Wil­li­am Ken­trid­ge met ge­sog­te prys be­kroon

Beeld - - Kuns & Vermaak - Ma­ri­a­na Ma­lan

Die Suid-A­fri­kaan­se kuns­te­naar Wil­li­am Ken­trid­ge het die Prin­ses van Astu­rië-prys vir kuns vir 2017 ont­vang.

Die aan­kon­di­ging is in O­vie­do ge­doen, lui­dens ’n me­di­a­ver­kla­ring van die S­paan­se am­bas­sa­de in P­re­to­ria.

Die prys word se­dert 1980 jaar­liks deur die Prin­ses van Astu­rië-stig­ting toe­ge­ken.

Ken­trid­ge is be­noem deur Be­nig­no Pen­dás Gar­cía, ’n lid van die ju­rie vir kom­mu­ni­ka­sie en hu­ma­ni­tê­re sa­ke, en Ra­quel Gar­cía Gui­jar­ro, be­stuur­der van die S­paan­se sen­trum vir po­li­tie­ke en kon­sti­tu­si­o­ne­le sa­ke.

Ken­trid­ge se ou­ers was regs­ge­leer­des wat ge­spe­si­a­li­seer het in sa­ke van slag­of­fers van a­part­heid. Sy pa, sir Syd­ney Ken­trid­ge, het ’n lei­den­de rol ge­speel in die regs­ad­vies vir die ver­de­di­ging van Nel­son Man­de­la.

Ken­trid­ge se jeug het ’n be­lang­ri­ke rol ge­speel in sy loop­baan. Hy het po­li­tie­ke en A­fri­ka­stu­dies aan die U­ni­ver­si­teit van die Wit­wa­ters­rand ge­stu­deer en in 1976 ge­gra­du­eer.

Daar­na het hy vir ’n graad in die kuns­te in­ge­skryf.

In die 1980’s het hy in Pa­rys aan die Ja­c­ques Le­co­qin­ter­na­si­o­na­le te­a­ter­skool ge­stu­deer. Hy het ge­werk as ’n ar­tis­tie­ke di­rek­teur van ’n te­le­vi­sie­pro­gram voor­dat hy a­ni­ma­sie­kort­pren­te be­gin maak het van sy eie werk. Sy on­der­vin­ding het van hom ’n mul­ti­dis­si­pli­nê­re kuns­te­naar ge­maak en se­dert die 1990’s kom­bi­neer hy ál sy vaar­dig­he­de.

Hier­die prys word be­skou as een van die pres­ti­ge­ryk­ste kuns­pry­se ter wê­reld. Die Prin­ses van Astu­rië-stig­ting is ’n in­stel­ling son­der wins­be­jag wat hom be­y­wer vir die be­vor­de­ring van kul­tu­re­le, hu­ma­ni­tê­re en we­ten­skap­li­ke waar­des. Dit er­ken in­di­vi­due en in­stan­sies wat in­ter­na­si­o­naal hier­die waar­des uit­dra.

Op die ge­bied van die kuns­te er­ken dit werk wat op bui­ten­ge­wo­ne ma­nie­re lei tot die be­vor­de­ring van maat­skap­li­ke har­mo­nie deur ar­tis­tie­ke uit­druk­king in rol­pren­te, dan­s­pro­duk­sies, vi­su­e­le kuns en ar­gi­tek­tuur, al­dus die ver­kla­ring.

Vir die 2017-prys was daar 43 kan­di­da­te van 19 lan­de.

Ken­trid­ge het dit ge­kry vir sy veel­sy­dig­heid en die me­ta­fo­re wat in sy werk te sien is.

Sy on­der­wer­pe gaan eg­ter ver­der as sy land en in die pro­ses word skoon­heid al­tyd ver­bind met te­mas van so­si­aal-po­li­tie­ke in­houd.

In die me­di­a­ver­kla­ring word Ken­trid­ge be­skryf as ’n kuns­te­naar wat ten diep­ste toe­ge­wy is aan die werk­lik­heid. 2016 – Nú­ria Espert 2015 – Fran­cis Ford Cop­po­la 2014 – Frank O. Gehry 2013 – Mi­cha­el Ha­ne­ke 2012 – Ra­fa­el Mo­neo 2011 – Ric­car­do Mu­ti 2010 – Ri­chard Ser­ra 2009 – Nor­man Fos­ter 2008 – Die na­si­o­na­le net­werk van jeug­ en kin­der­or­kes­te van Ve­ne­zu­e­la

2007 – Bob Dy­lan

2006 – Pe­dro Al­mo­dó­var

Fo­to: NELIUS RADEMAN

Wil­li­am Ken­trid­ge Vo­ri­ge wen­ners sluit in:

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.