Zille se reis on­der­soek

Beeld - - Nuus -

He­len Zille, Wes-Kaap­se p­re­mier, ver­wel­kom ’n on­der­soek deur die ouditeur-ge­ne­raal (OG) na haar on­lang­se reis na A­sië wat be­las­ting­be­ta­lers meer as R1,1 mil­joen uit die sak ge­jaag het.

“Ab­so­luut. Hy moet dit on­der­soek. Ek het hoe­ge­naamd geen pro­bleem daar­mee dat hy die reis on­der­soek nie. Hy doen dit in elk ge­val, ek ver­wel­kom dit,” het Zille gis­ter ge­sê na­dat die ANC laat blyk het hy gaan die OG vra om on­der­soek in te stel.

Zille se twiets oor dié reis, spe­si­fiek die Sin­ga­poer-deel daar­van, het daar­toe ge­lei dat haar po­li­tie­ke loop­baan nou be­dreig word.

Sy word deur vier tug­klag­te in die ge­sig ge­staar wat in die breë daar­mee ver­band hou dat sy die DA se naam ska­de be­rok­ken het en die par­ty se be­lan­ge ge­skaad het.

Dit volg op ’n reeks twiets van haar oor Sin­ga­poer waar­in sy on­der meer ge­sê het ko­lo­ni­a­lis­me se na­la­ten­skap was nie net ne­ga­tief nie. Sy het la­ter on­voor­waar­de­lik om ver­sko­ning ge­vra daar­voor.

Zille het Don­der­dag in vra­e­tyd in die pro­vin­si­a­le par­le­ment in re­ak­sie op ’n vraag van Pier­re Uys, ANC­hoof­sweep, ge­sê die kos­te vir vyf men­se wat die reis mee­ge­maak het, in­slui­tend haar man, prof. Jo­hann Ma­ree, het R636 159 be­loop.

Dit het reis-, ver­blyf en an­der kos­te

na en in Sin­ga­poer en Ja­pan in­ge­sluit. R500 000 is ook oor­be­taal aan Wes­gro, die pro­vin­sie se be­leg­gings­vleu­el wat die se­mi­naar en ak­ti­wi­tei­te in die twee lan­de ge­fa­si­li­teer het.

Zille het gis­ter by na­vraag ge­sê die kos­te van die reis was ge­mid­deld R127 000 per per­soon. “Som­mi­ge het 14 dae ge­bly en an­der ne­ge dae. As na die ge­mid­del­de kos­te ge­kyk word, is dit heel­te­mal bin­ne per­ke. Ons het ge­wel­dig baie werk daar ge­doen,” het sy ge­sê.

Be­son­der­he­de van die les­se uit die reis, ver­al die Sin­ga­poer-deel, is gis­ter deur Zille na Beeld aan­ge­stuur. Van die as­pek­te wat die af­vaar­di­ging in dié land be­stu­deer het, is hoe­dat die land sy e­ko­no­mie her­struk­tu­reer het deur her­haal­de­lik tei­kens te i­den­ti­fi­seer en by ver­an­der­de om­stan­dig­he­de aan te pas.

Sin­ga­poer het ook sy stel­sel vir teg­nie­se on­der­wys oor 50 jaar ver­an­der so­dat dit tans op­lei­ding bied vir die hui­di­ge so­wel as vir die toe­koms­ti­ge werk­mag.

In­tus­sen het M­mu­si Mai­ma­ne, DA-lei­er, Sa­ter­dag in Oos-Lon­den ge­sê die par­ty se doel­stel­lings word nie aan­ge­help deur o­pen­ba­re be­spre­kings en ar­gu­men­te oor on­der­wer­pe soos ko­lo­ni­a­lis­me nie.

“Ons leef in ’n tyd­perk van ver­hoog­de ras­se­span­ning waar­van die ko­le ge­reeld aan­ge­blaas word deur die­ge­ne wat voor­deel kan trek uit die wan­troue en ver­deeld­heid. Maar ons hoef dit nie te aan­vaar nie en ons hoef nie die vlam­me aan te blaas nie.”

He­len Zille Foto: LINDILE MBONTSI

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.