K­lein­sa­ke­ver­troue af nes ná Ne­ne­ga­te

Beeld - - Sakenuus - Vi­da Booy­sen

K­lein­sa­ke-ei­e­naars is op­nuut be­kom­merd oor die po­li­tie­ke en e­ko­no­mie­se om­ge­wing waar­in hul­le sa­ke doen, toon Bu­si­ness Part­ners se jong­ste sa­ke­ver­troue-in­deks vir klein- en me­di­um­on­der­ne­mings (KMO’s).

Vir die eer­ste keer se­dert die vier­de kwar­taal van 2015 het al­le aan­wy­sers van dié in­deks ge­daal, met kon­tant­vloei, e­ko­no­mie­se om­stan­dig­he­de en fi­nan­sie­ring wat sa­ke-ei­e­naars die mees­te hoof­bre­kens be­sorg.

Her­nu­de e­ko­no­mie­se en po­li­tie­ke on­se­ker­heid en die in­vloed daar­van op on­der­ne­mings se ver­moë om sa­ke te doen het vol­gens Ben Bier­man, be­stu­ren­de di­rek­teur van Bu­si­ness Part­ners, ná die on­lang­se kre­die­taf­gra­de­rings en kabinetskommeling op­ge­vlam.

“Ge­woon­lik ken­merk hul e­wi­ge op­ti­mis­me en­tre­pre­neurs, maar dié re­sul­ta­te toon ’n de­fi­ni­tie­we ver­lies aan po­si­ti­wi­teit en ver­troue.”

In ant­woord op die vraag oor hoe be­vor­der­lik die Suid-A­fri­kaan­se e­ko­no­mie oor die vol­gen­de 12 maan­de vir sa­ke­groei gaan wees, is ’n ge­mid­del­de ver­trou­ens­vlak van 54% aan­ge­te­ken, ter­wyl die aan­wy­ser vir ge­mak­li­ke toe­gang tot fi­nan­sie­ring net 46% be­haal het. Al­bei dié aan­wy­sers het met vyf per­sen­ta­sie­pun­te op ’n kwar­taal­grond­slag ge­daal.

Toe die re­spon­den­te ge­vra is of die re­ge­ring ge­noeg doen om klein­sa­ke­ont­wik­ke­ling te be­vor­der, is ’n ge­mid­del­de ver­trou­ens­vlak van net 37% aan­ge­te­ken – dis drie per­sen­ta­sie­pun­te la­er as in die vo­ri­ge kwar­taal.

Bier­man sê dit is be­te­ke­nis­vol­le da­lings as ’n mens in ag neem dat die ver­trou­ens­vlak­ke oor die af­ge­lo­pe jaar net mooi be­gin ver­be­ter het se­dert hul laag­ste vlak­ke in die laas­te kwar­taal van 2015, die tyd­perk wat deur Ne­ne­ga­te ge­ken­merk is. “Ons het die af­ge­lo­pe drie kwar­ta­le ’n op­flik­ke­ring in ver­troue ge­sien ná be­lof­tes deur die staat en die pri­va­te sek­tor om KMO’s se e­ko­no­mie­se groei te sti­mu­leer.”

Hy het eg­ter by­ge­voeg dat die jong­ste re­sul­ta­te ’n “des­pe­ra­te be­hoef­te aan ge­fo­kus­de steun” toon en sê daar moet drin­gend groei en kan­se on­der KMO’s ge­skep word. “Hul kom­mer oor kon­tant­vloei en fi­nan­sie­ring be­wys die hui­di­ge e­ko­no­mie­se on­se­ker­heid wat die land in die ge­sig staar.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.