Oor­se­se myn­fir­ma dag­vaar ak­ti­vis­te van SA vir las­ter

Beeld - - Nuus - E­li­se Tem­pel­hoff

’n Fi­li­aal van die Aus­tra­lie­se myn­maat­skap­py Mi­ne­ral Com­mo­di­ties Li­mi­ted (MRC) het twee om­ge­win­gregs­pro­ku­reurs van die Sen­trum vir Om­ge­wings­reg (CER) en ’n ak­ti­vis saam vir R1,25 mil­joen vir be­weer­de las­ter ge­dag­vaar.

An­net­te Gibbs, woord­voer­der van die CER, het Vry­dag ge­sê die Aus­tra­lie­se myn­huis, wat be­kend ge­word het vir sy om­stre­de po­gings om ti­taan uit die sand­dui­ne by Xo­lo­be­ni aan die Wil­de­kus te myn, eis R500 000 ska­de­ver­goe­ding van die pro­ku­reurs Tra­cey Da­vies en Chris­ti­ne Red­dell. Die myn­huis eis ook R750 000 van ’n plaas­li­ke ge­meen­skaps­ak­ti­vis, Da­vi­ne Cloe­te.

Die myn­huis be­weer in do­ku­men­te die drie vroue het las­ter­li­ke uit­la­tings ge­maak oor Mi­ne­ral Sands Re­sour­ces (MSR) en sy di­rek­teur, Za­mi­le Qunya, in ’n le­sing wat in Ja­nu­a­rie by ’n so­mer­skool by die U­ni­ver­si­teit van Kaap­stad aan­ge­bied is.

Da­vies, Red­dell en Cloe­te het le­sings aan­ge­bied oor die om­ge­wings­ver­nie­ti­ging by MSR se Tor­min-sand­myn aan die Wes­kus, 350 km noord van Kaap­stad.

Gibbs sê die CER be­skou hier­die stap van MCL as ’n stra­te­gie­se regs­ak­sie. “So ’n regs­ak­sie het ten doel om kri­ti­ci te in­ti­mi­deer, hul in­lig­ting te sen­su­reer en hul­le stil te maak deur hul­le met regs­kos­te op te saal deur­dat hul­le teen groot kos­te regs­ver­teen­woor­di­gers moet kry om hul saak te ver­de­dig. Dit het voorts ten doel om hul­le te laat af­sien van hul kri­tiek of teen­stand.

“Met so ’n regs­ak­sie wil die maat­skap­py ’n bood­skap aan al­le ak­ti­vis­te stuur wat sy werk­saam­he­de of plan­ne teen­staan.”

Gibbs sê baie lan­de het sul­ke regs­ge­din­ge on­wet­tig ge­maak om­dat dit vry­heid van spraak in­perk.

“Die CER is ’n bur­ger­li­ke or­ga­ni­sa­sie wat ge­meen­skap­pe en an­der or­ga­ni­sa­sies help om hul grond­wet­li­ke reg op ’n ge­son­de om­ge­wing uit te oe­fen. Die CER neem om­ge­wings­plun­de­raars en -be­soe­de­laars hof toe. Ons kan dus nie sul­ke drei­ge­men­te toe­laat nie. Die eis sal ten sterk­ste teen­ge­staan word,” sê Gibbs.

Vol­gens die CER is dit nie die eer­ste keer dat MRC las­ter­ei­se in­stel teen ak­ti­vis­te wat sy werk­saam­he­de kri­ti­seer nie.

Mark Ca­ruso, uit­voe­ren­de hoof van die MRC, het Cor­mac Cul­li­nan, om­ge­wings­pro­ku­reur, John Clar­ke, wel­syn­wer­ker, en M­za­mo Dla­mi­ni, ’n ak­ti­vis van die A­ma­di­ba-kri­sis­ko­mi­tee, ook vir las­ter ge­dag­vaar.

“Hier­die men­se is al­mal kri­ties oor MRC se be­trok­ken­heid by Xo­lo­be­ni. Hier­die ei­se word ook ten sterk­te teen­ge­staan,” sê Gibbs.

In Maart 2016 is die kri­sis­ko­mi­tee se voor­sit­ter, Sik­ho­siphi (Ba­zoo­ka) R­ha­de­be, ver­moor en on­danks die ge­meen­skap se woe­de is nie­mand nog weens sy moord aan­ge­keer nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.