Dans, dans, dans!

Sun Ci­ty het die af­ge­lo­pe na­week be­hoor­lik uit sy na­te ge­bars en sy dans­ve­re reg­ge­skud toe meer as 1 000 dan­sers van oor die land heen deel­ge­neem het aan die 27ste Batt­le of the Gi­ants­dans­kom­pe­ti­sie. Teré­sa Coet­zee was daar.

Beeld - - Vrydag -

Die af­ge­lo­pe na­week het die pop­pe be­hoor­lik by Sun Ci­ty ge­dans en dans in al sy ver­skil­len­de vor­me en s­ty­le het ge­se­ë­vier – van hip­hop, pop­ping, b­re­ak dan­ce en free­sty­le tot bal­l­room, La­tyns-A­me­ri­kaans, slow dan­ce, show dan­ce, jazz, mo­dern, bal­let en dis­ko.

“Al­te­sa­me 1 050 dan­sers van oor die land en selfs wê­reld heen het kom mee­ding om hul be­son­der­se ta­lent te kom wys. Hier is dan­sers van Bloem­fon­tein, die Kaap, Noord­wes en selfs van En­ge­land,” het Bev Wood, or­ga­ni­seer­der van dié kom­pe­ti­sie, vertel.

Vol­gens Bev was die groot­ste af­de­ling van die kom­pe­ti­sie van­jaar hip­hop en hon­der­de jong seuns en mei­sies het hul har­te uit­ge­dans in die Su­per­bo­wl by Sun Ci­ty.

Dan­sers van ne­ge tot 35 jaar kon aan die kom­pe­ti­sie deel­neem en daar was ver­skil­len­de vlak­ke – van a­ma­teur- tot wê­reld­klas­vlak.

Die dan­sers kon om ver­skil­len­de ti­tels en pry­se mee­ding en hier­die by­een­koms is ook een van die kwa­li­fi­se­ren­de kom­pe­ti­sies vir toe­la­ting tot die Wor­ld Trail Ci­r­cuit-pro­gram.

Dan­sers kan ook by Sun Ci­ty pun­te ver­werf om Suid-A­fri­ka by die In­ter­na­ti­o­nal Dan­ce Or­ga­ni­sa­ti­on (IDO)-kam­pi­oen­skap in ver­skil­len­de s­ty­le soos show dan­ce, hip­hop, dis­ko, jazz, mo­dern en bal­let te ver­teen­woor­dig.

Dan­sers uit el­ke sfeer van die sa­me­le­wing het hul dro­me kom uit­leef op die dans­baan. Som­mi­ge jong kin­ders het vertel hoe hip­hop hul­le let­ter­lik van die stra­te af­ge­haal en uit die greep van groeps­druk en dwelms ge­red het.

Deb­bie Ra­ku­sin was een van die be­oor­de­laars by van­jaar se Batt­le of the Gi­ants-dans­kom­pe­ti­sie.

Sy is een van ons land se mees be­kroon­de cho­re­o­gra­we, kre­a­tie­we re­gis­seurs en ver­vaar­di­gers. Dees­dae is sy ook ’n dans­on­der­wy­se­res en sy be­sit

reeds die af­ge­lo­pe 14 jaar haar eie dans­skool. Voor­heen was sy ’n lek­tor by die Tech­ni­kon P­re­to­ria se dans­de­par­te­ment.

“Ek dink dit is baie be­lang­rik

vir ons land dat ons kin­ders deel­neem aan hier­die soort kom­pe­ti­sies soos die Batt­le of the Gi­ants (BOTG), om­dat dit hul­le die ge­leent­heid gee om te kwa­li­fi­seer vir in­ter­na­si­o­na­le kom­pe­ti­sies, maar dit is ook ’n won­der­li­ke maat­staf vir ons dan­sers so­dat hul­le kan sien hoe hul­le vor­der en vaar.

“Dit is al­tyd goed om te sien wat an­der dan­sers doen en om daar­die kre­a­tie­we si­ner­gie te deel. Kom­pe­ti­sie is ge­sond en dit skep ’n hoë stan­daard en dryf dan­sers om be­ter te vaar en hul eie s­tan­daar­de te lig.

“Die BOTG bring so­veel ver­skil­len­de dans­vor­me saam en dit skep won­der­li­ke ka­me­raad­skap tus­sen die dan­sers,” sê Ra­ku­sin.

Op die vraag of dit goed is om jong men­se aan so­veel druk en me­de­din­ging bloot te stel, ant­woord Ra­ku­sin:

“Kom­pe­ti­sies is nie goed vir al­mal nie en dit verg be­slis ’n se­ke­re tem­pe­ra­ment wat een van die le­we se oor­le­wings­me­ga­nis­mes is. Som­mi­ge kin­ders flo­reer op kom­pe­ti­sie.

“Die stan­daard by dié kom­pe­ti­sie laat my al­tyd spra­ke­loos, on­danks die feit dat ek al ja­re lank dan­sers be­oor­deel. Ek het voor my oë ge­sien hoe die jong men­se hier ont­wik­kel en vor­der en ont­luik in ster­re en dis won­der­lik.

“Dit ver­ras my hoe goed ons land se kin­ders reg­tig dans, hoe vin­nig hul­le vor­der in so ’n kort tyd­perk. Die ma­nier waar­op hul­le die cho­re­o­gra­fie doen, is on­ge­loof­lik vol­was­se en teg­nies is hul­le baie goed.”

Vol­gens Ra­ku­sin is dans ’n won­der­li­ke ak­ti­wi­teit vir kin­ders. Dit gee hul­le self­ver­troue en boon­op die ver­moë om op ’n u­nie­ke ar­tis­tie­ke ma­nier te kom­mu­ni­keer. Dit maak hul­le oop vir kri­tiek wat op­sig­self baie braaf is.

“Dans leer kin­ders dis­si­pli­ne, ’n lief­de vir musiek en die kuns­te en die ver­moë om hul lig­ga­me te ken en te ver­staan, ter­wyl hul­le an­der en hul­self mee­voer na ’n won­der­li­ke mis­tie­ke wê­reld,” sê Ra­ku­sin.

Die stan­daard by hier­die kom­pe­ti­sie laat my al­tyd spra­ke­loos.

Fo­to: TERÉ­SA COET­ZEE

Dan­sers by van­jaar se Batt­le of the Gi­ants­dans­kom­pe­ti­sie wat die af­ge­lo­pe na­week by Sun Ci­ty plaas­ge­vind het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.