E­ko­no­me min­der som­ber as ver­wag ná af­gra­de­ring

Stand van sa­ke re­de­lik po­si­tief

Beeld - - Nuus - Da­vid van Rooy­en

Die on­lang­se af­waart­se aan­pas­sing van Suid-A­fri­ka se kre­diet­gra­de­ring van skuld in bui­te­land­se geld­een­he­de gaan waar­skyn­lik daar­toe lei dat Suid-A­fri­ka van­jaar weer nie ’n e­ko­no­mie­se groei­koers van 1% gaan haal nie.

Dis die kon­sen­sus on­der die 31 e­ko­no­me wat aan Sa­ke se E­ko­noom van die Jaar-wed­stryd deel­neem na­dat hul­le die vo­ri­ge maand nog groei van 1,27% in die voor­uit­sig ge­stel het.

Die deel­ne­men­de e­ko­no­me word el­ke maand ge­vra om voor­spel­lings oor 14 e­ko­no­mie­se ver­an­der­li­kes te doen, waar­na die voor­spel­lings deur prof. Eon S­mit, voor­ma­li­ge di­rek­teur van die Na­graad­se Be­stuur­skool van die U­ni­ver­si­teit S­tel­len­bosch, in ’n kon­sen­sus ver­werk word.

Ver­le­de maand se voor­spel­lings was die eer­ste ge­leent­heid wat die e­ko­no­me ge­kry het om hul voor­spel­lings aan te pas by die ver­an­de­ren­de e­ko­no­mie­se om­stan­dig­he­de wat ’n swak­ker kre­diet­gra­de­ring nood­wen­dig mee­bring.

So ’n gra­de­ring word ge­woon­lik

ge­volg deur ’n swak­ker wis­sel­koers, wat uit­loop op ho­ër in­fla­sie en ho­ër ren­te­koer­se wat uit­ein­de­lik ’n dem­per op e­ko­no­mie­se groei plaas.

Die e­ko­no­me voor­spel reeds ’n swak­ker rand, ho­ër in­fla­sie, ho­ër ka­pi­taal­mark- en uit­leen­koer­se en la­er e­ko­no­mie­se groei. Die e­ko­no­me se aan­pas­sings is eg­ter nie so dra­ma­ties soos wat ’n men­se in die e­mo­si­o­ne­le na­draai van die af­gra­de­rings ver­wag het nie.

13 van die 31 e­ko­no­me dink die e­ko­no­mie gaan met min­der as 1% groei. Die voor­spel­lings wis­sel tus­sen groei van 0,5% tot 1,5%, die voor­spel­ling van ver­le­de jaar se wen­ner, Ri­an le Roux van Old Mu­tu­al.

Roe­lof Bo­tha van P­ri­ce­wa­ter­hou­seCoopers, ge­woon­lik die mees op­ti­mis­tie­se e­ko­noom, het sy groei­voor­spel­ling met ’n

vol­le per­sen­ta­sie­punt af­waarts aan­ge­pas van 2,1% tot 1,1%.

Daar is van­dees­maand gro­ter ver­skil­le tus­sen die voor­spel­lings oor se­ke­re ver­an­der­li­kes wat op gro­ter on­se­ker­heid dui. Die e­ko­no­me ver­skil ver­al oor die waar­de van die rand, waar die voor­spel­lings tus­sen ’n ge­mid­del­de wis­sel­koers in die laas­te kwar­taal van R12,75 vir ’n dol­lar tot R14,80 vir ’n dol­lar ver­skil. Die kon­sen­sus­ra­ming is ’n wis­sel­koers van R13,64 vir ’n dol­lar teen­oor ver­le­de maand se ra­ming van R13,38. 14 van die 31 e­ko­no­me dink die rand sal in die laas­te kwar­taal tot meer as R14 vir ’n dol­lar ver­swak, maar die res is baie meer op­ti­mis­ties.

