Wan­in­druk­ke oor A­fri­ka­ners só ge­skep

Beeld - - KOMMENTAAR -

Jo­han de Vil­liers, stig­ter van die A­fri­can­Eu­ro­pe­an In­da­ba, Am­ster­dam

Dr. Pie­ter Mul­der, LP van die VF Plus, sê in Beeld (02.05) dat hy bin­ne­kort weer “oor die A­fri­ka­ners en Suid-A­fri­ka” by die Or­ga­ni­sa­sie van On­ver­teen­woor­dig­de Na­sies en Vol­ke­re (Un­po) in Brus­sel gaan praat.

As ons kyk na die web­werf van Un­po en die in­lig­ting wat Mul­der en sy po­li­tie­ke par­ty daar­op ge­plaas het as “ver­teen­woor­di­ger” van A­fri­ka­ners, dan wil ek hom vra om eer­der in Suid-A­fri­ka te bly.

Die bood­skap wat som­mi­ge van hier­die reg­se en ver­reg­se A­fri­ka­ner­be­soe­kers aan Eu­ro­pa uit­dra, gee ons ’n sleg­te beeld hier.

Dan is daar ook nog die wan­in­druk­ke wat ge­wek word deur die ”in­lig­ting oor A­fri­ka­ners” op die Un­po-web­werf.

Die­self­de vier­kleur­vlag wat as die “A­fri­ka­ners” se vlag op die Un­po-web­werf ge­bruik word, is die so­ge­naam­de “Vry­heids­vlag” wat in 1995 in Suid-A­fri­ka ge­re­gis­treer is as die vlag van die A­fri­ka­ner Volks­front, ’n reg­se or­ga­ni­sa­sie wat in 1996 ont­bind is.

Dit is soort­ge­lyk aan die be­ken­de Vier­kleur, wat ge­reeld deur die volk­sta­ters en reg­ses in Suid-A­fri­ka mis­bruik word.

E­ni­ge Eu­ro­pe­ër wat uit be­lang­stel­ling oor A­fri­ka­ner­kul­tuur hier­die vlag gaan soek op die in­ter­net, sal dit vind tus­sen wit heers­sug­ti­ge groe­pe se vlae.

Daar word per­ti­nent op die Un­po-web­werf ge­sê: “A­fri­ka­ners word by Un­po ver­teen­woor­dig deur die VF Plus.”

Ek is nie be­wus daar­van dat die VF Plus ooit ’n man­daat ge­kry het om A­fri­ka­ners daar te ver­teen­woor­dig nie.

Ver­der word daar op die Un­po-web­werf die vol­gen­de oor die “A­fri­ka­ner” se “hui­di­ge si­tu­a­sie” ge­skryf: “Hul­le het voort­ge­gaan om die kwes­sie van self­be­skik­king op Suid-A­fri­ka se po­li­tie­ke a­gen­da te plaas . . . ”

Wees ver­se­ker daar­van dat daar weer eens by Un­po be­swaar aan­ge­te­ken sal word teen hier­die on­waar­he­de en val­se voor­stel­lings op hul web­werf.

Ons or­ga­ni­sa­sie, A­fri­can-Eu­ro­pe­an In­da­ba, het in Maart ver­le­de jaar al be­swaar by Un­po aan­ge­te­ken, maar die wan­in­druk­ke oor die A­fri­ka­ners is steeds op hul web­werf.

In­tus­sen is dr. Mul­der aan A­fri­ka­ners ’n ver­dui­de­li­king ver­skul­dig oor hier­die wan­in­druk­ke wat hy en die VF Plus in Eu­ro­pa ver­sprei.

Hy kan e­ni­ge plek na­mens die VF Plus se 170 000 stem­mers gaan praat, ook by Un­po, wat se­dert sy deel­na­me van­af 2008 nog niks op­ge­le­wer het nie, maar moet dit nie doen na­mens e­ni­ge be­vol­kings­groep nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.