Só wen jy op jou be­leg­gings as die kos­te la­er is

Beeld - - Sakenuus - Han­lie S­tad­ler

Dis amp­te­lik: Be­leg­gings­kos­te maak wel saak.

Duur ef­fek­te trust­fond­se le­wer oor drie jaar’ n swak­ker op­brengs ná kos­te o pas goed­ko­per ef­fek­te trust­fond­se.

Die ver­skil in op­brengs kan net 0,4 van ’n per­sen­ta­sie­punt wees of selfs 1,1 per­sen­ta­sie­punt.

In die eer­ste om­vat­ten­de stu­die spe­si­fiek oor Suid-A­fri­kaan­se ef­fek­te trust­fond­se het die be­leg­gings na­vor­sings fir­ma Mor­ningstar pas be­vind fond­se met ’n la­er to­ta­le kos­te­koers (to­tal ex­pen­se ra­tio, TER) le­wer ’n be­ter op­brengs. Dit het ook ’n gro­ter kans op “suk­ses”, wat ’n kom­bi­na­sie is van fond­se wat lan­ger bly be­staan en op­brengs­koer­se.

Mor­ningstar het drie ka­te­go­rieë ef­fek­te trust­fond­se ont­leed: ■Mul t i ba­te-ef­fek­te trust­fond­se met lae bloot­stel­ling aan aan­de­le;

■Mul t i ba­te-ef­fek­te trust­fond­se met hoë bloot­stel­ling aan aan­de­le; en

■ Al­ge­me­ne Suid-A­fri­kaan­se aan­de­le­fond­se.

Be­leg­gings­kos­te – dus ad­mi­nis­tra­sie-, plat­form- en an­der gel­de wat van be­leg­gings af­ge­trek word – is die laas­te ja­re in die nuus, hoof­saak­lik om­dat die JSE sy­waarts be­weeg en be­leg­gers te­leur­ge­stel is deur hul op­brengs.

Vol­gens Mor­ningstar wis­sel die TER van so laag as 0,9% vir die goed­koop­ste kwar­tiel van al­ge­me­ne Suid-A­fri­kaan­se aan­de­le­fond­se tot selfs 2,9% van die duur­ste kwar­tiel ef­fek­te trust­fond­se met lae aan­de­le bloot­stel­ling .( Kwart i el e be­te­ken die fond­se is in vier ver­deel vol­gens hul kos­te, met ewe veel fond­se in el­ke kwart.)

Mor­ningstar is een van die luidste stem­me in die de­bat oor kos­te en die A­me­ri­kaan­se moe­der­maat­skap­py het al tal­le stu­dies oor die on­der­werp ge­doen. Dis die eer­ste keer dat dit plaas­lik her­haal word.

Daar is wel ’n paar af­wy­kings wat Mor­ningstar i­den­ti­fi­seer as die sy­fers oor vyf jaar ge­meet word.

In dié ge­val is die be­leg­gings­op­brengs van die fond­se in die drie duur­ste kwar­tie­le ho­ër vir fond­se met lae aan­de­le bloot­stel­ling.

“Daar is ver­skeie po­ten­si­ë­le ver­kla­rings hier­voor,” sê Ky­le Cox, be­leg­gings ont­le­der by Mor­ningstar wat die stu­die aan­ge­pak het, “maar die ge­loof­waar­dig­ste is dat dit met die re­la­tie­we uit­wer­king van kos­te op op­brengs in ver­skil­len­de mark­toe­stan­de te ma­ke het.”

Vir al­ge­me­ne aan­de­le­fond­se is die op­brengs van die duur­ste en goed­koop­ste per­sen­tiel pre­sies die­self­de oor vyf jaar ge­meet.

Vir fond­se met hoë aan­de­le bloot­stel­ling geld die ver­wag­te ho­ër op­brengs – en ’n he­le 1,2 per­sen­ta­sie­pun­te ho­ër – vir die goed­koop­ste kwar­tiel fond­se oor vyf jaar.

P­re­s­ta­sie­gel­de – wan­neer ba­te­be­stuur­ders be­loon word as hul­le be­ter vaar as die maat­staf wat hul­le vir hul­self stel – trek die ver­moë om voor­spel­ling oor kos­te te maak iet­wat skeef, sê Cox.

Cox sê in kon­ser­wa­tie­we r ef­fek­te trust­fond­se, dus dié met meer bloot­stel­ling aan ren­te­dra­en­de ba­tes pleks van aan­de­le, speel kos­te op lan­ger ter­myn dalk nie so ’n groot rol as in fond­se met groot bloot­stel­ling aan groei­ba­tes soos aan­de­le of ei­en­dom nie.

Mor­ningstar se ge­volg­trek­king is dat ge­wo­ne be­leg­gers kos­te in ag moet neem wan­neer hul­le be­lê, maar hy gee toe dat nog na­vor­sing no­dig is.

Die stu­die ge­bruik die drie jaar van 2014-’16 vir drie­jaar­pres­ta­sie en van 2012-’16 vir vyf­jaar­pres­ta­sie.

Die lae kos­te ba­te be­stuur sfir­ma 10 X In­ves­t­ments het ver­le­de jaar vir sy# Stop Da y lig h t Rob­be ry veld­tog be­re­ken as die to­ta­le kos­te wat jy op jou be­leg­ging be­taal 3% is pleks van 1%, ver­loor jy oor ’n be­leg­gings­ter­myn van 40 jaar 40% van jou af­tree­geld.

In rand­waar­de ge­stel: As jy 40 jaar lank R3 000 per maand be­lê en die geld teen die in­fla­sie­koers plus 6,5% per jaar groei, het jy aan die ein­de van die tyd­perk R4 980 000 as die to­ta­le gel­de wat jy jaar­liks be­taal

Mor­ningstar het pas in’ n stu­die oor SuidA­fri­kaan­se ef­fek­te­trust­fond­se be­vind fond­se met ’n la­er to­ta­le kos­te­koers le­wer ’n be­ter op­brengs.

het 1% (BTW in­ge­sluit) was.

As jy eg­ter 3% kos­te be­taal, ein­dig jy met R2 960 000. Jy ver­loor dus meer as R2 mil­joen (R2 020 000) aan kos­te.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.