Ma­ri­ka­na: Ver­sko­ning ‘help’ Cy­ril

Beeld - - Voorblad - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Die Gau­teng­se de­par­te­ment van ge­sond­heid het die mi­nis­ter van ge­sond­heid, sy na­si­o­na­le po­li­tie­ke hoof, nooit ver­wit­tig van sy plan om hon­der­de psi­gi­a­trie­se pa­si­ën­te van die Li­fe E­si­di­me­ni-kli­nie­ke na 27 on­ge­li­sen­si­eer­de nie­re­ge­rings­or­ga­ni­sa­sies (NRO’s) te ver­skuif nie.

Dr. Aa­ron Mot­so­a­le­di, die mi­nis­ter, het dit gis­ter in ’n par­le­men­tê­re ant­woord ge­sê. Meer as 100 van dié pa­si­ën­te is ver­le­de jaar in die sorg van die be­trok­ke NRO’s dood.

Dit het tot die be­dan­king van Qe­da­ni Mahlan­gu as LUR vir ge­sond­heid ge­lei.

Da­vid Mak­hu­ra, Gau­teng­se pre­mier, het drs. Bar­ney Se­le­ba­no, Gau­teng­se de­par­te­ments­hoof, en Mak­ga­bo Ma­na­me­la, pro­vin­si­a­le di­rek­teur vir gees­tes­ge­sond­heid, met vol­le sa­la­ris ge­skors han­gen­de tug­stap­pe teen hul­le.

Dr. G­wen Ra­mokg­o­pa, Mahlan­gu se op­vol­ger, het eer­gis­ter in Jo­han­nes­burg ge­sê 91% van die oor­bly­wen­de Li­fe E­si­di­me­ni-pa­si­ën­te is na toe­pas­li­ke, ge­skik­te ge­rie­we oor­ge­plaas en on­ge­veer 20 van die NRO’s waar hul­le voor­heen ge­huis­ves is, is ge­sluit.

In die par­le­men­tê­re vraag wou dr. An­ne­lie Lotriet, DA-LP, by Mot­so­a­le­di weet wan­neer hy be­wus ge­word het van die ver­skui­wing van die pa­si­ën­te en van die daar­op­vol­gen­de sterf­tes.

Mot­so­a­le­di het ge­ant­woord hy het eers van die plan­ne be­wus ge­word toe Secti­on27, ’n men­se­reg­te­or­ga­ni­sa­sie, in 2015 aan die na­si­o­na­le de­par­te­ment ge­skryf het dat dié or­ga­ni­sa­sie die Gau­teng­se de­par­te­ment na­mens die Suid-A­fri­kaan­se De­pres­sie-en-angs­groep (Sa­dag) daar­oor hof toe gaan neem.

Vol­gens Mot­so­a­le­di het die di­rek­teur-ge­ne­raal van ge­sond­heid die pro­vin­si­a­le de­par­te­ment toe ge­kon­tak om­dat “nie­mand die na­si­o­na­le de­par­te­ment ooit van dié plan­ne in­ge­lig het nie”.

Hy sê die di­rek­teur-ge­ne­raal het daar­na ’n ver­ga­de­ring tus­sen die Gau­teng­se de­par­te­ment, Secti­on27 en Sa­dag be­mid­del, waar­na die voor­ne­me om hof toe te gaan laat vaar is.

“Daar is op die ver­ga­de­ring oor­een­ge­kom dat as pa­si­ën­te ver­skuif sou word, dit na ge­rie­we soort­ge­lyk aan Li­fe E­si­di­me­ni sou wees en ’n plan van ak­sie is toe op­ge­stel.

“Dit het la­ter be­kend ge­word dat die Gau­teng­se de­par­te­ment hier­die oor­een­koms op el­ke denk­ba­re wy­se ge­skend het.”

Secti­on27 het hom in Maart 2016 weer ver­geefs tot die hof ge­wend. Die de­par­te­ment het vol­gens Mot­so­a­le­di ook nie van hier­die hof­aan­soek ge­weet nie.

“Ek het eers van die sterf­ge­val­le ge­hoor toe (Mahlan­gu) in Sep­tem­ber 2016 in die Gau­teng­se wet­ge­wer aan­ge­kon­dig het dat 36 pa­si­ën­te ge­sterf het. Ek was ge­skok en kon die he­le ding nie ver­staan nie. Ek het prof. Ma­le­ga­pu­ru Mak­go­ba, die ge­sond­heids­om­buds­man, on­mid­del­lik ge­kon­tak om dit te on­der­soek.

“Ek het la­ter deur (Mak­go­ba se) ver­slag uit­ge­vind dat meer as 94 pa­si­ën­te dood is en nie 36 soos Mahlan­gu vroe­ër aan­ge­kon­dig het nie.”

Mot­so­a­le­di sê hy het ook deur die ver­slag uit­ge­vind die pa­si­ën­te was in die sorg van 27 NRO’s toe hul­le ge­sterf het en dat die NRO’s on­gel­di­ge li­sen­sies ge­had het wat die pro­vin­si­a­le de­par­te­ment aan hul­le uit­ge­reik het.

“Ek het eers be­wus ge­word van al hier­die fei­te toe (Mak­go­ba) sy voor­lo­pi­ge ver­slag in Ja­nu­a­rie 2017 aan my voor­ge­lê het,” sê Mot­so­a­le­di.

Fo­to: THAPELO MAPHAKELA

Dr. Aa­ron Mot­so­a­le­di

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.