De Vil­liers pro­beer keer dat VF Plus­LP fei­te by Un­po stel

Beeld - - Kommentaar - Dr. Pie­ter Mul­der, VF Plus­par­le­ments­lid

Dit is geen ver­ras­sing dat Jo­han de Vil­liers van Am­ster­dam (06.05) my aan­val nie. Daar­mee pro­beer hy keer dat ek die hui­di­ge fei­te in Suid-A­fri­ka by die Or­ga­ni­sa­sie van On­ver­teen­woor­dig­de Na­sies en Vol­ke­re (Un­po) in die bui­te­land mag stel.

Hy het dit reeds tel­kens in die ver­le­de ook pro­beer doen.

Un­po is vol­le­dig in­ge­lig oor pre­sies wat en wie die VF Plus is. Met ons aan­soek om lid­maat­skap van Un­po het ons uit­ge­stip­pel wie ons ver­teen­woor­dig en waar­voor ons staan. Nog nooit het ons be­weer ons praat na­mens al­le A­fri­ka­ners nie.

Met 170 000 on­der­steu­ners ver­teen­woor­dig ons wel Lof­tus Vers­feld vier keer vol­ge­maak, wat meer is as wat De Vil­liers kan sê. Die stuk waar­na hy ver­wys, is deur Un­po ge­skryf.

In 2013 het die VF Plus saam met Un­po ’n kon­fe­ren­sie oor min­der­heids­reg­te in die SuidA­fri­kaan­se par­le­ment aan­ge­bied. Die ge­leent­heid is ge­bruik om Un­po se dag­be­stuur en hoof­se­kre­ta­ris vol­le­dig oor Suid-A­fri­ka in te lig. Be­ne­wens ek het spre­kers soos prof. Sit­wa­la I­men­da na­mens die Ba­rot­se­land-min­der­heid in Zam­bië, Zen­zi­le K­hoi­san na­mens die Eer­ste Na­sies, Pe­ter Ma­rais na­mens die bruin­be­mag­ti­gings­be- we­ging, Je­roen Zand­berg na­mens die Re­ho­both Bas­ters en an­der spre­kers op die kon­fe­ren­sie op­ge­tree.

Ek won­der wat­ter an­der po­li­tie­ke par­ty in die par­le­ment is tans be­reid om die si­tu­a­sie van A­fri­kaan­se u­ni­ver­si­tei­te en sko­le, plaas­moor­de, reg­stel­len­de ak­sie, kwo­tas en ras­sis­tie­se dub­be­le stan­daar­de in die bui­te­land te stel.

De Vil­liers se fei­te oor die vlag is na­tuur­lik ook ver­keerd.

Ons kleu­re is o­ran­je en groen, ter­wyl die Vier­kleur bo ’n rooi baan het.

De Vil­liers is ook ver­keerd dat Un­po nog niks op­ge­le­wer het nie. Dank­sy Un­po kon ons reeds ver­skeie ke­re ons saak by die Ver­e­nig­de Na­sies se men­se­reg­te­kom­mis­sie­fo­rum oor min­der­he­de, as­ook in die Eu­ro­pe­se par­le­ment stel. Waar­om is die Un­po-be­soek be­lang­rik?

Om­dat die ge­skie­de­nis van an­der groe­pe in die wê­reld wat dis­kri­mi­na­sie en on­der­druk­king er­vaar het – en selfs uit­ge­wis is – wys dat dit nie help om te wag tot­dat daar ’n kri­sis is voor­dat jy be­gin om die in­ter­na­si­o­na­le ge­meen­skap in te lig en jou op hom te be­roep nie.

Dr. Pie­ter Mul­der

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.