Trou­ens, 12 van hul­le dink die rand sal min of meer op hui­di­ge vlak­ke bly of selfs ver­der sal ver­ste­wig tot ’n ge­mid­del­de

wis­sel­koers van min­der as R13 vir ’n dol­lar.

Da­wie Klop­per van PSG Kon­sult voor­sien ’n wis­sel­koers van R12,75 vir ’n dol­lar; Fa­nie Jou­bert van U­ni­sa ver­wag R12,80 en E­mi­le du P­les­sis van Fi­no­me­tri­ca en An­na­bel Bis­hop van In­ves­tec ’n wis­sel­koers van R12,90 vir ’n dol­lar. Ver­skeie an­der ver­wag ’n wis­sel­koers van R13 vir ’n dol­lar – be­ter as die hui­di­ge vlak van so­wat R13,30.

Daar word nou voor­spel dat ’n eu­ro van­jaar ge­mid­deld R14,58 sal kos teen­oor die vo­ri­ge maand se ra­ming van R14,22. Toe­koms­ti­ge be­we­gings in die waar­de van die rand sal waar­skyn­lik af­hang van wat met die plooi­ba­re po­li­tie­ke si­tu­a­sie in Suid-A­fri­ka ge­beur.

Daar is gro­ter een­stem­mig­heid dat in­fla­sie gaan styg en die kon­sen­sus­voor­spel­ling is nou ’n ge­mid­del­de in­fla­sie­koers van 5,83% vir van­jaar, teen­oor die vo­ri­ge maand se ra­ming van 5,75% Voor­spel­lings wis­sel tus­sen 5,5% en 6,1%. On­danks ho­ër in­fla­sie­ver­wag­tin­ge lyk dit nie of die e­ko­no­me dink dat die SuidA­fri­kaan­se Re­ser­we­bank sy pri­ma­koers dra­ma­ties gaan ver­hoog nie. Die e­ko­no­me ver­wag nou dat die pri­ma­koers in die laas­te kwar­taal 10,44% gaan wees teen­oor die vo­ri­ge maand se ra­ming van 10,31%.

Die re­a­li­teit is dat die pri­ma­koers waar­skyn­lik vir eers op die hui­di­ge vlak van 10,5% gaan bly om­dat die Re­ser­we­bank eers wil sien wat met die rand ge­beur en wat­ter in­vloed dit op in­fla­sie gaan hê.

Die groot ri­si­ko van ’n kre­die­taf­gra­de­ring is dat bui­te­land­se be­leg­gers Suid-A­fri­kaan­se ef­fek­te kan ver­koop, wat op­brengs­koer­se sal ver­hoog en dit moei­lik sal maak vir die re­ge­ring om sy ver­plig­tin­ge te fi­nan­sier. Dit lyk eg­ter nie of die e­ko­no­me nou al ’n groot­skaal­se uit­vloei van ka­pi­taal ver­wag nie, want hul­le voor­sien nou ’n klei­ner te­kort op die lo­pen­de re­ke­ning as in die vo­ri­ge maand. Die jong­ste voor­spel­ling is ’n te­kort van R159,7 mil­jard teen­oor die vo­ri­ge maand se R161,21 mil­jard.

Suid-A­fri­kaan­se staats­ef­fek­te in rand se kre­diet­gra­de­ring is nog nie af­waarts aan­ge­pas nie en die groot uit­vloei sal waar­skyn­lik eers be­gin as dié ef­fek­te se kre­diet­gra­de­ring ook rom­mel­sta­tuts kry, wat nie in die na­bye toe­koms ver­wag word nie.

‘‘ Maar SA gaan waar­skyn­lik weer eens nie 1%groei­koers haal nie.

Suid­A­fri­ka gaan nou nóg lan­ger moet af­be­taal aan sy bui­te­land­se skuld. Foto ter il­lus­tra­sie: VER­SKAF

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.