Ver­brui­kers­fo­rum

Beeld - - Tot U Diens -

Hoe­veel moet Dis­co­ve­ry be­taal?

Pie­ter Gus­sen­dorff meen Dis­co­ve­ry se diens kan ver­be­ter.

“My dog­ter is on­ge­veer vyf jaar ge­le­de oor­le­de. Haar twee kin­ders was in daar­die sta­di­um nog op la­er­skool. Sy het met ’n Dis­co­ver­y­po­lis vir hul skool­gel­de voor­sie­ning ge­maak.

“Vir ’n ge­rui­me tyd het Dis­co­ve­ry al die no­di­ge be­ta­lings ge­maak soos dit vol­gens die po­lis voor­ge­skryf is. Die oud­ste van my dog­ter se kin­ders is nou al op ho­ër­skool en die geld wat be­taal­baar is, is nou heel­wat meer as wat dit vir la­er­skool was.

“Daar is ’n klou­su­le in die po­lis vir wat die mak­si­mum be­drag aan­dui, maar die ho­ër­skool se geld is la­er as dit. On­ge­ag hier­van be­taal Dis­co­ve­ry nie die he­le be­drag nie.”

Gus­sen­dorff het oor Dis­co­ve­ry se be­ta­lings na­vraag ge­doen.

“Dis­co­ve­ry het ver­skeie ver­dui­de­li­kings ver­skaf. Een hier­van is dat my klein­kind in ’n so­ge­naam­de pres­ti­ge-skool is en die geld dus te duur is. Die be­trok­ke skool is ’n ge­wo­ne staat­skool so ek is nie se­ker wat Dis­co­ve­ry be­doel nie. Voorts sê hul­le die po­lis maak nie voor­sie­ning vir die ver­an­de­ring van sko­le nie, maar hoe dan nou an­ders as ’n kind van la­er­na ho­ër­skool moet ver­skuif? Ver­de­re na­vrae het nie be­vre­di­gen­de ant­woor­de ge­le­wer nie.”

Tot u Diens het Gus­sen­dorff se klag­te on­der Dis­co­ve­ry se aan­dag ge­bring. Hul­le sê die stan­daar­daan­pas­sing wan­neer ’n kind van la­er­na ho­ër­skool ver­skuif is niks meer as 20% nie. In die ge­val van Gus­sen­dorff se klein­kind was die geld by die ho­ër­skool meer as 20% meer as by die la­er­skool.

Dis­co­ve­ry het eg­ter met die be­trok­ke sko­le kon­tak ge­maak en be­sluit om die vol­le maan­de­lik­se be­ta­lings aan die ho­ër­skool te maak.

Gus­sen­dorff het Dis­co­ve­ry be­dank.

Hy suk­kel om troue te re­gis­treer

Cor­ne­li­us A­bra­ham het by die de­par­te­ment van bin­ne­land­se sa­ke vas­ge­brand.

“My vrou is in 2007 oor­le­de. Ek het ver­le­de jaar weer ge­trou. Die pro­bleem is my nu­we hu­we­lik kan nie ge­re­gis­treer word nie, aan­ge­sien die de­par­te­ment van bin­ne­land­se sa­ke nog nie my vo­ri­ge eg­ge­no­te op hul stel­sels as oor­le­de aan­dui nie.

“Se­dert ek van die pro­bleem te we­te ge­kom het, doen ek so­wat el­ke drie we­ke by die de­par­te­ment hier­oor na­vraag. By die plaas­li­ke kan­toor sê die per­so­neel hul­le kan my nie help nie en dat ek die saak met hoof­kan­toor moet op­neem. Ek het ’n nom­mer ge­kry om te bel, maar ook hier nie hulp ge­kry nie.

“Ek en my nu­we vrou het ’n klomp goed om te doen wat ons nie kan doen as ons nie ons hu­we­lik ge­re­gis­treer kry nie.”

Ons het die de­par­te­ment van bin­ne­land­se sa­ke ge­vra om A­bra­ham te help. Sy pro­bleem is in­tus­sen op­ge­los en sy nu­we hu­we­lik is ge­re­gis­treer.

Ge­suk­kel om van Vo­da­com­pak­ket te ver­an­der

Bon­nie Ro­bin­son sê sy het al haar dae met Vo­da­com ge­had.

“Ek is al so­wat tien jaar ’n Vo­da­com-kli­ënt. Ek het nog nooit voor­heen ’n re­de ge­had om oor hul diens te kla nie. On­langs was ek by die plaas­li­ke Vo­da­com-win­kel om oor ’n al­ter­na­tie­we kon­trak na­vraag te doen.

“Ná meer as ’n uur se wag het ek ’n kwo­ta­sie ge­kry om na ’n an­der pak­ket te skuif. Ek is daar­mee huis toe en het ná ’n paar dae be­sluit om dit te aan­vaar.”

Ro­bin­son het Vo­da­com te­le­fo­nies van haar be­sluit in­ge­lig.

“Ek het met T­hu­li ge­praat, maar nou was die kos­te om na die an­der pak­ket te skuif am­per dub­beld die be­drag wat op die kwo­ta­sie aan­ge­dui is. Ek het T­hu­li ge­vra om die kwo­ta­sie wat ek ge­had het te ge­bruik en ek het ’n ver­wy­sings­nom­mer aan haar ver­skaf. Sy kon my nie help nie. Haar be­stuur­der was ook nie van veel hulp nie.

“Hier­na het ek per e-pos die saak ver­der ge­vat en la­ter be­ves­ti­ging ge­kry dat ek na die al­ter­na­tie­we pak­ket ge­skuif is. Ek het Vo­da­com vir ’n skrif­te­lik be­ves­ti­ging van bo­staan­de ge­vra, maar dit nie ge­kry nie.

“Ek het hul­le ge­sê ek is nie ge­luk­kig met hul diens nie. Ri­car­do het my ge­bel om te vra wat nog skort.

“Ek het my sto­rie aan hom ver­tel en hy kon nie op die stel­sel ’n be­ves­ti­ging kry dat ek wel na die an­der pak­ket ge­skuif is nie. Ri­car­do het aan­ge­bied om on­der­soek in te stel en my weer te kon­tak. ’n Paar dae la­ter het hy my wel ge­bel en ge­sê hy sal die mi­gra­sie bin­ne drie dae af­han­del. Dit het nie ge­beur nie.

“Ek het uit des­pe­raat­heid ’n an­der diens­ver­skaf­fer ge­kon­tak met die oog om na hul net­werk te skuif. Hul­le het Vo­da­com ge­kon­tak, maar dit sou my meer as R15 000 kos om my Vo­da­com-kon­trak af te los. Om die min­ste te sê, is ek glad nie ge­luk­kig nie.”

Ons het Vo­da­com oor Ro­bin­son se klag­te ge­pols. Hul­le het haar nou na die al­ter­na­tie­we pak­ket ge­skuif.

Dis­puut met SAID sloer lank

El­na van Wyk was moe­de­loos ver­by met die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID). “Ek het ’n dis­puut met die SAID ge­had. “Maan­de lank het ek ge­reeld met die SAID oor die dis­puut op­ge­volg. Dit is al­tyd ek wat hul­le oor die saak moes kon­tak.

“Be­ne­wens my op­roe­pe aan hul­le het ek ook hul kan­to­re be­soek om die pro­bleem te pro­beer op­los. Dit het ook nie ge­help nie.”

Tot u Diens het Van Wyk se klag­te vir die SAID ge­stuur. Sy sê Die SAID het haar dis­puut nou op­ge­los.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.