Is dit ein­de van die pad vir ge­lief­de SLC?

Beeld - - Nuus - Mo­tor­re­dak­sie

Ont­hou hom nog? Des­tyds se eer­ste SLK het die kop­pe laat draai. Nou het Merc nu­we plan­ne met hom.

Mer­ce­des is op die punt om sy ge­lief­de SLC (tot on­langs nog be­kend as die SLK) se pro­duk­sie te staak. Hier­die sko­k­nuus het die Duitse groep se groot­baas, Die­ter Zet­sche, voor­ver­le­de maand op die Genè­ve-mo­tor­skou ver­klap toe hy oor die groep se toe­koms­plan­ne ge­pols is.

Vol­gens die web­werf Au­to­mo­bi­le het die ver­vaar­di­ger die laas­te tyd be­gin ag­ter­kom dat sy uit­ge­brei­de por­te­feul­je ’n twee­de kyk no­dig het.

Mer­ce­des tel on­der die voor­ste mo­tor­ver­ko­pers ter wê­reld, maar sy aan­bod van ver­skil­len­de mo­del­le is ook die wyd­ste van al­le ver­vaar­di­gers.

Mark­smaak ver­an­der eg­ter voort­du­rend, en vol­gens Mer­ce­des is sport­nut­se tans die warm­ste nuus. Ter­wyl hy reeds be­sig is om sy aan­bod in dié groei­en­de seg­ment aan te vul (ver­le­de jaar het die kom­pak­te sport­nuts, die GLC, as­ook sy spor­tie­we broer die GLC Cou­pe, by ons ge­buig), wil hy nou sy koe­pees en af­slaan­dak­ke min­der maak.

Twee de­ka­des ge­le­de was dit ein­ste die klein en mid­del­slag-koe­pees, saam met hul oop­dak-neefs, wat die wê­reld aan die brand ge­ry het. Dink maar aan die toe­tre­de tot die mark van Au­di se TT, ge­volg deur BMW se Z3 en Z4 en Mer­ce­des met sy eie SLK.

Ook groe­pe wie se vi­sier tra­di­si­o­neel op ge­sins­mo­tors ge­rig is, het tot dié gier toe­ge­tree. Peu­ge­ot (206 CC, 308 CC), O­pel (Ti­gra, Astra-af­slaan­dak), Re­nault (Me­ga­ne-af­slaan­dak) en Toyo­ta (86) het al­mal oor die ja­re heen ’n klein koe­pee of oop­dak­ker na die mark ge­bring.

Met die jong­ste klem op klein sport­nut­se het ver­vaar­di­gers eg­ter be­gin weg­be­weeg van hier­die klas van spor­tie­we ry­goed. Mer­ce­des ver­koop by­voor­beeld dees­dae slegs 300 SLC’s per maand in A­me­ri­ka, wat sy groot­ste mark bui­te Eu­ro­pa is.

Vol­gens Zet­sche wil die groep nou sy ses koe­pees in sy por­te­feul­je ver­min­der, maar hy wou nie ’n sy­fer plaas op hoe­veel koe­pees ein­de­lik sal oor­bly nie.

Die SLC sal eg­ter ge­wis waai, ter­wyl ons ver­moed die gro­te S-klas-koe­pee en sy af­slaan­dak-stal­maat sal ook die gor­dyn moet aan­skou.

Mer­ce­des werk tans aan ’n nu­we on­der­stel vir sy sport­mo­tors, ge­naamd MSA, wat hy in sy toe­koms­ti­ge SL- en Mer­ce­des-AMG GT-sport­mo­tors wil in­span.

Die be­leg­ging in hier­die ge­vor­der­de en hoogs ge­spe­si­fi­seer­de on­der­stel (syn­de die GT werk­lik ’n top­klas-sport­mo­tor moet wees) gaan eg­ter so duur wees dat Mer­ce­des dit nie ook vir ’n nu­we SLC sal kan in­span nie.

’n Klein SLC sal nie die duur prys­kaart­jie kan dra wat daar­die be­leg­ging in die nu­we on­der­stel moet reg­ver­dig nie.

Die plan vo­ren­toe dus is om die klein SLC te skrap, en dan die staat­ma­ker-SL in sy vol­gen­de ge­ne­ra­sie na­der aan die hui­di­ge S-klas-koe­pee te bring. Dus, die vol­gen­de SL sal gro­ter, lan­ger en def­ti­ger raak as die hui­di­ge mo­del. ’n Wa­re grand tou­rer dus, soos wat die S-koe­pee tans is. Ook toe­ge­rus met die tra­di­si­o­ne­le 2+2-sit­plek­toe­de­ling (ge­wo­ne sit­plek­ke voor, maar twee klei­nes ag­ter), en ’n lap­dak bo die kop. Die vol­gen­de GT sal dan sy spor­tie­we ka­rak­ter kan be­hou met die SL, as ’n def­ti­ger en gro­ter ry­ding dan, ver­der van hom ge­po­si­si­o­neer as die hui­di­ge, spor­tie­we SL.

Mer­ce­des sê hy sien in so ’n ont­wik­ke­ling nog ruim­te vir groei en goeie ver­ko­pe. Maar hy ver­wag dat ál meer an­der ver­vaar­di­gers ook hul klein koe­pees en oop­dak-ry­goed gaan be­gin af­skaal, en net op luik­rûe en sport­nut­se gaan fo­kus.

’n Klein SLC sal nie die duur prys­kaart­jie kan dra wat daar­die be­leg­ging in die nu­we on­der­stel moet reg­ver­dig nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.