‘Ver­an­der Grond­wet om grond aan swart men­se te gee’

Beeld - - Sake - – Bloom­berg

Suid­A­fri­ka moet sy Grond­wet ver­an­der om grond­ont­ei­e­ning son­der ver­goe­ding toe te laat so­dat dit on­der swart men­se ver­deel kan word, want die land se wet­te hou die trans­for­ma­sie van die e­ko­no­mie te­rug meer as twee de­ka­des ná die val van a­part­heid, sê Lin­di­we Zu­lu, mi­nis­ter van klein­sa­ke­ont­wik­ke­ling.

P­res. Ja­cob Zu­ma het be­sluit “ge­noeg is ge­noeg” en die ANC sal nou die meer ge­ly­ke ver­sprei­ding van die land se ryk­dom tus­sen die swart meer­der­heid en die meer wel­va­ren­de wit min­der­heid ver­snel, het Zu­lu gis­ter in ’n on­der­houd by die Wê­reld E­ko­no­mie­se Forum (WEF) se A­fri­ka­2017­kon­gres ge­sê.

Die kon­gres het gis­ter by die Dur­ban­se In­ter­na­si­o­na­le Kon­fe­ren­sie­sen­trum be­gin en duur tot Vry­dag.

In­klu­sie­we groei deur mid­del van deel­ne­men­de en ver­ant­woor­de­li­ke lei­er­skap is die te­ma van die be­raad. “Daar is niks fout daar­mee om die Grond­wet te ver­an­der waar dit jou nie help nie – waar ons dit moet ver­an­der, sal ons dit ver­an­der,” het sy ge­sê.

“Ons men­se gaan ons nie ver­ge­we as ons hier­die ding uit­rek nie. Ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie – wat be­te­ken dit? Eie­naar­skap van die mid­de­le van pro­duk­sie – wat be­te­ken dit? Om swart men­se in die gro­ter e­ko­no­mie van SuidA­fri­ka in te trek,” het Zu­lu ge­sê.

“Ons moet dit nou reg­tig druk, want as ons dit nie doen nie, gaan ons kry dat die­self­de men­se wat ons be­vry het, sê: ‘Jul­le het ons be­vry en wat toe? Ons kan nie po­li­tiek eet nie’,” het sy ge­sê.

“Waar die re­ge­ring voel daar moet geen ver­goe­ding wees nie, moet daar nie e­ni­ge ver­goe­ding wees nie.”

Zu­ma se op­vol­ger gaan die­self­de be­leid na­streef om­dat “die ANC nie ’n in­di­vi­du is nie”.

Her­ver­de­ling van grond moet eg­ter “or­de­lik” ge­skied en die grond moet ge­bruik word vir land­bou en be­hui­sing, sê sy.

“Die re­ge­ring se aan­dag sal nie af­ge­trek word van die wa­re pro­ble­me in Suid­A­fri­ka nie,” sê sy.

“Die wa­re pro­ble­me in Suid­A­fri­ka is ar­moe­de, on­ge­lyk­heid en werk­loos­heid.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.