S­tra­te­gie be­skerm Re­de­fi­ne in swaar tye

Beeld - - Geklassifiseerd -

Die ge­no­teer­de Re­de­fi­ne Pro­per­ties is goed ge­plaas om ko­men­de e­ko­no­mie­se storms te trot­seer, dank­sy die s­tra­te­gie wat hy ses jaar ge­le­de daar­ge­stel het om sy plaas­li­ke ei­en­dom­spor­te­feul­je te her­struk­tu­reer, as­ook om ge­o­gra­fies in die bui­te­land te di­ver­si­fi­seer.

Dié s­tra­te­gie het daar­toe ge­lei dat Re­de­fi­ne in die ses maan­de tot ein­de Fe­bru­a­rie 44,82c per aan­deel uit­ge­keer het, 7,5% meer as ’n jaar ge­le­de. Dit is in oor­een­stem­ming met Re­de­fi­ne se voor­uit­skou­ing.

Aan die ein­de van Fe­bru­a­rie het die waar­de van sy plaas­li­ke ei­en­dom­spor­te­feul­je op R67,7 mil­jard ge­staan en die waar­de van sy in­ter­na­si­o­na­le ei­en­doms­be­leg­gings op R16,4 mil­jard. Sy bui­te­land­se ba­tes ver­teen­woor­dig 19,5% van al sy ei­en­doms­ba­tes en het in die ses maan­de tot ein­de Fe­bru­a­rie 22,7% tot die uit­keer­ba­re in­kom­ste by­ge­dra.

Andrew K­ö­nig, uit­voe­ren­de hoof, sê die bui­te­land­se ba­tes kan in die toekoms tot 25% van

die in­kom­ste by­dra.

Die bui­te­land­se bloot­stel­ling be­hels ’n be­lang van 39,5% in die Pool­se ei­en­doms­groep E­cho Pol­ska Pro­per­ties, ’n be­lang van 29,8% in die B­rit­se groep Re­de­fi­ne In­ter­na­ti­o­nal, ’n be­lang van 25,4% in die Aus­tra­lie­se ei­en­doms­groep Crom­well Pro­per­ty Group, ’n be­lang van 50% in die Nort­hpoint To­wer-kan­toor­ge­bou in Syd­ney as­ook ’n 90%-be­lang in ’n stu­den­te­be­hui­sings­fonds in Mel­bour­ne.

Aan die plaas­li­ke front bly ver­de­re kre­die­taf­gra­de­rings ’n groot kom­mer, as­ook die po­li­tie­ke kwes­sies met die aan­loop tot die ANC-lei­er­skaps­kon­fe­ren­sie in De­sem­ber, sê K­ö­nig.

“Ons gaan ’n wis­sel­val­li­ge om­ge­wing te­ge­moet waar ka­pi­taal skaars gaan wees en ook duur om te be­kom.”

In die oor­sig­tyd het Re­de­fi­ne al die aan­de­le in die ei­en­doms­ont­wik­ke­lin­gen ka­pi­taal­groei­fonds Pi­vo­tal ver­kry in een van die groot­ste tran­sak­sies tot nog toe in die ei­end­om­sek­tor in ’n aan­de­le­ruil­tran­sak­sie.

Dié ver­kry­ging, wat 32 ei­en­dom­me met ’n waar­de van R10,4 mil­jard be­hels, in­slui­tend ont­wik­ke­lings wat aan die gang is en grond vir toe­koms­ti­ge ont­wik­ke­lings, plaas Re­de­fi­ne nog me­de­din­gen­der in die kom­mer­si­ë­le ei­end­om­sek­tor.

Die Pi­vo­tal-por­te­feul­je be­staan uit 17 kan­toor­ei­en­dom­me, tien klein­han­dels­ei­en­dom­me en vyf ny­wer­heids­ei­en­dom­me. Dit sluit ook in ’n be­lang van 11,8% in Ma­ra Del­ta, wat in ei­en­dom­me in A­fri­ka be­lê, en ’n be­lang van 37,1% in Oan­do Wings De­ve­lop­ment, wat in Ni­ge­rië ge­se­tel is.

Re­de­fi­ne voor­sien dat sy uit­ke­ring per aan­deel vir die twee­de helf­te van die 2017-boek­jaar met die ver­to­ning in die eer­ste helf­te sal strook.

Andrew K­ö­nig, uit­voe­ren­de hoof van Re­de­fi­ne Pro­per­ties.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.