Rau­bex gee aan­dag aan trans­for­ma­sie

Beeld - - Sake Nuus - Vi­da Booy­sen

Die bou­groep Rau­bex het sy po­si­sie as voor­lo­per in die pad­bou­be­dryf ver­ste­wig, maar sy be­dryfs­wins is ge­knou deur “boe­te­doe­ning” vir sa­me­span­ning.

Die groep, wat van­jaar ’n de­ka­de lank ge­no­teer is, het gis­ter sy jaar­re­sul­ta­te vir die boek­jaar tot ein­de Fe­bru­a­rie uit­ge­reik. Rau­bex se in­kom­ste het met 13,6% tot R9,01 mil­jard ver­ste­wig, maar die be­dryfs­wins het met 6,9% tot R661,7 mil­joen ge­daal en die we­sens­ver­dien­ste per aan­deel is 14% la­er op 201,7c per aan­deel.

Die maat­skap­py het van­jaar ’n een­ma­li­ge re­ken­kun­di­ge uit­ga­we van R119,9 mil­joen aan­ge­gaan as deel van ’n oor­een­koms met die re­ge­ring om trans­for­ma­sie in die bou­be­dryf te be­vor­der.

Die be­drag word oor 12 jaar af­be­taal, sê Ru­dolf Fou­rie, Rau­bex se uit­voe­ren­de hoof, “maar ons moes die hou nou vat en die be­drag een­ma­lig ver­re­ken”. In­dien dié tran­sak­sie bui­te re­ke­ning ge­laat word, kon die be­dryfs­wins met 10% tot R781,6 mil­joen ge­styg het.

In No­vem­ber ver­le­de jaar was Rau­bex een van ses bou­maat­skap­pye wat oor­een­ge­kom het om ge­sa­ment­lik R1,25 mil­jard oor 12 jaar te be­taal in ’n ont­wik­ke­lings­fonds vir trans­for­ma­sie as “boe­te­doe­ning” vir hul sa­me­span­ning.

Die Me­de­din­gings­kom­mis­sie het in 2009 met ’n on­der­soek na sa­me­span­ning be­gin en R1,4 mil­jard se boe­tes is op­ge­lê.

Die on­der­soek het ver­band ge­hou met bou­kon­trak­te vir paaie, as­ook die bou­werk aan die sok­ker­sta­di­ons vir die Wê­reld­be­kersok­ker­toer­nooi in 2010.

Rau­bex het ’n oor­een­koms met twee ont­lui­ken­de kon­trak­teurs, En­za Con­structi­on en Um­so Con­structi­on, ge­sluit as deel van die skik­king wat be­hels dat hy ont­lui­ken­de maat­skap­pye moet men­tor en ont­wik­kel.

Fou­rie sê die re­sul­ta­te is ver­al on­der­steun deur ’n deur­lo­pen­de voor­raad van bi­tu­men wat sy pad­op­per­vlak- en re­ha­bi­li­ta­sie­af­de­ling ge­help het om sy ver­dien­ste met 17,3% tot R3,58 mil­jard (R3,05 mil­jard ver­le­de jaar) te ver­ste­wig, ter­wyl die af­de­ling se be­dryfs­wins met 49,9% tot R258,9 mil­joen ver­ste­wig het.

In die vo­ri­ge boek­jaar was die erns­ti­ge te­kort aan bi­tu­men weens die on­be­plan­de slui­ting van raf­fi­na­de­rye ’n groot knel­punt, maar dit is nou iets van die ver­le­de.

“Die pad­bou­af­de­ling het ook uit­son­der­lik pres­teer in ’n baie me­de­din­gen­de mark en sy wins­mar­ge tot 7,6% op­ge­stoot,” sê Fou­rie.

Rau­bex se pro­jek­te om pad­op­per­vlak­ke te her­stel, soos hier aan die N3 by Har­ri­smith, het in die af­ge­lo­pe boek­jaar ’n hup­stoot ge­kry dank­sy ge­noeg bi­tu­men wat be­skik­baar is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.