P­hahla­ne ‘pro­beer O­pod stuit’

M­cB­ri­de vaar voor LP’s uit teen die po­li­sie­hoof

Beeld - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Lt.genl. K­ho­mot­so P­hahla­ne, waar­ne­men­de na­si­o­na­le po­li­sie­hoof, ge­bruik glo onderduimse taktiek om die on­af­hank­li­ke po­li­sie­on­der­soek­di­rek­to­raat (O­pod) se on­der­soek na hom te stuit.

So het Ro­bert M­cB­ri­de, uit­voe­ren­de di­rek­teur van O­pod, gis­ter aan die par­le­men­tê­re por­te­feul­je­ko­mi­tee oor po­li­sie ge­sê. Vol­gens hom ver­hin­der ’n geld­te­kort O­pod om pro­mi­nen­te on­der­soe­ke na kor­rup­sie in die po­li­sie af te han­del.

O­pod be­weer P­hahla­ne het ’n bou­kon­trak­teur by sy huis met groot be­drae kon­tant uit plas­tiek­sak­ke in sy BMW se kat­te­bak be­taal. Na­ge­noeg R710 000 kon­tant is glo by drie ge­leent­he­de be­taal.

Die be­we­rings teen P­hahla­ne sluit in dat ’n rits voer­tuie ge­koop en teen ’n wins aan ’n spe­si­fie­ke voer­tuig­han­de­laar ver­koop is.

M­cB­ri­de het gis­ter aan die ko­mi­tee ge­sê die hof­aan­soek wat P­hahla­ne teen O­pod in­ge­dien het om die deur­soe­king van sy huis on­gel­dig te laat ver­klaar, kos O­pod reeds R900 000 aan regs­kos­te, al is niks nog uit sy huis ge­vat nie.

“Dit het ons die he­le Maart en A­pril van­jaar ge­neem om dié regs­aan­ge­leent­heid af te han­del.

“Hy sit met ’n reu­se­li­ti­ga­sie­be­gro­ting. Hy sit met mis­daad­in­tel­li­gen­sie. Hy sit met ’n een­heid van Noord­wes wat teen­on­der­soe­ke teen (O­pod) doen. Hy meng in by ons ge­tui­es. En hy het die si­vie­le hof­aan­soek teen ons in­ge­dien.

“Dít ter­wyl ons net ons ge­wo­ne werk doen deur ’n klag te on­der­soek wat by ons in­ge­dien is.”

O­pod het vol­gens M­cB­ri­de ’n klein li­ti­ga­sie­be­gro­ting.

“Ons het drie men­se in ons regs­af­de­ling. Dít is hoe on­reg­ver­dig dit is.

“Ter­wyl LP’s en die pu­bliek van ons ver­wag om ’n im­pak te maak, word ’n reg­stryd teen ons ge­voer deur men­se wat hul mag mis­bruik (soos P­hahla­ne).

“Want dít is wat hy doen deur ’n po­li­sie-een­heid van Noord­wes na Gau­teng te stuur om teen-waar­ne­mings­o­pe­ra­sies en -on­der­soe­ke teen (O­pod) te doen.

“Ons is ’n klein Da­wid wat teen ’n groot Go­li­at met diep sak­ke ba­klei.”

M­cB­ri­de het ge­sê die geld­te­kort maak dit vir O­pod by­na on­moont­lik om by si­vie­le ge­din­ge be­trok­ke te raak.

“Die e­nig­ste re­de waar­om pro­mi­nen­te on­der­soe­ke nog nie daar­on­der ge­ly het nie, is om­dat ons hulp­bron­ne van die pro­vin­sies her­pri­o­ri­ti­seer. Dít be­te­ken dat die pro­vin­sies daar­on­der ly.”

Hy meen O­pod kan weens die geld­te­kort ook nie sy in­ter­na­si­o­na­le man­daat na­kom soos om in­spek­sies in tronk­sel­le te hou om die om­stan­dig­he­de daar waar te neem nie.

“Ons sal wel nie op­hou om sis­te­mie­se kor­rup­sie op die hoog­ste vlak­ke in die po­li­sie te on­der­soek nie.”

M­cB­ri­de be­skryf sy ver­hou­ding met Fi­ki­le M­ba­lu­la, nu­we mi­nis­ter van po­li­sie, as baie be­ter as die “y­si­ge” ver­hou­ding wat hy met sy voor­gan­ger, Na­thi Nhle­ko, ge­had het.

“Ek ver­trou dat ons die no­di­ge steun van (M­ba­lu­la) sal kry.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.