VSA­at­le­tiek­ba­se be­kyk re­kord­voor­stel

Beeld - - Sport -

A­me­ri­kaan­se at­le­tiek­ba­se wil die ge­vol­ge be­stu­deer van ’n om­stre­de Eu­ro­pe­se voor­stel wat sal lei tot die her­skryf van die wê­reld­re­kord boe­ke.

Dit sal ook dié at­le­te be­ïn­vloed wat nog nooit op­kik­ker­toet­se ge­faal het nie.

At­le­tiek Eu­ro­pa (EA, die be­heer­lig­gaam vir at­le­tiek in Eu­ro­pa) het ’n voor­stel aan die In­ter­na­si­o­na­le Ver­e­ni­ging van At­le­tiek fe­de­ra­sies( I AA F) voor­ge­lê wat vra vir ’n nu­we stel ver­eis­tes voor­dat ’n re­kord er­ken word.

Die EA vra dat ’n vas­ge­stel­de aan­tal amp­te­li­ke op­kik­ker­toet­se in die maan­de voor ’n re­kord­ver­to­ning moet ge­skied. Ver­der moet die at­leet se bloed- en u­ri­ne­mon­sters vir tien jaar be­waar word so­dat dit weer ge­toets kan word.

Die IAAF het eers in 2005

be­gin om mon­sters te bê­re.

Jill Geer, woord­voer­der van die A­me­ri­kaan­se Baan- en Veld­ver­e­ni­ging (USATF), sê e­ni­ge op­tre­de met die re­kords het die po­ten­si­aal om “skoon” at­le­te ook te be­na­deel.

“Daar is geen per­fek­te o­plos­sing nie. Net so is daar nie

’n per­fek­te teen-op­kik­ker­stel­sel nie,” sê sy.

Só ’n voor­stel sal be­te­ken dat die B­rit­se lang af­stand at­leet P au­la Rad­clif­fe en die B­rit­se drie­spron­g­at­leet Jo­na­than Ed­wards hul re­kords sal ver­beur.

Rad­clif­fe het die voor­stel as “laf­har­tig” be­skryf. Sy is steeds die hou­er van die 2003re­kord in die ma­ra­thon vir vroue van 2 uur 15 mi­nu­te en 25 se­kon­des.

Die A­me­ri­ka­ner Mi­ke Po­well, wat die wê­reld­re­kord in die ver­spring in 1991 met ’n sprong van 8.91 laat spat het, het die voor­stel as “min­ag­tend, on­bil­lik en ’n klap in ge­sig” be­skryf.

Sy re­kord, as­ook dié van Hi­cham El Gu­er­rouj wat in 1998 in 1 500 op­ge­stel is, sal ook in die ge­drang kom.

Geer sê die USATF sal die voor­stel met sy at­le­te, at­le­tiek­lig­ga­me en die IAAF be­spreek.

Die IAAF sal die voor­stel in Au­gus­tus op sy kon­gres be­spreek.

Pier­ce O’Cal­lag­han, voor­sit­ter van die EA se taak­span, het om ver­sko­ning ge­vra vir “on­reg­streek­se ska­de”.

“Ons het nie be­doel om skoon at­le­te se re­pu­ta­sie of na­la­ten­skap ska­de te be­rok­ken nie,” sê O’Cal­lag­han.

Hy het by­ge­voeg dat daar ’n gro­ter prent­jie is om in ge­dag­te te hou.

“Die doel van die voor­stel is om on­der­steu­ners weer ver­troue in at­le­te te gee as hul­le at­le­tiek kyk,” sê O’Cal­lag­han.

“Ons hoop men­se kyk só daar­na, eer­der as dat puik at­le­te soos Pau­la hul re­kords sal ver­loor, sê O’Cal­lag­han.

“Pau­la het haar re­kords op­ge­stel in ’n goue era, toe­val­lig twee jaar voor­dat die teg­no­lo­gie ver­be­ter het.

“At­le­te soos Pau­la en Jo­na­than het hul re­kords met 100% in­te­gri­teit be­haal,” sê O’Cal­lag­han.

Jo­na­than Ed­wards

Pau­la Rad­clif­fe

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.