Gi­ga­ba gooi wal oor vrou ‘wat help met sy werk’

Beeld - - Nuus -

In sy eer­ste ver­sky­ning voor die par­le­ment se staan­de ko­mi­tee oor fi­nan­sies moes Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van fi­nan­sies, gis­ter bont­staan oor vrae oor sy vrou en sy e­ko­no­mie­se raad­ge­wer.

Nor­ma Gi­ga­ba, ’n in­lig­tings­teg­no­lo­gie­spe­si­a­lis wat ook as “Mrs. Gi­ga­by­te” be­kend is, het on­langs in ’n on­der­houd met eNCA ge­sê sy het haar man met sy plig­te as mi­nis­ter van bin­ne­land­se sa­ke ge­help, ver­al op IT-ge­bied, en men­se met pas­poort­pro­ble­me by­ge­staan.

Floyd S­hi­vam­bu, EFF-hoof­sweep, wou gis­ter by Gi­ga­ba weet of dit waar is dat sy vrou hom as mi­nis­ter van bin­ne­land­se sa­ke met sy amp­te­li­ke plig­te ge­help en selfs ver­ga­de­rings saam met hom by­ge­woon het.

’n Dui­de­lik om­ge­krap­te Gi­ga­ba het ont­ken dat sy vrou ver­ga­de­rings saam met hom by­ge­woon het.

“Sy het haar­self ook nie vir die (eNCA-) on­der­houd ge­nooi nie. Vrae is daar­in aan haar ge­vra en sy het daar­op ge­ant­woord.

“Dit is be­lang­rik om te sê dat jou stel­ling fun­da­men­teel on­waar is,” het hy aan S­hi­vam­bu ge­sê.

“Sy het in die on­der­houd net ge­sê dat men­se kwes­sies (oor bin­ne­land­se sa­ke) na haar ge­bring het en dat sy dit on­der my aan­dag ge­bring het.

“Of ek daar­op ge­re­a­geer het, was eg­ter my be­sluit. My ad­vies as mi­nis­ter is ge­grond op wat die de­par­te­ment be­sluit het.”

Gi­ga­ba het ge­sê S­hi­vam­bu moe­nie “goed­koop houe” uit­deel deur sy fa­mi­lie by die po­li­tiek te wil be­trek nie. “Jy kan my as po­li­ti­kus ta­kel, maar moe­nie my fa­mi­lie be­trek nie om­dat ek dit nie met jou­ne sal doen nie.”

Dr. Chris Ma­li­ka­ne, die raad­ge­wer, het on­langs na ’n ge­wa­pen­de stryd in die naam van ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie ver­wys en steun uit­ge­spreek vir die na­si­o­na­li­se­ring van die Re­ser­we­bank, ban­ke en my­ne, en grond­ont­ei­e­ning son­der ver­goe­ding.

Gi­ga­ba het eg­ter gis­ter ge­sê: “Ék is die mi­nis­ter. Nie my raad­ge­wer nie. Nie die di­rek­teur-ge­ne­raal (Lun­gi­sa Fu­zi­le) nie. Mý me­nings is wat saak­maak.”

Vol­gens hom is Ma­li­ka­ne se­dert­dien in­ge­ka­trol om hom be­wus te maak van hoe din­ge in die re­ge­ring ge­doen word.

Gi­ga­ba het ge­sê die on­lang­se ka­bi­net­s­kom­me­ling kan nie die e­nig­ste re­de wees waar­om die land se kre­diet­sta­tus af­gra­deer is nie. Vol­gens hom groei die e­ko­no­mie al se­dert 2008 sta­dig en is daar ver­skeie re­des vir die af­gra­de­ring.

“Daar­om moet ons nie na son­de­bok­ke soek nie.”

Hy het ge­sê die eer­ste af­gra­de­ring het reeds voor die ka­bi­net­s­kom­me­ling plaas­ge­vind.

“Ons fo­kus moet nou eer­der wees daar­op wees om die af­gra­de­rings te her­stel, ver­de­re af­gra­de­rings te ver­my, die e­ko­no­mie te laat groei en om op in­klu­sie­we groei te fo­kus.”

Gi­ga­ba het ge­sê die hui­di­ge ge­sprek oor ra­di­ka­le e­ko­no­mie­se trans­for­ma­sie in Suid-A­fri­ka is nie een van sy “groot pro­ble­me” nie.

“In Suid-A­fri­ka be­sit 10% van die be­vol­king so­wat 22% van die e­ko­no­mie en die land se ryk­dom. Ons moet eer­der dáár­oor be­kom­merd wees. Die de­bat moet eer­der han­del oor hoe ons dít ver­an­der.

“Ons moet ver­se­ker dat die e­ko­no­mie groei en die fis­kus in staat is om die be­leg­gings wat vir die kern­krag­tran­sak­sie ver­eis word te kan dra.”

Hy het ge­sê hy meen die SuidA­fri­kaan­se Lug­diens, wat al lank on­sta­biel is, kan reg­ge­ruk word en dat dit reg be­stuur moet word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.