys­heid al dan nie van kern­krag nie. ’n Vals in­druk is ge­skep dat die uit­spraak teen kern­krag is. Dit is nie, en kom­men­taar met dié strek­king is voor­ty­dig en be­treu­rens­waar­dig.”

M­ma­mo­lo­ko Ku­bayi, nu­we mi­nis­ter van e­ner­gie, en haar span sou gis­ter met haar de­par­te­ment se reg­span ver­ga­der het oor die hof­uit­spraak oor SuidA­fri­ka se kern­krag­oor­een­koms­te.

Ku­bayi het eer­gis­ter­og­gend aan die par­le­men­tê­re por­te­feul­je­ko­mi­tee oor e­ner­gie, wat wye o­pen­ba­re be­lang­stel­ling ge­lok het, ge­sê sy het die reg­span be­veel om na ver­skeie as­pek­te van die uit­spraak te kyk. Sy het toe­ge­gee daar is din­ge wat die de­par­te­ment be­ter kon han­teer het, soos be­spre­kings en o­pen­ba­re deel­na­me.

“Ek sal geen pro­bleem hê om na die par­le­ment te kom en e­ni­ge kwes­sie te be­spreek nie

. . . om do­ku­men­te of e­nig­iets te bring wat no­dig is. Selfs al be­te­ken dit ons moet o­pen­ba­re ver­ga­de­rings hê oor kern­krag om kwes­sies op te klaar as ’n land, is ek be­reid om dit te doen.

“Dit sal ons help. Dit sal die land help om uit die ding te kom oor waar­om ons ‘pro-dít’ en ‘an­ti-dát’ is.”

Da­vid Ni­cholls, E­s­kom se hoof­be­amp­te oor kern­krag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.