K­lein­han­del­reus in wor­ding

Nou tyd om Po­le se vrug­te te pluk

Beeld - - Eiendomme & Veilings - El­ma Klop­pers

Se­dert die Pool­se ei­en­doms­groep E­cho Pol­ska Pro­per­ties (EPP) in Sep­tem­ber ver­le­de jaar sy bui­ging op die JSE, as­ook die Lux­em­burg­se beurs ge­maak het, het die groep sy klein­han­del­voet­spoor be­dui­dend ver­groot. Dit is in oor­een­stem­ming met sy groei­stra­te­gie om die oor­heer­sen­de klein­han­del­ei­en­doms­rol­spe­ler in Po­le te word.

EPP het die af­ge­lo­pe agt maan­de se­we klein­han­del­ei­en­dom­me, waar­van twee e­nor­me ont­wik­ke­lings­pro­jek­te is, as­ook vier kan­toor­ei­en­dom­me ver­kry. Dit het die waar­de van die maat­skap­py se ba­tes op €1,6 mil­jard te staan ge­bring met bloot­stel­ling aan die mees­te groot ste­de. Dié maat­skap­py, wat net in ei­en­dom in Po­le be­lê, be­sit tans 15 win­kel­sen­trums en ne­ge kan­toor­par­ke in 17 ste­de met ’n to­ta­le bru­to­ver­hu­rings­ruim­te van 626 783 m².

Had­ley De­an, uit­voe­ren­de hoof van EPP, sê die maat­skap­py wil oor­we­gend ’n klein­han­del­ei­en­doms­rol­spe­ler wees. Op grond van die bru­to ver­hu­rings­ruim­te ver­teen­woor­dig die klein­han­del­ba­tes 63,3% en kan­to­re 36,7% van die por­te­feul­je.

“Die oog­merk is om die klein­han­del­bloot­stel­ling met­ter­tyd tot 70% te ver­hoog.”

Hy sê die klein­han­del­ei­end­om­sek­tor is die sub­sek­tor wat tans die be­lo­wend­ste in Po­le ver­toon en die voor­uit­sig­te lyk nog blin­ker.

“K­lein­han­del­ver­ko­pe groei al se­dert 1991 flink teen 7% per jaar en dié ver­ko­pe kry ’n by­ko­men­de hup­stoot met dié dat die be­stee­ba­re in­kom­ste van Pool­se ver­brui­kers, ver­al dié in groot streek­ste­de, sterk toe­neem.” Dit is dank­sy die re­ge­ring se maat­skap­li­ke toe­la­e­pro­gram, wat ge­sin­ne met meer as een kind on­der­steun. “’n Mens

kan sê dat Po­le die nu­we Duits­land is en dat die land nou is waar Duits­land in die 1970’s was,” sê hy. Tus­sen 2007 en 2015 het Po­le se bru­to bin­ne­land­se pro­duk met 45% toe­ge­neem, ge­grond op koop­krag­pa­ri­teit per ca­pi­ta.

Daar word ver­wag dat Po­le teen 2050 die snels groei­en­de e­ko­no­mie in die Eu­ro­pe­se U­nie sal wees.

Die maat­skap­py het in A­pril ka­pi­taal van so­wat R2,2 mil­jard ver­kry in ’n boek­bou­pro­ses wat oor­vol­skryf was.

Al­te­sa­me 118 918 918 nu­we aan­de­le teen R18,50 per aan­deel is ge­plaas. Aan­vank­lik wou die maat­skap­py R1,65 mil­jard ver­kry, maar weens ’n sterk aan­vraag is die be­drag toe op­ge­stoot.

De­an sê die op­brengs gaan EPP help om nog ver­der in Po­le uit te brei.

Die maat­skap­py het drie groei­be­na­de­rings, ’n gro­ter teen­woor­dig­heid in die hoof­stad War­skou, uit­brei­ding na nóg groot streek­ste­de en ook na van die groot streeks­dor­pe, waar hy die oor­heer­sen­de klein­han­del­ei­en­dom kan be­sit.

De­an sê ei­en­dom in van die groot streek­ste­de kan steeds teen ’n op­brengs­koers van 7,5% ver­kry word, wat uit­mun­ten­de waar­de bied.

Hy is ver­al op­ge­won­de oor die twee e­nor­me ont­wik­ke­lings­per­se­le wat in War­skou ver­kry is. Dié stad se klein­han­del­sek­tor is al vir ja­re on­der­be­dien weens be­per­kings wat van­te­vo­re op die ont­wik­ke­ling van nu­we sen­trums in­ge­stel was.

Die twee per­se­le, Mlo­ciny en To­wa­ro­wa, bied die ge­leent­heid vir EPP om groot waar­de vir aan­deel­hou­ers te ont­sluit. “Daar lê ’n ka­pi­taal­waar­de van €245 mil­joen in die twee ont­wik­ke­lings op­ge­sluit,” sê hy.

Dit gaan ook die e­nig­ste twee win­kel­sen­trums in War­skou wees met reg­streek­se toe­gang tot die me­tro-ver­voer­stel­sel, sê De­an.

Hy be­stem­pel die To­wa­ro­wa-ont­wik­ke­ling in die hart van War­skou se nu­we kan­toor­ge­bied as die op­win­dend­ste nu­we klein­han­del­ont­wik­ke­ling in e­ni­ge Eu­ro­pe­se stad. Wan­neer dit in 2021 vol­tooi is, gaan dit 110 000 m² se win­kel­ruim­te hê.

Die Mlo­ciny-ont­wik­ke­ling in die noor­de van War­skou gaan in 2019 sy deu­re o­pen en oor ruim­te van 80 000 m² be­skik. “Ons gaan dus twee van die groot vyf win­kel­sen­trums in War­skou be­sit en die Eu­ro­pe­se ei­en­doms­reus U­ni­bail die an­der drie.”

De­an sê die maat­skap­py is sterk op dreef om dub­bel­sy­fer­groei in sy di­vi­dend per aan­deel per jaar te le­wer.

Hy voor­sien dat EPP teen 2022 ba­tes van €3,5 mil­jard kan be­sit.

’n Fo­to van die bou­werk aan EPP se Ga­laxy Mall in S­z­cze­cin in Po­le wat tot by­na 60 000 m² met 200 win­kels ver­groot word om ver­de­re waar­de vir aan­deel­hou­ers te ont­sluit. Die sen­trum is een van die top­ver­to­ners in Po­le.

’n Kuns­te­naars­voor­stel­ling van hoe EPP se nu­we Mlo­ciny­klein­han­del­ont­wik­ke­ling van 80 000 m² in die Pool­se hoof­stad gaan lyk.

Had­ley De­an, uit­voe­ren­de hoof van EPP.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.