Skets van Len­non op­ge­veil

Beeld - - Eiendomme & Veilings -

Die oor­spronk­li­ke skets wat John Len­non vir die om­slag van die Be­at­les-al­bum Sgt. Pep­per’s Lo­ne­ly He­arts Club Band ge­te­ken het, word op 20 Mei deur Ju­lien’s Aucti­ons in New York op­ge­veil.

Dié ink-op-pa­pier-skets gaan deel uit­maak van hon­der­de lot­te rock ’n roll-me­mo­ra­bi­lia wat van die groot­ste oom­blik­ke in die mu­siek­be­dryf se ge­skie­de­nis ver­teen­woor­dig, as­ook die kuns­te­naars wat die pop­kul­tuur help vorm het.

Sgt. Pep­per’s Lo­ne­ly He­arts Club Band vier van­jaar sy 50ste her­den­king. Dié al­bum word as een van die heel in­vloed­ryk­ste wer­ke in die mo­der­ne mu­siek­be­dryf be­stem­pel.

Dit sluit lied­jies in soos “Lu­cy in the Sky with Di­a­monds”, “With a Litt­le Help from My Friends” en “A Day in the Life”.

Ju­lien’s Aucti­ons ver­wag dat die skets vir tus­sen

$40 000 en $60 000 gaan ver­koop. An­der hoog­te­pun­te is El­vis se heel eer­ste kla­vier, wat tus­sen $100 000 en $200 000 kan haal, as­ook ’n paar van sy son­bril­le wat vir tus­sen $14 000 en $16 000 kan ver­koop.

Dié vei­ling, ge­naamd Mu­sic I­cons 2017, gaan by die Hard Rock Ca­fe in Ti­mes S­qua­re plaas­vind.

Dit gaan aan ver­sa­me­laars en aan­han­gers van oor die wê­reld heen die ge­leent­heid bied om u­nie­ke i­tems van his­to­rie­se be­lang in die mu­siek­be­dryf aan te skaf.

Die oor­spronk­li­ke skets wat John Len­non vir die om­slag van die al­bum, Sgt. Pep­per’s Lo­ne­ly He­arts Club Band ge­te­ken het, word eers­daags in New York op­ge­veil. Fo­to: JU­LIEN’S AUCTI­ONS

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.