War­ren Be­at­ty ver­loor fo­kus

Beeld - - Vrydag - A­ni­ka Marais

Ru­les Don’t Ap­ply Dra­ma

Die ve­te­raan­ak­teur War­ren Be­at­ty is vir die eer­ste keer in 15 jaar weer op die sil­wer­doek te sien. In Ru­les

Don’t Ap­ply speel die 80-ja­ri­ge Be­at­ty nie net die e­nig­ma­tie­se Ho­ward Hug­hes nie, maar hy het boon­op die draai­boek ge­skryf, die rol­prent ver­vaar­dig én die re­gie be­har­tig.

Hoe­wel Be­at­ty se sto­rie­lyn ru­weg op Hug­hes se le­we ge­skoei is, moet die ky­ker nie ’n bi­o­gra­fie­se rol­prent van Hug­hes se le­we ver­wag nie. Die rol­prent bly nie ge­trou aan die fei­te nie en is met fik­tie­we sto­rie­ly­ne ver­weef.

Hug­hes was ’n be­ken­de A­me­ri­kaan­se sa­ke­man wat aan­vank­lik naam ge­maak het as ’n suk­ses­vol­le Hol­ly­wood-re­gis­seur. Hy het la­ter in sy le­we ’n be­lang­ri­ke rol in die lug­vaart­be­dryf ge­speel.

Waar Mar­tin S­cor­se­se se fliek The A­vi­a­tor (2004), met Le­o­nar­do DiCa­prio as Hug­hes, op ’n jon­ger Hug­hes se le­we fo­kus, tel Be­at­ty se fliek die dra­de la­ter in Hug­hes se le­we op, waar sy ek­sen­trie­ke ge­drag en klui­se­naars­le­we in sy 50’s die oor­hand be­gin kry.

Die rol­prent is hoof­saak­lik ’n lief­des­ver­haal tus­sen die bloed­jong as­pi­ran­tak­tri­se Mar­la Ma­brey (Li­ly Col­lins) en die am­bi­si­eu­se dry­wer Frank For­bes (Al­den Ehren­reich). Mar­la word in 1958 deur Hug­hes na Hol­ly­wood ge­bring as een van die ve­le ak­tri­ses wat hy op kon­trak aan­stel. Sy ont­moet Frank die dag wan­neer sy en haar ui­ters ge­lo­wi­ge ma (Be­at­ty se vrou, An­net­te Be­ning) in Los An­ge­les land.

Hul lief­de is eg­ter streng ver­bo­de – Frank is ver­loof aan sy skool­lief­de en as een van Hug­hes se dry­wers mag hy in geen om­stan­dig­he­de ’n ver­hou­ding met een van die ak­tri­ses aan­knoop nie. Dis dan tus­sen dié twee ver­lief­des se steel­ky­ke deur dat hul­le al hoe die­per in Hug­hes se wê­reld in­ge­trek word.

Dit is soms moei­lik om te be­paal wat die hoof­fo­kus van die rol­prent is. Dit lyk aan­vank­lik soos ’n lief­des­ver­haal wat on­der meer die te­ma van ver­hou­dings in ’n streng ge­loofs­le­we on­der­soek, maar half­pad deur die fliek ver­loor Be­at­ty fo­kus en die ky­ker word hoof­saak­lik in Hug­hes se v­reem­de wê­reld ge­gooi.

Nie een van die ak­teurs se spel staan uit nie en die be­jaar­de Be­at­ty oor­tuig on­ge­luk­kig nie as ’n 50-ja­ri­ge Hug­hes nie. Daar is wel ’n paar ver­ras­sen­de ko­mie­se oom­blik­ke om na uit te sien.

■ 10­12 OL. 127 mi­nu­te.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.