Fa­brie­ke be­nut al hoe min­der ver­moë

Beeld - - Sake -

Meer as 19% van Suid­A­fri­ka se ver­moë om e­nig­iets van kos tot mo­tors te ver­vaar­dig, staan tans bot­stil.

Vol­gens sy­fers Suid­A­fri­ka (SSA) is 80,8% van Suid­A­fri­ka se pro­duk­sie­ver­moë in Fe­bru­a­rie be­nut.

Al­te­sa­me 11,8% van die on­be­nut­te 19,2%­ver­moë is om­dat din­ge so sleg gaan in die e­ko­no­mie en ver­vaar­di­gers min be­stel­lings kry.

’n Te­kort aan grond­stow­we (1,9%) of ge­skik­te wer­kers (1,2%) speel ’n aan­sien­lik klei­ner rol.

Nog 4,3% van die on­be­nut­te ver­moë word toe­ge­skryf aan on­ge­spe­si­fi­seer­de fak­to­re.

Dié sy­fers word el­ke kwar­taal uit­ge­reik en meet net groot ver­vaar­di­gers om te be­paal of hul fa­brie­ke vol­stoom werk.

Voor­dat pro­duk­sie­ver­moë nie by­na ten vol­le be­nut word nie, sal groot ver­vaar­di­gers nie be­dui­dend uit­brei nie; on­der­be­nut­ting be­te­ken boon­op dat ver­vaar­di­gers dalk sal af­skaal deur wer­kers af te dank.

Die sy­fers kom kort na­dat S­tan­dard Bank sy aan­ko­pe­be­stuur­der­s­in­deks (PMI) vir A­pril uit­ge­reik het en Ab­sa sy PMI vir die twee­de kwar­taal van die jaar. Al­bei PMI’s het ge­daal – Ab­sa s’n met ’n e­nor­me 7,2 pun­te tot 44,7 en S­tan­dard Bank s’n met 0,4 pun­te tot 50,3. E­ni­ge PMI on­der 50 dui daar­op dat ’n sek­tor krimp.

Hoe­wel die be­nut­ting van pro­duk­sie­ver­moë net 0,3 per­sen­ta­sie­punt min­der is as die 81,1% van Fe­bru­a­rie 2016, is dit nog nie naas­ten­by te­rug waar dit vóór die 2009­re­ses­sie was nie.

Die hoog­ste be­nut­ting van die af­ge­lo­pe de­ka­de was die 87,2% in No­vem­ber 2007. In Au­gus­tus 2009 het dit tot ’n tien­jaar­laag­te­punt van 77,4% ge­val.

SSA meet tien ka­te­go­rieë se pro­duk­sie – en ses uit die tien het in Fe­bru­a­rie ge­daal.

– Han­lie S­tad­ler

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.