Han­dels­ei­en­dom in Kaap­stad te koop

Per­seel bied tal­le op­sies

Beeld - - Eiendomme & Veilings -

Broll Kaap­stad gaan ’n han­dels­ei­en­dom met groot po­ten­si­aal in Kaap­stad in ’n ge­slo­te ten­der­pro­ses van die hand sit of ver­huur.

Dié ei­en­dom, Kloof­straat 14, bied ’n her­ont­wik­ke­lings­ge­leent­heid of dit kan ’n nu­we tuis­te wees vir klein­han­de­laars wat bloot­stel­ling wil hê aan die op­ko­men­de ge­bied.

“Kloof­straat on­der­gaan die af­ge­lo­pe de­ka­de al ver­nu­wing en van die meer tra­di­si­o­ne­le klein­han­de­laars het stel­sel­ma­tig plek ge­maak vir meer mo­der­ne rol­spe­lers, on­der meer Eu­ro­ca­sa, Ro­che Bo­bois, Wel­l­ness Wa­re­hou­se, K­ne­ad Ba­ke­ry en tien­tal­le luuk­se mo­de-boe­tieks,” sê Giles Bal­mer, kom­mer­si­ë­le-ei­en­doms­ma­ke­laar by Broll Kaap­stad.

Kloof­straat 14, wat in 1971 ge­bou is, bied ’n bru­to­ver­hu­rings­ruim­te van 1 974 m² oor drie ver­die­pings op ’n erf van

846 m². Die per­seel het ’n so­ne­ring vir ge­meng­de ge­bruik 2, wat voor­ne­men­de ont­wik­ke­laars van ver­skeie moont­li­ke toe­koms­ti­ge ge­brui­ke kan voor­sien, on­der meer kan­to­re, klein­han­del, woon­een­he­de en re­stau­ran­te.

Bal­mer sê die so­ne­ring laat ’n mak­si­mum hoog­te van 25 m Die ei­en­dom in Kloof­straat in Kaap­stad word deur ’n ge­slo­te ten­der­pro­ses deur Broll Kaap­stad van die hand ge­sit of ver­huur. Dit bied ’n her­ont­wik­ke­lings­ge­leent­heid of kan ’n tuis­te wees vir klein­han­de­laars wat bloot­stel­ling aan die ge­bied wil hê. toe en ’n vloe­r­a­rea van 3 589 m².

Die ei­en­dom het tans vir Gibb En­gi­neer­ing as huur­der, maar sal leeg wees teen die ein­de van Mei 2018.

Die hui­di­ge ver­hu­rings­kon­trak sal tot dan ver­leng word, wat voor­ne­men­de ont­wik­ke­laars van ’n on­mid­del­li­ke in­kom­ste­stroom sal voor­sien, voor­dat die op­knap­ping of her­ont­wik­ke­ling be­gin.

Die ei­en­dom word in ’n ge­slo­te ten­der­pro­ses ver­koop en die be­mar­king-en-ad­ver­ten­sie­tyd strek van 2 Mei 2017 tot 2 Ju­nie 2017. Be­lang­stel­len­des kan aan­bie­dings tot 16 Ju­nie in­dien.

Die ei­en­dom kan ook ge­huur word.

Vir meer in­lig­ting of om die ten­der-in­lig­tings­do­ku­men­te te kry, kon­tak Giles Bal­mer by gbal­mer@broll.com of ska­kel 083 457 0628.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.