Fran­se kie­sers ver­werp Le Pen se vreem­de­lin­ge­haat

Beeld - - Kommentaar -

’NMens moet ver­sig­tig wees met al­te stel­li­ge ge­volg­trek­kings uit eer­gis­ter se Fran­se ver­kie­sings­uit­slag, maar dit wil tog lyk of die reg­se po­pu­lis­tie­se op­mars in Wes-Eu­ro­pa oor sy hoog­te­punt heen kan wees.

Die sen­tris­tie­se Em­ma­nu­el Ma­cron het sy regs­po­pu­lis­tie­se teen­stan­der, Ma­ri­ne Le Pen, ’n loe­sing toe­ge­dien deur by­na twee-der­des van die stem­me te t­rek teen­oor haar een-der­de. ’n Jaar ge­le­de was Ma­cron by­na on­be­kend, ter­wyl Le Pen se naam al se­dert 2013 in el­ke huis ge­noem word. Dat hy tog ver ge­wen het, is be­te­ke­nis­vol.

Nie­te­min moet die oor­win­ning ge­nu­an­seerd ver­tolk word, want die man­daat wat Ma­cron eer­gis­ter ge­kry het, was op die bes­te aar­se­lend. Die stem­per­sen­ta­sie was slegs 75%, die laag­ste se­dert 1969, en bo­wen­dien was 11,5% van die uit­ge­brag­te stem­me blan­ko.

Baie van die Ma­cron-stem­mers het lang­tand vir hom ge­stem, bloot om Le Pen – wat hul­le as ’n gro­ter eu­wel be­skou – uit die É­lysée-pa­leis te hou. ’n S­te­wi­ge man­daat is dit nie.

Wat dit wel is, is ’n on­om­won­de ver­wer­ping van Le Pen se regs-po­pu­lis­tie­se be­na­de­ring.

Le Pen wou Frank­ryk as ’t wa­re in ’n ei­land, ’n on­neem­ba­re ves­ting, om­skep wat die res van die wê­reld die rug toe­keer en die reg­te van Mos­lems – selfs dié wat Fran­se bur­gers is – in­kort.

Die Frank­ryk van 1789, die Frank­ryk wat vry­heid, ge­lyk­heid en broe­der­skap as i­de­aal koes­ter, het haar soort vreem­de­lin­ge­haat ver­werp.

Maar die Fran­se ver­kie­sings­uit­slag is slegs een te­ken dat die regs-po­pu­lis­tie­se op­mars dalk op die min­ste tot stil­stand ge­kom het.

Dit het be­gin in Oos­ten­ryk, waar ’n ge­ma­tig­de kan­di­daat tot pre­si­dent ver­kies is. In die Ne­der­land­se par­le­ments­ver­kie­sing het die ek­streem reg­se Par­tij voor de V­ri­j­heid ver ge­bly van die deur­braak waar­op hy self ge­hoop het. En in Duits­land het die kie­sers in twee deel­sta­te – die Saar­land en S­lees­wyk-Hol­stein – die ver­reg­se Al­ter­na­ti­ve für Deut­sch­land ook ’n taam­li­ke bloed­neus ge­gee.

Na­tuur­lik kan din­ge vo­ren­toe ver­an­der, ver­al as Ma­cron nie daar­in slaag om Le Pen se kie­ser­suur­stof – die per­sep­sie van Isla­mi­tie­se be­drei­ging en werk­loos­heid – af te sny nie. Sy taak is on­ge­loof­lik swaar.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.