Ne­a­sa: S­taal­ta­rief is gif vir die be­dryf

Beeld - - Sake - El­vi­ra Wood

Die Suid-A­fri­kaan­se re­ge­ring se drin­gen­de aan­soek by die Wê­reld­han­dels­or­ga­ni­sa­sie (WHO) om ’n by­ko­men­de 12%-in­voer­ta­rief op warm­ge­wals­te staal van Ju­lie af van krag te maak, is net om Ar­cel­orMit­tal Suid-A­fri­ka (Am­sa) te be­skerm.

So sê Ger­hard Pa­pen­fus, uit­voe­ren­de hoof van die Na­si­o­na­le Werk­ge­wers­ver­e­ni­ging van Suid-A­fri­ka (Ne­a­sa).

Hy skryf in ’n me­ning­stuk die “af­stroom-staal­be­dryf dring nie net aan dat die aan­soek ont­trek moet word nie, ons hou ook daar­by dat die 10%-in­voer­ta­rief wat reeds ge­hef word, ter­sy­de ge­stel moet word. Am­sa vind nie baat daar­by nie en dit dien net as ’n sta­di­ge gif vir die staal­be­dryf wat reeds suk­kel.”

Die WHO het op 27 A­pril die re­ge­ring se aan­soek om die by­ko­men­de ta­rief wat van toe­pas­sing op se­ke­re warm­ge­wals­te staal­pro­duk­te sal wees, ge­pu­bli­seer.

Die ta­rief sal drie jaar lank geld en be­hels ’n 12%-in­voer­ta­rief in die eer­ste jaar. Dit sal dan in die twee­de jaar tot 10% en tot 8% in die der­de jaar daal.

Die voor­stel kom ná ’n uit­spraak deur die kom­mis­sie vir in­ter­na­si­o­na­le han­dels­ad­mi­nis­tra­sie (I­tac) dat plaas­li­ke pro­duk­sie erns­ti­ge ska­de ge­ly het weens ’n on­voor­sie­ne skerp sty­ging in in­voer. Pa­pen­fus sê eg­ter die s­taat se be­sluit om aan­soek te doen vir die ta­rief, is teen­stry­dig met I­tac se be­vin­din­ge. “I­tac het on­langs be­lang­ri­ke fei­te in ’n brief ge­pu­bli­seer wat wys in­voer­ta­rie­we om die sek­tor te be­skerm, is nie in die o­pen­ba­re be­lang nie.”

Hy vra hoe­kom die s­taat ’n maat­skap­py wat nie eens oor­we­gend Suid-A­fri­kaans is nie – on­ge­veer 70% van Am­sa se aan­de­le word deur bui­te­lan­ders be­sit – be­skerm ten kos­te van on­ge­veer 10 000 plaas­li­ke on­der­ne­mings wat stroom­af-staal­pro­duk­te ver­vaar­dig.

Hy sê ver­der Am­sa se teg­no­lo­gie is uit­ge­dien en daar­om kan hy nie staal teen la­er pry­se le­wer nie.

Vol­gens hom ver­skaf Am­sa warm­ge­wals­te staal teen $550 per ton ter­wyl die in­ter­na­si­o­na­le prys $460 per ton be­loop.

“Teen $460 per ton is mo­der­ne staal­meu­le weer wins­ge­wend.

“In plaas daar­van om sy pro­ble­me reg te stel en hom­self weer wins­ge­wend te maak, word Am­sa deur die s­taat be­skerm,” sê Pa­pen­fus.

“Hier­die oor­een­koms ver­se­ker Am­sa hoef nie aan te pas nie.”

.

’n Wer­ker loop ver­by ge­wals­te staal in ’n fa­briek in Wu­han in C­hi­na se Hu­bei­pro­vin­sie. Fo­to: REUTERS

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.