Grond­wet moet in­der­daad sen­traal staan tot di­a­loog

Beeld - - Kommentaar -

Die nu­we i­ni­si­a­tief vir ’n na­si­o­na­le di­a­loog deur ’n ver­skei­den­heid stig­tings oor die si­tu­a­sie in die land wat Vry­dag be­gin het, is van be­te­ke­nis­vol­le be­lang en moet sterk on­der­steun en ver­wel­kom word.

Van die deel­ne­men­de stig­tings word deur drie voor­ma­li­ge pre­si­den­te ver­teen­woor­dig: FW de K­lerk, T­ha­bo M­be­ki en K­ga­le­ma Mot­lant­he.

In sy toe­spraak het M­be­ki ge­vra dat die Grond­wet ’n sen­tra­le ver­trek­punt moet wees wan­neer e­ni­ge na­si­o­na­le di­a­loog plaas­vind. Hy het daar­op ge­wys dat dit wat die Grond­wet ver­teen­woor­dig, aan­vaar is deur ’n pro­ses wat die be­vol­king se wil ver­teen­woor­dig.

Dit is vol­gens hom die op­per­ge­sag van die reg en dra be­paal­de ver­ant­woor­de­lik­he­de wat deur o­pen­ba­re amps­be­kle­ërs na­ge­kom moet word. Deur dit te skend, word die wil van Suid-A­fri­ka se men­se ge­skend. Hy het ook ge­vra dat daar op­nuut ken­nis ge­neem word van die aan­hef tot die Grond­wet, die stig­tings­be­gin­sels daar­in, as­ook die Hand­ves van Men­se­reg­te.

M­be­ki se stand­punt kan nie sterk ge­noeg on­der­steun word deur al­le Suid-A­fri­ka­ners wat ’n suk­ses van die land wil maak nie. Tans be­skerm ver­skans­te meer­der­he­de in die Grond­wet die land van nog er­ger ver­gry­pe deur pres. Ja­cob Zu­ma en sy self­ver­ry­kings­ka­baal.

So ook die op­per­ge­sag van die reg wat tans daag­liks ui­ters ferm deur die reg­bank toe­ge­pas word met uit­spraak ná uit­spraak teen spe­si­fiek sy re­ge­ring se sken­dings.

Die self­ver­ry­kers het be­gin stem­ming maak teen die Grond­wet en die on­af­hank­lik­heid van die ho­we. Daar is ook die­ge­ne met goeie be­doe­lings wat meen die do­ku­ment moet van­weë die ei­se van die tyd 23 jaar la­ter her­sien word.

Maar laat hul­le maar al­mal kom met hul voor­stel­le en die no­di­ge meer­der­he­de van twee der­des en 75% in som­mi­ge ge­val­le by die stem­bus en in die par­le­ment kry as hul­le dit wil ver­an­der.

Die Grond­wet is be­slis nie per­fek nie, soos voor­stan­ders van by­voor­beeld ster­ker min­der­heids- en taal­reg­te sal uit­wys. Maar dit kan nie on­der­werp word aan die spo­ra­die­se mo­de­gie­re van die­ge­ne wat on­deur­dag­te a­gen­das teen die na­si­o­na­le be­lang dryf nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.