N­kand­la: Nie­mand van s­taat ver­volg

Tug­stap­pe be­gin teen 10 wat nog sa­la­ris, bo­nus kry

Beeld - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Nie een van die staats­amp­te­na­re wat van onreëlmatighede ty­dens die vei­lig­heids­ver­be­te­rings by pres. Ja­cob Zu­ma se pri­va­te wo­ning op N­kand­la be­skul­dig is, gaan straf­reg­te­lik of si­viel ver­volg word nie.

Die e­nig­ste han­gen­de si­vie­le hof­ge­ding oor dié pro­jek – wat die be­las­ting­be­ta­ler R246 mil­joen ge­kos het – is die hoog­ge­regs­hof­aan­soek teen Mak­ha­nya Ar­chi­tects, die hoof­ar­gi­tek vir die vei­lig­heids­ver­be­te­rings aan die woon­kom­pleks.

Tug­stap­pe word wel teen 12 amp­te­na­re van die de­par­te­ment van o­pen­ba­re wer­ke ge­doen. Dit is nog han­gend.

Van dié amp­te­na­re het die af­ge­lo­pe vyf jaar hul sa­la­ris­se van mil­joe­ne ran­de, so­wel as jaar­lik­se pres­ta­sie­bo­nus­se, ont­vang.

Dit blyk uit par­le­men­tê­re ant­woor­de wat gis­ter be­skik­baar ge­stel is.

M­mu­si Mai­ma­ne, DA-lei­er, wou by Na­thi Nhle­ko, mi­nis­ter van o­pen­ba­re wer­ke, weet wat die hui­di­ge sta­tus is van die 44 straf­sa­ke, 15 si­vie­le sa­ke en 64 tug­pro­ses­se wat die spe­si­a­le on­der­soek­een­heid (SOE) teen die amp­te­na­re weens hul be­trok­ken­heid in die N­kand­la-skan­daal aan­be­veel het.

Mai­ma­ne wou ook weet wat die na­me en pos­te van die be­trok­ke amp­te­na­re is, hoe­veel nog vir die de­par­te­ment werk en hoe­veel die af­ge­lo­pe vyf boek­ja­re pres­ta­sie­bo­nus­se ont­vang het.

Ter­wyl hy nog mi­nis­ter van po­li­sie was, het Nhle­ko Suid-A­fri­ka­ners daar­van pro­beer oor­tuig dat die swem­bad wat by N­kand­la ge­bou is ook ’n vei­lig­heids­funk­sie het deur­dat die wa­ter vir brand­be­stry­ding ge­bruik kan word.

Hy het in sy par­le­men­tê­re ant­woord ge­sê die SOE het be­wy­se vir moont­li­ke straf­sa­ke teen net drie, nie 44 nie, se­ni­or amp­te­na­re van die de­par­te­ment en ’n kon­trak­teur in die N­kand­la-aan­ge­leent­heid na die na­si­o­na­le ver­vol­gings­ge­sag (NVG) ver­wys.

“Die NVG het ge­wei­er om die drie amp­te­na­re te ver­volg en die on­der­soek na die kon­trak­teur is nog han­gend.

“Die SOE het ook net een si­vie­le hof­ge­ding, nie 15 nie, teen Mak­ha­nya Ar­chi­tects by die K­waZu­lu-Na­tal­se hoog­ge­regs­hof be­gin. Dié ver­rig­tin­ge is ook nog han­gend.”

Vol­gens Nhle­ko het die SOE ook be­wy­se vir moont­li­ke tug­stap­pe teen 12 amp­te­na­re, nie 64 nie, van die de­par­te­ment vir hul be­trok­ken­heid na die de­par­te­ment ver­wys.

“Die de­par­te­ment het tug­stap­pe teen al 12 werk­ne­mers in­ge­stel. Een werk­ne­mer het skuld aan wan­ge­drag be­ken. Die straf was skor­sing son­der sa­la­ris en ’n fi­na­le ge­skre­we waar­sku­wing.

“Een van die werk­ne­mers is in­tus­sen dood. Die oor­bly­wen­de tien se tug­ver­ho­re het reeds be­gin.”

Nhle­ko sê die na­me van die be­trok­ke amp­te­na­re kan nie be­kend ge­maak word tot­dat hul tug­sa­ke af­ge­han­del is nie. Hy het er­ken al 11 is nog in die de­par­te­ment se diens.

Vol­gens hom het ses van die 11 die af­ge­lo­pe vyf jaar nog pres­ta­sie­bo­nus­se, wat elk tus­sen R22 000 en R60 000 be­loop het, ont­vang.

Mai­ma­ne wou ook weet wat die to­ta­le ver­goe­ding is wat elk van die be­trok­ke amp­te­na­re die af­ge­lo­pe vyf boek­ja­re ont­vang het.

Vol­gens Nhle­ko het hul­le elk tus­sen so­wat R2,3 mil­joen en R2,4 mil­joen as ver­goe­ding in die be­trok­ke tyd­perk ont­vang.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.