S­taats­bank vir mark wat uit­ge­sluit is

Beeld - - Sake -

Die nu­we s­taats­bank, wat uit die Pos­kan­toor ge­bo­re sal word, o­pen bin­ne­kort sy deu­re en sal so­doen­de pro­beer om die greep van die groot ban­ke op die e­ko­no­mie te ver­slap.

“Dit gaan nie ’n nor­ma­le bank soos die groot vier wees nie,” sê Siy­a­bon­ga C­we­le, mi­nis­ter van te­le­kom­mu­ni­ka­sie. “Dit gaan ’n ont­wik­ke­lings­bank wees om die mark te be­dien wat nie tans be­dien word nie,” het hy in ’n on­der­houd met Reuters by die Wê­reld E­ko­no­mie­se Forum se A­fri­ka­be­raad in Dur­ban ge­sê.

Die groot vier, S­tan­dard Bank, Bar­clays A­fri­ca, Fir­stRand en Ned­bank, be­heer so­wat 90% van die mark.

“Ons sê nie ons gaan roe­ke­loos wees met ons le­nings nie, maar ons moet die ri­si­ko neem om en­tre­pre­neurs met klein le­nings te fi­nan­sier.”

Die Pos­kan­toor het ’n bank­li­sen­sie ge­kry om ’n bank te be­gin en hy sal sy so­wat 1 500 tak­ke kan ge­bruik om kre­diet en an­der fi­nan­si­ë­le diens­te te le­wer aan son­der e­ni­ge ba­tes.

’n 2016­pei­ling van Fin­sco­pe het ge­vind dat so­wat 11% van die vol­was­se be­vol­king “fi­nan­si­eel uit­ge­sluit” is of nie ’n bank­re­ke­ning het nie, dus so­wat 4,3 mil­joen men­se.

Die Pos­kan­toor sal teen Ju­lie ’n aan­soek in­dien om Pos­t­bank as ’n bank te re­gis­treer.

Pos­t­bank het ka­pi­taal van R1,4 mil­jard, wat ge­noeg is om aan die re­gu­la­to­rie­se mi­ni­mum ver­eis­tes vir ’n bank te vol­doen, wys die do­ku­men­te.

Dit is in teen­stel­ling met die Pos­kan­toor self, wat in sy laas­te twee boek­ja­re on­der­skei­de­lik ver­lie­se van R1,1 mil­jard en R1,4 mil­jard ge­ly het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.