Wie nie waag nie, wen nie

Be­re­ken­de vi­sie kan hier munt slaan

Beeld - - Eiendomme & Veilings -

In on­se­ker tye is daar ge­leent­he­de wat wink, en wie nie waag nie, gaan nie wen nie, sê Nor­man Raad, uit­voe­ren­de hoof van Broll Aucti­ons and Sa­les.

Hy sê hy be­doel nie dat men­se roe­ke­loos moet wees nie, maar daar is ge­leent­he­de vir die­ge­ne wat waar­de kan i­den­ti­fi­seer en be­re­ken­de aan­na­mes kan maak om die ri­si­ko met vi­sie te be­perk.

Raad sê die hui­di­ge on­se­ker om­ge­wing ver­skil nie veel van tal­le an­der po­li­tie­ke en fi­nan­si­ë­le on­se­ker­he­de wat daar al was nie. “’n Kon­se­kwen­te e­ko­noom sal al­tyd al­bei kan­te van die munt sien, maar ge­neig wees om die een kant te on­der­steun.”

Hy sê die heer­sen­de sen­ti­ment is meer op die po­ten­si­ë­le ne­ga­tie­we fak­to­re ge­fo­kus, waar die ver­troue ge­plaas word in ’n ver­skan­sing teen die rand.

Vas­te ei­en­dom se waar­de het eg­ter oor tyd be­sten­di­ger ge­bly en hy voel dat dít die in­ter­ne ver­skan­sing vir be­leg­gers kan wees.

Re­a­lis­tie­se mark­ver­wag­tin­ge is aan die or­de van die dag en ver­ko­pers aan­vaar dat ei­en­dom nie so li­kied is soos aan­de­le nie. ’n Ei­en­dom se waar­de in kon­tant is slegs wat ’n ko­per be­reid is om daar­voor te be­taal en kan be­kos­tig om te be­taal, sê hy.

By Broll se vol­gen­de mul­tiei­en­doms­vei­ling op 24 Mei, gaan ver­skeie pri­ma ei­en­dom­me ’n draai op die vei­lings­vloer maak. Raad sê al die ei­en­dom­me is onderworpe aan ’n re­ser­we­prys, wat ná erns­ti­ge oor­we­ging aan­ge­pas is in oor­een­stem­ming met die hui­di­ge mark en e­ko­no­mie­se ver­wag­tings.

On­der die ei­en­dom­me wat op­ge­veil gaan word, tel die Sam­rand Ho­tel in Mid­rand. Dié ho­tel het 112 ka­mers en kon­fe­ren­si­een kan­toor­ge­rie­we. Dit is deel van ’n kor­po­ra­tie­we ver­ko­ping waar die ei­en­dom nie

meer deel uit­maak van die kor­po­ra­sie se lang­ter­myn­be­leg­ging­stra­te­gie nie weens sy groot­te en waar­de. Met ’n bru­to ver­hu­rings­ruim­te van 4 044 m², ’n erf van 14 694 m² en ka­mers van 31 m² elk, kan dit ’n guns­ti­ge ge­leent­heid vir ver­skil­len­de sek­to­re ver­teen­woor­dig, sê Raad. Re­si­den­si­ë­le ont­wik­ke­laars,

sko­le en kol­le­ges sal waar­de in die ei­en­dom sien. Dit kan on­der meer as per­so­neel­ver­blyf en op­lei­dings­ge­rie­we ge­bruik word. “Met ’n waar­de van so­wat R300 000 per ho­tel­ka­mer, ver­wag ons dat die ei­en­dom ge­mak­lik voor die vei­ling op­ge­raap kan word.” Her­bou­ings­kos­te, die grond­waar­de uit­ge­sluit,

be­loop so­wat R9 000/m², wat daar­op neer­kom dat die ei­en­dom ’n wins­koop kan wees, sê hy.

Nog ’n ei­en­dom wat on­der die ha­mer gaan kom, is kan­to­re in ’n uit­ste­ken­de toe­stand in Park­town. Die ei­en­dom met ’n bru­to ver­hu­rings­ruim­te van 3 278 m² op ’n erf van 3 689 m² is ge­skik vir die be­leg­ger en die ei­e­naar­ok­ku­peer­der.

Die vei­ling word op 24 Mei by die Wan­de­rers Club in Jo­han­nes­burg ge­hou. Vir meer in­lig­ting kon­tak Brad­ley S­te­phens, be­stu­ren­de di­rek­teur van Broll Aucti­ons and Sa­les by

087 700 8269 of stuur ’n e-pos na b­ste­phens@broll.co.za.

’n Ei­en­dom se waar­de in kon­tant is slegs wat ’n ko­per be­reid is om daar­voor te be­taal en kan be­kos­tig.

Dié kan­to­re in Park­town, wat in ’n uit­mun­ten­de toe­stand is, word eers­daags op­ge­veil.

Die Sam­rand Ho­tel in Mid­rand met 112 ka­mers en kon­fe­ren­sie­ en kan­toor­ge­rie­we word op 24 Mei deur Broll Aucti­ons and Sa­les op­ge­veil.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.