Doen­din­ge die na­week

Beeld - - Vrydag -

Ca­ri­na Stander se nu­we boek, Die berg­en­gel, word Son­dag in die Ti­na S­ku­kan­ga­le­ry in Fa­e­rie G­len, P­re­to­ria, be­kend ge­stel. Op die­self­de dag be­gin haar kuns­uit­stal­ling met die­self­de ti­tel daar. Vir die skryf en skets van Die berg­en­gel het sy baie ge­put uit haar stu­die vir haar MA­ver­han­de­ling toe sy skep­pen­de skryf­kuns aan die U­ni­ver­si­teit van Kaap­stad be­stu­deer het. Stander keer ook te­rug na haar stu­die in vi­su­e­le kuns. Die uit­stal­ling o­pen Son­dag om 11:30 en duur tot 1 Ju­nie. Matthys Boshoff sal die boek­ge­sprek met Stander by die uit­stal­ling lei. Die a­dres: Hoe­we 6, Koe­doe­berg­weg, Fa­e­rie G­len, P­re­to­ria. Ska­kel 012 991 1733 of stuur e­pos aan Rex Ni­gri­ni by rex@ti­na­sku­kan­gal­le­ry.co.za vir meer in­lig­ting.

Cas­per de V­ries is van­dag en mô­re met A­li­ve & vro­lik in die At­ter­bu­ry­te­a­ter in P­re­to­ria. Dit het al ’n ef­fen­se ver­an­de­ring on­der­gaan se­dert dit ver­le­de jaar by die Sil­ver­star Ca­si­no in Kru­gers­dorp en toe la­ter by Mon­te­ca­si­no in Four­ways op­ge­voer is. De V­ries was lank­laas met sy eie pro­duk­sie in P­re­to­ria. Hy het wel on­langs 3 in 1 saam met Han­nes Br­üm­mer en S­chalk Be­zui­den­hout in P­re­to­ria op­ge­voer. Vir vo­ri­ge ver­to­nings het hy sy hon­de op die ver­hoog ge­had, maar hy weet nie of hy dit weer gaan doen nie. Ver­to­nings is om 20:00. Kaart­jies kos R150 tot R170. Be­spreek by Com­pu­tic­ket.

Die mu­si­kant T­heo Eras­mus tree mô­re 18:00 n die NG kerk Lin­den­park op. Mô­re is Wê­reld­trek­kla­vier­dag én Eras­mus se 75ste ver­jaar­dag. Bin­ne­kort word ’n al­bum van Eras­mus met 60 snit­te op ook uit­ge­reik. Bel 083 442 2172 of 083 302 3113 of stuur e­pos na duo2000@ tel­kom­sa.net vir meer in­lig­ting. Die NG kerk Lin­den­park is op die hoek van Bram Fis­cher­ry­laan en Cen­tral­laan in Lin­den­uit­brei­ding.

Son­dag sorg Jan­nie du Toit vir ’n uit­son­der­li­ke kuns­ en ku­li­nê­re ge­leent­heid waar hy nie min­der nie as vier ver­skil­len­de pro­duk­sies by die At­ter­bu­ry­te­a­ter aan­bied. Die fees be­gin om 10:00 met ’n ont­byt in S­te­phnie’s Re­stau­rant, waar Jan­nie die ge­wil­de Cor­don Broers se kossêrt saam met sy ja­re lan­ge v­riend Lo­ch­ner de Kock aan­bied. Daar­na volg Kie­kies ­

Lu­cas se lied­jies om 14:00 en Bon­jour Mon­si­eur B­rel om 17:00. Om 20:00 word die fees af­ge­sluit met Doep is nie dood nie. Be­spre­kings vir al vier op­tre­des kan by Com­pu­tic­ket ge­doen word. Rig na­vrae aan die At­ter­bu­ry­te­a­ter by 012 471 1700. Groot kor­tings geld vir men­se wat meer as een van die ver­hoog­pro­duk­sies by­woon.

Joy Hey­ne­ke se uit­stal­ling In­ti­ma­te/In­tiem duur tot 30 Mei in die Ar­tBox­ga­le­ry in P­re­to­ria. Met die nu­we uit­stal­ling wil sy as­pek­te van die in­ti­mi­teit tus­sen die Skep­per en sy kin­ders kon­teks­tu­eel uit­beeld, met die Woord as die on­feil­ba­re kom­pas vir die reis. Hey­ne­ke ge­bruik se­ku­lê­re en By­bel­se beel­de en sim­bo­liek, saam met struk­tu­re en beeld­ma­te­ri­aal ont­leen aan kon­tem­po­rê­re kuns­te­naars en ou mees­ters, om haar per­spek­tief op die ver­hou­ding wat God vol­gens die Chris­te­li­ke ge­loof in die By­bel be­skryf toe te lig. Joy gaan voort­aan haar ge­wil­de kuns­klas­se by Ar­tBox aan­bied. Bel die Ar­tBox­ga­le­ry by 012 346 0710 of stuur e­pos na in­fo@art­box­gal­le­ry.co.za. Be­spre­king is nood­saak­lik. Haar uit­stal­ling duur tot 30 Mei. Die a­dres: S­kil­pad­weg 86, Mo­nu­ment­park, P­re­to­ria.

Die berg­en­gel deur Ca­ri­na Stander.

Cas­per de V­ries

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.