Sa­ru­plan­ne vir WB­’23 op koers

Beeld - - Voorblad - Ge­or­ge Ger­mis­huys

Die plan­ne van die Suid-A­fri­kaan­se Rug­by­u­nie (Sa­ru) om die Wê­reld­be­ker­toer­nooi in 2023 aan te bied, is weer op koers.

Sa­ru is ver­le­de jaar weens ge­brek­ki­ge trans­for­ma­sie ver­bied om groot in­ter­na­si­o­na­le toer­nooie aan te bied.

T­hu­las Nxe­si, mi­nis­ter van sport en ont­span­ning, het gis­ter op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie by Lof­tus Vers­feld in P­re­to­ria die ver­bod wat be­tref Sa­ru, Krie­ket Suid-A­fri­ka (KSA) en Net­bal Suid-A­fri­ka (NSA) op­ge­hef.

Die ver­bod in A­pril ver­le­de jaar het ge­volg op ’n ver­slag van die E­mi­nent Per­sons Group (EPG) wat aan­ge­voer het dat die fe­de­ra­sies nie ge­noeg trans­for­meer nie. At­le­tiek Suid-A­fri­ka is ook ’n ver­bod op­ge­lê.

Fi­ki­le M­ba­lu­la, toe mi­nis­ter van sport, het die ver­bod op grond van in­lig­ting van 2014-’15 op­ge­lê.

Nxe­si het Sa­ru, KSA en NSA gis­ter met hul vin­ni­ger trans­for­ma­sie ge­luk­ge­wens.

Mark A­lex­an­der, Sa­ru-pre­si­dent, het gis­ter uit To­kio, waar die Wê­reld­be­ker-lo­ting vir die 2019-toer­nooi van­dag ge­hou word, ge­sê “dis won­der­li­ke nuus”.

“Dit be­wys die werk wat sport in on­lang­se ja­re ge­doen het om re­le­vant te bly in die mo­der­ne Suid-A­fri­ka.”

Vol­gens A­lex­an­der kan hul­le hul­self nou op die bod toe­spits.

“Ons het die de­par­te­ment ty­dens die ver­bod deur­gaans op die hoog­te ge­hou van ons den­ke en voor­be­rei­dings vir die bod en ’n goeie ver­hou­ding met ons sport­lei­ers.”

Ier­land en Frank­ryk is die an­der kan­di­da­te om die Wê­reld­be­ker­toer­nooi in 2023 aan te bied. Die wen­ner sal op 15 No­vem­ber van­jaar aan­ge­kon­dig word. Die sper­da­tum vir die fi­na­le bod­do­ku­men­te is 1 Ju­nie.

Die EPG be­oor­deel Suid-A­fri­kaan­se sport­fe­de­ra­sies op tal­le vlak­ke vol­gens hul toe­gank­lik­heid en ver­moë om ge­leent­he­de vir al­mal te ver­se­ker.

’n Sport­soort word van sko­le­tot be­roeps­vlak ge­meet en die ver­slag kyk on­der meer na de­mo­gra­fie, pres­ta­sie, be­stuur en in­diens­ne­mings­ge­lyk­heid.

Fe­de­ra­sies is ver­le­de jaar on­kant be­trap deur M­ba­lu­la se aan­kon­di­ging van die ver­bod.

Die ver­bod het van krag ge­word nog voor­dat die fe­de­ra­sies ver­le­de jaar se EPG-ver­slag on­der

oë ge­had het, met KSA en Sa­ru wat in die na­draai ge­sê het hul­le “is nog heel­te­mal in die duis­ter” oor die aan­kon­di­ging.

Die be­sluit is des­tyds be­stem­pel as “goed­koop po­li­tie­ke­ry in ’n ver­kie­sings­jaar” en ’n po­ging deur die de­par­te­ment om “vir die fe­de­ra­sies tan­de te wys”.

Blan­che de la Gu­er­re, uit­voe­ren­de hoof van NSA, het gis­ter ge­sê hul­le neem ken­nis van Nxe­si se aan­kon­di­ging, ter­wyl KSA eers die jong­ste EPG-ver­slag be­stu­deer.

T­hu­las Nxe­si Fo­to: DEAAN VIVIER

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.