Ver­de­re af­gra­deer kwel S­ARB

Beeld - - Sa­ke­nuus -

Daar is ’n groot kans dat Suid-A­fri­ka se staat­skuld ver­der af­ge­gra­deer kan word.

As dit ge­beur, kan dit die rand ver­der laat ver­swak en tot ho­ër ren­te­koer­se lei, sê die Suid-A­fri­kaan­se Re­ser­we­bank (S­ARB).

Die S­ARB sê in sy ver­slag oor fi­nan­si­ë­le sta­bi­li­teit wat eer­gis­ter be­kend ge­maak is swak e­ko­no­mie­se groei, po­li­tie­ke ver­wik­ke­lin­ge, ver­plig­tin­ge teen­oor suk­ke­len­de maat­skap­pye in staats­be­heer en sta­di­ge vor­de­ring met struk­tu­re­le her­vor­mings kan tot nog af­gra­de­rings lei.

Dit volg na­dat S&P Glo­bal Ra­tings en Fitch Ra­tings SuidA­fri­ka se staat­skuld vroe­ër van­jaar tot on­der be­leg­gings­graad, of­te­wel rom­mel­sta­tus, ver­laag het.

Dit is ge­doen kort na­dat pres. Ja­cob Zu­ma Pra­vin Gord­han in Maart as mi­nis­ter van fi­nan­sies af­ge­dank het.

Hoe­wel die ban­ke vol­gens die S­ARB goed ge­ka­pi­ta­li­seer is en meer kon­tant het as wat re­gu­leer­ders ver­eis, kan ver­de­re af­gra­de­rings ’n groot im­pak op Suid-A­fri­ka se fi­nan­si­ë­le sta­bi­li­teit hê.

Le­setja K­ga­ny­a­go, pre­si­dent van die S­ARB, sê Suid-A­fri­ka het die ver­moë om sy be­leg­gings­graad te­rug te kry. Hoe lank dit gaan duur, sal af­hang van hoe gou die land ne­ga­tie­we fak­to­re wat die oor­saak vir die af­gra­de­rings was, uit die weg sal kan ruim.

– Bloom­berg Ver­teen­woor­di­gers van Moody’s In­ves­tors Ser­vi­ce, wat Suid­A­fri­ka twee vlak­ke bo rom­mel­sta­tus gra­deer, be­plan om Suid­A­fri­ka in die vol­gen­de paar we­ke te be­soek wan­neer hy sy gra­de­ring her­sien.

As die land se gra­de­ring ver­der ver­swak, kan dit tot ka­pi­taal­uit­vloei lei wat fi­nan­sie­ring duur­der gaan maak en be­skik­ba­re kre­diet vir sa­ke gaan ver­min­der, sê die S­ARB.

Hoe erg dit gaan wees, sal af­hang van in hoe ’n ma­te ver­de­re af­gra­de­rings reeds by hui­di­ge pry­se in­ge­re­ken is.

“Ver­de­re af­gra­de­rings op skuld in rand kan daar­toe lei dat die ver­ko­pe van ef­fek­te in be­sit van bui­te­land­se be­leg­gers die hoog­te kan in­skiet, wat die geld­een­heid weer dras­ties kan laat ver­swak,” sê die S­ARB.

Suid­A­fri­ka is ver­le­de maand reeds ver­wy­der van ’n in­ter­na­si­o­na­le ef­fek­t­ein­deks en gaan dié maand van nog drie ver­wy­der word.

Die i­dee om van nog in­dek­se uit­ge­sluit te word, is “kom­mer­wek­kend in ag ge­no­me die land se af­hank­lik­heid van por­te­feul­je­in­vloei om die te­kort op sy lo­pen­de re­ke­ning te fi­nan­sier,” sê die S­ARB.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.