Na­vor­sing oor rooi­bos kry in­spui­ting van R3 mil­joen

Beeld - - Sake - Vi­da Booy­sen

Suid-A­fri­ka­ners weet lank­al dat rooi­bos­tee ge­sond is. Maar nu­we stu­dies wat die Rooi­bos­raad van­jaar fi­nan­sier, ont­dek dalk self méér ku­re in ons won­der­dran­kie.

Dit wil lyk as­of rooi­bos nog tal­le ge­sond­heids­voor­de­le kan in­hou vir sport­lui en Jan Al­le­man. Die Rooi­bos­raad het nou nog R3 mil­joen in plaas­li­ke en oor­se­se na­vor­sing be­lê wat tot op­win­den­de nu­we ont­dek­kings kan lei, sê Er­nest du Toit, woord­voer­der van die Rooi­bos­raad.

“Die plant se me­di­si­na­le ei­en­skap­pe hou aan om we­ten­skap­li­kes te ver­stom en ek glo ons het nog skaars dié pro­duk se ver­stom­men­de po­ten­si­aal be­gin ont­wik­kel.”

Rooi­bos­tee is al be­kend vir ’n mag­dom ge­sond­heids­voor­de­le, van an­ti­ok­si­dan­te om tal­le hart­siek­tes te be­veg tot be­sker­ming teen siek­tes soos kan­ker. Maar die na­vor­sing wat tot dus­ver ge­doen is, is hoof­saak­lik tot la­bo­ra­to­ri­ums en die­re­stu­dies be­perk, ver­dui­de­lik Du Toit.

“Ons be­leg­ging sal na­vor­sers in s­taat stel om ’n so­lie­der grond­slag te bou om proe­we op mens­li­ke proef­ko­ny­ne te doen.”

In som­mi­ge ge­val­le kan daar ook vor­de­ring met kli­nie­se stu­dies ge­maak word.

“Na­vor­sing oor rooi­bos het nou ’n deur­slag­ge­wen­de sta­di­um be­reik waar aan­sien­li­ke in­ves­te­ring no­dig is om dit na die vol­gen­de vlak te neem,” sê Du Toit. Dit sal die weg baan met be­hulp van an­der be­lang­ri­ke be­vin­dings en die ont­wik­ke­ling van rooi­bos­pro­duk­te wat siek­tes kan be­veg.

So word daar tans na­vor­sing ge­doen oor die doel­tref­fend­heid van rooi­bos om die ge­vrees­de hoog­te­siek­te on­der berg­klim­mers te be­veg.

Hoog­te­siek­te word ver­oor­saak deur die lae suur­stof­vlak­ke wat bo ’n hoog­te van so­wat 2 400 m bo see­vlak er­vaar word. Dit ver­oor­saak ’n toe­na­me in bloed­vloei na die brein en ge­volg­lik druk­king op die brein wat tot ’n klim­mer se dood kan lei.

Prof. Si­me­on Da­vies, hoof van die Kaap­se S­kier­ei­lan­dU­ni­ver­si­teit vir Teg­no­lo­gie se sport­de­par­te­ment, lei nu­we na­vor­sing om die rol van rooi­bos­aan­vul­lings by berg­klim­mers te be­paal. Na­vor­sing is aan die gang met tal­le klim­mers wat ’n eks­pe­di­sie na die kruin van A­con­ca­gua in Ar­gen­ti­nië on­der­neem het. Dié berg­spits van 6 962 m is die hoog­ste in die Sui­de­li­ke Half­rond.

“Baie berg­klim­mers wat hoë berg­pie­ke aan­durf, moet voor­skrif­me­di­sy­ne ge­bruik om hoog­te­siek­te te be­veg, maar voor­lo­pi­ge be­vin­dings dui daar­op dat rooi­bos se an­ti­ok­si­dan­te ook ’n voor­de­li­ge uit­wer­king op klim­mers het wat dit hoog bo see­spie­ël waag,” sê Du Toit.

Ver­de­re na­vor­sing hier­oor is pas deur die Rooi­bos­raad goed­ge­keur en, in­dien suk­ses­vol, kan dit ’n baie gro­ter rol speel om die ri­si­ko’s van hier­die le­wens­ge­vaar­li­ke toe­stand op ’n na­tuur­li­ke wy­se te be­perk.

Ver­der word deur­lo­pen­de na­vor­sing ook deur die Me­die­se Na­vor­sings­raad ge­doen oor rooi­bos se ei­en­skap­pe om die groei van kan­ker­sel­le te be­veg. Dit kan daar­toe lei dat dié won­der­plant uit die Ce­der­berg­streek in die toekoms ’n baie pro­mi­nen­ter rol kan speel om kan­ker te be­veg.

Daar is ook an­der stu­dies goed­ge­keur wat die doel­tref­fend­heid van rooi­bos­tee sal be­paal om chro­nie­se won­de te be­han­del wat di­a­be­te se le­we ver­suur.

Geld word ook toe­ge­ken aan na­vor­sing oor rooi­bos se po­ten­si­aal om die im­muun­stel­sel te ver­sterk en die in­ge­wan­de se ge­sond­heid te ver­be­ter.

Plaas­li­ke stu­dies oor rooi­bos se ver­moë om chro­nie­se in­flam­ma­sie te voor­kom en bloed­druk te re­gu­leer, sal ook fi­nan­sie­ring ont­vang.

Oor die af­ge­lo­pe de­ka­de het die Rooi­bos­raad meer as

R30 mil­joen in na­vor­sing be­lê, wat tot ver­skeie nu­we pro­duk­te en mark­te ge­lei het.

“Deur ’n o­gie te hou oor plaas­li­ke en in­ter­na­si­o­na­le na­vor­sing oor rooi­bos kan die Rooi­bos­raad nie net we­ten­skap­li­ke be­wy­se ver­skaf oor die plant se ge­sond­heids­voor­de­le nie, maar ook on­ak­ku­ra­te en on­we­ten­skap­li­ke aan­spra­ke oor rooi­bos se ei­en­skap­pe be­veg,” sê Du Toit.

Rooi­bos­tee is reeds be­kend vir ’n mag­dom ge­sond­heids­voor­de­le en nu­we na­vor­sing kan nóg ei­en­skap­pe ont­dek om siek­tes te be­veg.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.