Raak be­trok­ke, sorg dat jou staats­dienspen­si­oen vei­lig is

Beeld - - Kommentaar -

AP Stem­met, Dur­ban­vil­le

Die vraag of die staats­dienspen­si­oe­ne vei­lig is moet met ’n po­si­tie­we “ja” be­ant­woord word. Maar net as pen­si­oen­trek­kers en die le­de van die fonds wa­wyd wak­ker is, or­ga­ni­seer en be­reid is om op te staan vir hul reg­te.

Die fonds se be­stuur­ders en be­leg­gers moet voort­du­rend on­der druk ge­plaas word en be­sef dat hul da­de deur die le­de – die e­nig­ste ei­e­naars van die fonds – dop­ge­hou word. Die fonds be­hoort aan ons en nie aan die re­ge­ring of wie ook al an­ders nie. As ons nie self na ons be­lan­ge om­sien nie, sal nie­mand an­ders nie.

Ek en ’n kol­le­ga het die ver­ga­de­ring van die por­te­feul­je­ko­mi­tee oor fi­nan­sies op 18 Ok­to­ber in die par­le­ment by­ge­woon toe die ge­hei­me be­leg­gings, I­si­ba­ya-be­leg­gings, op aan­drang van die op­po­si­sie o­pen­baar ge­maak is.

Hoe o­pen­baar dit was, het ge­blyk toe die GEPF-mo­ni­te­rings­groep, waar­van ek lid is, hier­die be­leg­gings, wat al­mal op swart­be­mag­ti­ging ge­rig is, ont­leed het. Van die 250 be­leg­gings toon 65 geen op­brengs nie of die ver­lie­se be­dra tot -55,02%. In 39 van die ge­val­le word geen wins of ver­lies ver­klaar nie. Hoe o­pen­baar is dit?

Ons groep on­der­steun op­hef­fings­pro­jek­te en be­leg­gings daar­in, maar dan moet die fonds se be­lan­ge al­tyd voor­keur kry, nie po­li­tie­ke be­lan­ge nie.

Kom­mu­ni­ka­sie tus­sen die ad­mi­nis­tra­teurs van die fonds, die raad van trus­tees en die O­pen­ba­re Be­leg­gings­kor­po­ra­sie, wat die be­leg­gings doen, be­staan nie ten spy­te van ver­skeie ver­soe­ke deur die mo­ni­te­rings­groep.

Ons bly in ver­bin­ding met hul­le en praat eers­daags weer met hul­le om be­ter kom­mu­ni­ka­sie te be­werk­stel­lig en ant­woor­de op ons vrae te kry. As dit nie help nie, sal ons eers­daags meer moet doen as net praat.

Hoe kan pen­si­oen­trek­kers help om hul pen­si­oen­fonds te be­vei­lig? Sluit aan by ons.

Comments

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.