S­kan­daal oor psi­gi­a­trie­se pa­si­ën­te: ‘91% al in ge­skik­te sorg’

Beeld - - Nuus -

91% van die oor­bly­wen­de psi­gi­a­trie­se pa­si­ën­te wat vroe­ër uit Li­fe E­si­di­me­ni-hos­pi­ta­le ver­wy­der is, is nou na toe­pas­li­ke, ge­skik­te fa­si­li­tei­te oor­ge­plaas en on­ge­veer 20 nie­re­ge­rings­or­ga­ni­sa­sies (NRO’s) waar hul­le ge­huis­ves is, is toe­ge­maak, sê dr. G­wen Ra­mokg­o­pa, Gau­teng­se LUR vir ge­sond­heid.

Ra­mokg­o­pa het gis­ter in die de­par­te­ment se kan­to­re in die Jo­han­nes­burg­se mid­de­stad aan joer­na­lis­te ge­sê die de­par­te­ment het pro­beer om deur­sig­tig, pro­fes­si­o­neel en ver­sig­tig op te tree om dié pa­si­ën­te se wel­stand te ver­se­ker.

Vol­gens haar het die de­par­te­ment in die 96 dae se­dert prof. Ma­le­ga­pu­ru Mak­go­ba, ge­sond­heids­om­buds­man, se ver­slag oor die de­ba­kel uit­ge­reik is, ge­werk om die ka­pa­si­teit van die pro­vin­sie se gees­tes­ge­sond­heids­di­rek­to­raat te bou en die or­ga­ni­sa­sie te her­fo­kus. Die li­sen­sie­ver­eis­tes vir NRO’s word ook her­sien.

Die eer­ste pa­si­ën­te is op 3 Maart 2017 uit die sorg van NRO’s oor­ge­plaas en vol­gens Ra­mokg­o­pa is al­le pa­si­ën­te “be­hal­we in ge­val­le waar daar ge­skil­le of mis­ver­stan­de was” nou oor­ge­plaas.

In som­mi­ge van dié ge­val­le het fa­mi­lie­le­de van die pa­si­ën­te ge­wei­er dat hul­le ver­skuif word en van die NRO’s het hul­le tot die hof ge­wend om te ver­skui­wings teen te staan.

“Ons sal die oor­bly­wen­de pa­si­ën­te aan­hou mo­ni­tor en het stap­pe ge­doen om te ver­se­ker hul­le word ge­reeld ge­ë­va­lu­eer.

“Ons aan­vaar as de­par­te­ment vol­le ver­ant­woor­de­lik­heid vir hul wel­stand, maar ons is nie te­vre­de met die stand van sa­ke nie en dring daar­op aan dat hul­le ook ge­skuif moet word,” het Ra­mokg­o­pa ge­sê.

Die de­par­te­ment het 390 pa­si­ën­te na die C­li­nix Sel­by Park­hos­pi­taal ver­skuif, 232 na die Ba­neng-sorg­sen­trum en 128 na die Wa­ver­ley-sorg­sen­trum. 63 pa­si­ën­te was nie voor­heen in Li­fe E­si­di­me­ni-hos­pi­ta­le nie, maar is deur die taak­span gei­den­ti­fi­seer.

67 pa­si­ën­te kon nie ver­skuif word nie en bly in die sorg van ne­ge NRO’s.

Psi­gi­a­trie­se pa­si­ën­te wat in al­ge­me­ne en psi­gi­a­trie­se hos­pi­ta­le op­ge­neem is, sal daar bly tot­dat hul toe­stand so­da­nig ver­be­ter het dat hul­le ook ver­skuif kan word. Dit sluit 378 pa­si­ën­te in wat op lang­ter­myn­grond­slag op­ge­neem is en 50 wat in a­ku­te sorg is.

Nog vyf pa­si­ën­te is se­dert die uit­rei­king van die om­buds­man se ver­slag weens na­tuur­li­ke oor­sa­ke dood. “Ons meen eg­ter selfs een dood is on­aan­vaar­baar en het ge­vra dat vol­le­di­ge lyk­skou­ings in al hier­die ge­val­le ge­hou word. Ons wag nou op die be­vin­dings daar­van.”

Meer as 100 pa­si­ën­te is ver­le­de jaar dood na­dat die de­par­te­ment pa­si­ën­te van Li­fe E­si­di­me­ni-hos­pi­ta­le na NRO’s oor­ge­plaas het om geld te be­spaar.

Qe­da­ni Mahlan­gu, Ra­mokg­o­pa se voor­gan­ger, het in die na­draai van die s­kan­daal be­dank.

Dr. Bar­ney Se­le­ba­no, de­par­te­ments­hoof, en dr. Mak­ga­bo Ma­na­me­la, pro­vin­si­a­le di­rek­teur vir gees­tes­ge­sond­heid, is deur Da­vid Mak­hu­ra, p­re­mier, ge­skors en staar nou ’n tug­ver­hoor in die ge­sig.

Ra­mokg­o­pa het be­ves­tig dat Se­le­ba­no en Ma­na­me­la nog hul vol­le sa­la­ris ont­vang, maar ge­sê dit is be­lang­rik om die kor­rek­te pro­se­du­re te volg en dat hul ap­pèl­pro­ses toe­ge­laat word om sy gang te gaan.

Mahlan­gu was nie ’n werk­ne­mer van die de­par­te­ment nie en Ra­mokg­o­pa kan daar­om geen stap­pe teen haar doen nie.

Die de­par­te­ment het die an­der amp­te­na­re wat in Mak­go­ba se ver­slag ge­noem is, in­tus­sen na an­der de­par­te­men­te oor­ge­plaas waar hul­le nie met psi­gi­a­trie­se pa­si­ën­te werk nie.

Die Gau­teng­se ge­sond­heids­de­par­te­ment het ook ’n pri­va­te pro­ku­reur en ’n ad­vo­kaat aan­ge­stel om hul ge­drag te on­der­soek.

Vol­gens Ra­mokg­o­pa werk haar de­par­te­ment nou saam met Mak­hu­ra, die Gau­teng­se de­par­te­ment van be­hui­sing en die po­li­sie om die pre­sie­se ge­tal psi­gi­a­trie­se pa­si­ën­te wat oor­le­de is te be­ves­tig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.