Doen huis­werk voor jy huis van plan af koop

Beeld - - HUISGIDS -

Om van plan af te koop, is ver­al vir eer­ste­keer­ko­pers aan­lok­lik. ko­pers na­vraag doen om­trent die ma­te­ri­aal wat in hul ei­en­dom ge­bruik gaan word, om­dat dit in som­mi­ge op­sig­te kan ver­skil van die bou­ma­te­ri­aal in die de­mon­stra­sie­mo­del.

“Ko­pers moet ook in ge­dag­te hou dat die meer­der­heid bou­kon­trak­te sti­pu­leer dat die ont­wik­ke­laar met tus­sen 5% en 10% van die bou­plan­ne kan af­wyk son­der om die ko­per daar­oor te raad­pleeg,” maan S­wain.

“As ko­pers nie tred hou met die bou­pro­ses nie, kan hul­le ein­dig met ’n ei­en­dom wat op ’n aan­tal ma­nie­re van hul spe­si­fi­ka­sies ver­skil.”

■ Lees die fyn­druk.

Wan­neer ’n erf in ’n deel­ti­te­lof land­goe­d­ont­wik­ke­ling ge­koop word, sti­pu­leer die stan­daard­kon­trak dat die ei­e­naar sy ei­en­dom bin­ne ’n ge­spe­si­fi­seer­de tyd moet op­rig. Ver­suim om dit te doen, kan lei tot ’n boe­te van die huis­ei­e­naars­ver­e­ni­ging.

S­wain ver­dui­de­lik: “Die doel hier­van is om te ver­se­ker dat die ont­wik­ke­ling sy be­leg­gings­waar­de bin­ne die ver­wag­te tyd­raam­wer­ke be­reik en dit be­vei­lig an­der ei­e­naars teen die im­pli­ka­sies van aan­hou­den­de bou­werk. Hier­die tyd­perk wis­sel ge­woon­lik van een tot vyf jaar.”

Dit is ook be­lang­rik dat ko­pers die bou­kon­trak sorg­vul­dig deur­gaan om te sien pre­sies wat al­les by die spe­si­fi­ka­sies in­ge­sluit is en wat as op­si­o­neel teen ek­stra kos­te ge­lys word.

Ge­meen­skap­li­ke ge­rie­we, die re­ëls en kos­te aan­gaan­de troe­tel­die­re en se­ku­ri­teit moet e­wen­eens dui­de­lik ge­ï­den­ti­fi­seer word.

Les bes, sê S­wain, moet die kon­trak ook ’n da­tum in­sluit waar­teen die ko­per ok­ku­pa­sie van die ei­en­dom kan neem; wat sti­pu­leer dat die ko­per daar­op ge­reg­tig is om die kon­trak te kan­sel­leer in­dien die huis nie be­tyds ge­reed is nie en wat voor­sie­ning daar­voor maak dat die ko­per ver­goed word vir al sy uit­ga­wes tot op da­tum, in­slui­tend die de­po­si­to en die vor­de­rings­be­ta­lings wat aan die bou­er ge­maak is.

“Om ’n splin­ter­nu­we huis te koop, hou heel­wat voor­de­le in, mits die ko­per die bo­ge­noem­de stap­pe in ge­dag­te hou en volg – en sy huis­werk doen voor­dat hy e­ni­ge kon­trak­te on­der­te­ken,” is S­wain se slot­som.

Dit is be­lang­rik dat ko­pers die bou­kon­trak sorg­vul­dig deur­gaan.

Fo­to: iSTOCK

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.