Goed­koop be­hui­sing in aan­vraag

Beeld - - HUISGIDS - Li­net­te Re­tief

Die jong­ste ak­te­kan­toor­da­ta toon dat 35 088 ver­ban­de van Ja­nu­a­rie tot Maart van­jaar ge­re­gis­treer is, met ’n ge­mid­del­de ver­band­be­drag wat op so­wat

R1 027 000 te staan kom. Dit is in­te­res­sant om te merk dat 45 552 ver­ban­de in hier­die tyd­perk ge­kan­sel­leer is.

Ge­mid­del­de ei­en­doms­pry­se op

A­dri­an Gos­lett, streek- en hoof­be­stuur­der van Re/Max van Sui­der-A­fri­ka, sê dat 29 654 vry­staan­de hui­se se­dert die be­gin van 2017 ver­koop is, met so­wat 15 392 deel­ti­te­leen­he­de wat ge­du­ren­de die­self­de tyd­perk van die hand ge­sit is. Hy voeg by dat die ge­mid­del­de prys van vry­staan­de eien­dom­me se­dert 2016 met 5,9% ge­styg het. Die hui­di­ge ge­mid­del­de prys vir ’n vry­staan­de ei­en­dom is R1 161 481 teen­oor

R1 096 487 ver­le­de jaar. Die ge­mid­del­de prys van ’n deel­ti­te­leen­heid is so­wat R994 008, teen­oor 2016 se ge­mid­del­de prys van R923 348. Gos­lett sê die gro­ter ver­ho­ging in die vry­staan­de-ei­en­doms­prys kan moont­lik toe­ge­skryf word aan die ho­ër vraag na hier­die soort ei­en­dom.

Toe­ne­men­de vraag na be­kos­tig­ba­re be­hui­sing

Be­hui­sing­sta­tis­tie­ke van die ei­en­doms­da­ta­ver­skaf­fer Lig­hts­to­ne toon dat die groot­ste per­sen­ta­sie ver­ko­pe plaas­ge­vind het in die ka­te­go­rie van eien­dom­me on­der R400 000. Dié prys­ka­te­go­rie was ver­ant­woor­de­lik vir 29,6% van ei­en­doms­ver­ko­pe in die eer­ste kwar­taal van 2017. “Hier­die da­ta be­klem­toon die hoë vraag na be­kos­tig­ba­re be­hui­sing in SuidA­fri­ka, ’n sek­tor van die mark wat steeds van krag tot krag gaan,” sê Gos­lett.

An­der prys­sek­to­re

Eien­dom­me in die prys­ka­te­go­rie Die vraag na be­kos­tig­ba­re be­hui­sing gaan steeds van krag tot krag.

R400 000 tot R800 000 ver­teen­woor­dig 26,76% van ver­ko­pe, ter­wyl die ka­te­go­rie R800 000 tot R1,5 mil­joen 23,89% van ver­ko­pe ver­teen­woor­dig. Hui­se van tus­sen R1,5 mil­joen en R3 mil­joen ver­teen­woor­dig ’n 14,54%-aan­deel in die mark, ter­wyl slegs 5,21% van ver­ko­pe eien­dom­me van meer as R3 mil­joen was. “Dis voor die hand lig­gend dat spe­si­fie­ke tei­ken­ge­ho­re krimp na­ma­te die dien­oor­een­koms­ti­ge pry­se styg. Soos die sta­tis­tie­ke dui­de­lik toon, koop slegs ’n klein per­sen­ta­sie van die be­vol­king hui­se van R3 mil­joen of meer,” sê Gos­lett.

Eer­ste­keer­ko­pers

Gos­lett wys daar­op dat so­wat 8,49% van ei­en­dom­s­tran­sak­sies in die eer­ste kwar­taal van die jaar eer­ste­keer-re­gis­tra­sies was ter­wyl die oor­bly­wen­de 91,51% her­haal-ver­ko­pe ver­teen­woor­dig.

Hoe­wel slegs ’n klein per­sen­ta­sie van ver­ko­pe eer­ste­keer­ko­pers is wat tot die mark toe­tree, het ver­brui­kers steeds ’n hoë dunk van huis­ei­e­naar­skap en is hul­le, on­danks die e­ko­no­mie­se om­stan­dig­he­de, gre­tig om ’n voet in die deur te kry. On­ge­veer 72 771 ver­brui­kers het vir die eer­ste keer in 2016 ’n huis ge­koop, wat 32 941 min­der is as die vo­ri­ge jaar. Dit be­wys dat die ho­ër le­wens­kos­te sy tol van voor­ne­men­de huis­ei­e­naars eis.

Die mees­te eer­ste­keer­ko­pers was tus­sen 26 en 40 jaar oud. Ver­brui­kers van ou­er as 70 en jon­ger as 20 het eg­ter ook in 2016 vir die eer­ste keer ei­en­dom ge­koop. Die ge­sog­ste voor­ste­de in dié sek­tor van die mark is die in Gau­teng en die Wes-Kaap wat na­by die on­der­skeie e­ko­no­mie­se spil­pun­te van Tshwa­ne, Jo­han­nes­burg en Kaap­stad ge­leë is.

Vir meer in­lig­ting be­soek www.re­max.co.za.

Fo­to: iSTOCK

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.