Vi­su­e­le im­pak gaan jou by­bly

Beeld - - Vrydag - AJ Op­per­man

Gu­ar­di­ans of the Ga­laxy Vol. 2 Ak­sie/a­von­tuur Be­hoed e­nig­ie­mand wat aan hier­die hel­de en/of boos­wig­te se ver­keer­de kant kom.

Al ont­hou jy een­dag nie meer die sto­rie nie, sal die vi­su­e­le in­druk­ke jou by­bly.

En die rit­me van jou stoel in dié 4DX-er­va­ring van die fliek. En wan­neer jy nie on­der­werp word aan die heen en weer van jou ge­mak­stoel nie, sal die klank­baan jou laat vin­gers tik, want die Mix Ta­pe Vol. 2 se klank­baan bied heer­li­ke luis­ter­ge­not.

Daar is een to­neel wat ’n mens eint­lik kan ont­huts, maar ’n mens bly kyk juis oor die to­wer­ag­ti­ge vi­su­e­le ver­loop en die sa­me­snoe­ring daar­van met die musiek.

Die kyk­ge­not het baie meer met die ef­fek­te te doen as met die sto­rie self, hoe­wel dié la­ter op­laas meer be­gin prik­kel soos die stuk­ke van die leg­kaar­te be­gin pas. An­der­sins sal jy ook ruk (wan­neer jou stoel vir ’n wy­le stil­staan) vir die hu­mo­ris­tie­se kwink­slae van al die ka­rak­ters.

En met die 3D-ver­to­ning er­vaar jy nog­al din­ge van­uit ’n an­der hoek. Nou nie nood­wen­dig die werk­lik­heid nie, maar se­ke­re goed wat ons nor­ma­le we­sens goed sal her­ken.

Gu­ar­di­ans of the Ga­laxy Vol. 2 is ’n we­ten­skaps­fik­sie­prent met su­per­hel­de on­der lei­ding van die A­me­ri­kaan­se ruim­te­vlie­ë­nier Pe­ter Quill en word deur Walt Dis­ney Mo­ti­on Pic­tu­res ver­sprei.

Die ver­haal volg op die dief­stal van ’n sfeer met krag­ti­ge mag­te wat die heel­al uit ba­lans kan ruk.

Quill (Chris Pratt) smee ban­de met ’n groe­pie bui­te­stan­ders om die bo­se kry­ger Ro­nan (Lee Pa­ce), wat ook sy han­de op die sfeer wil lê, uit te oor­lê.

In dié twee­de rol­prent duik an­der uit­da­gings op.

En na­tuur­lik is die boos­wig­te vol­op en dit is juis die on­waar­skyn­li­ke kwaad­doe­ners wat die sto­rie in­te­res­sant maak.

Dis ’n sterk sto­rie oor mags­be­hept­heid en die wil om ver­woes­ting te saai. En dan is daar die goeie maar ro­buus­te sie­le wat die kwaad moet stuit.

On­der re­gie van Ja­mes Gunn, ook die draai­boek­skry­wer, staan die sto­rie sterk op sy eie, en kan jy dit ge­niet, selfs al het jy nie die vo­ri­ge rol­prent in die reeks ge­sien nie.

Die groot­ste kri­tiek is dat die fliek te lank is, maar ter­self­der­tyd nie ver­ve­lig nie. Daar­voor ver­goed die ef­fek­te en die (plek-plek) on­voor­spel­baar­heid.

Jy weet min of meer wat die uit­ein­de sal wees, die pad daar­heen is na­tuur­lik die raai­sel. En wie in die slag sal bly en nie.

Daar is werk­lik kort-kort ’n ver­ras­sen­de wen­ding en daar is so ’n oor­vloed ge­beu­re, en spron­ge van to­neel tot to­neel (of dan nou van pla­neet na pla­neet), dat jy nuus­kie­rig bly. Selfs al sit jy lank.

Die lang tyds­duur ten spyt, sal die aard van die 4DX-er­va­ring jou nie toe­laat om aan die slaap te raak nie. Jy sal let­ter­lik wak­ker ge­skud word.

Die ver­vaar­di­gers het oor­da­dig ge­raak met hier­die fliek. En ’n mens won­der wat­ter stre­ke in die vol­gen­de rol­prent uit­ge­haal sal word.

■ Met on­der an­de­re Chris Pratt, Zoe Sal­da­na, Da­ve Bau­tis­ta, Kurt Rus­sell en Chris Sul­li­van. Re­gie: Ja­mes Gunn. 136 mi­nu­te. Ou­der­doms­perk: 10­12OL(TG)

Daar is kort­kort ’n vol­gen­de ver­ras­sen­de wen­ding.

’n To­neel uit Gu­ar­di­ans of the Ga­laxy Vol. 2. Fo­to: VER­SKAF

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.