Ge­soek: ’n Lei­er met in­te­gri­teit, sê Sa­ve SA

Beeld - - Nuus -

Be­hal­we dat pres. Ja­cob Zu­ma moet be­dank, het die or­ga­ni­sa­sie Sa­ve South A­fri­ca gis­ter nog ses ver­eis­tes ge­stel waar­aan daar op kort ter­myn vol­doen moet word.

Sip­ho Pi­ty­a­na, sa­me­roe­per van die or­ga­ni­sa­sie, het op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie in Jo­han­nes­burg ge­sê dié ei­se sluit in ’n kom­mis­sie van on­der­soek na staat­skaping en dat die ge­ring se in­te­gri­teit her­stel moet word.

Pi­ty­a­na sê wie ook al Zu­ma se op­vol­ger word, moet ie­mand wees met ’n be­we­se ge­skie­de­nis van in­te­gri­teit. Die men­se van Suid-A­fri­ka kan en sal in die toe­koms nie meer sleg­te re­ge­ring duld nie.

Daar­om eis die or­ga­ni­sa­sie ook dat die in­te­gri­teit en ge­loof­waar­dig­heid van re­ge­rings­in­stel­lings her­stel word.

Sa­ve SA eis ook dat die in­te­gri­teit van die straf­reg­stel­sel se in­stel­lings her­stel word en wil hê dat die on­af­hank­lik­heid van die reg­bank be­ves­tig word.

“Ons eis die­self­de van in­stel­lings soos die o­pen­ba­re be­sker­mer, die On­af­hank­li­ke Ver­kie­sings­kom­mis­sie en die Men­se­reg­te­kom­mis­sie.

“Ons eis ook die her­stel van ge­loof­waar­di­ge lei­er­skap in e­ko­no­mie­se in­stel­lings wat in die voor­ste li­nie teen kor­rup­sie veg.”

Pi­ty­a­ne sê daar moet voor die vol­gen­de al­ge­me­ne ver­kie­sing in 2019 aan sy ei­se vol­doen word.

“Ons eis dat ons ge­lei word deur o­pen­ba­re ver­teen­woor­di­gers wie se in­te­gri­teit nie in twy­fel ge­trek word nie. Dit is ’n ge­leent­heid vir alle po­li­tie­ke par­tye om hul ver­bin­te­nis daar­toe te be­wys dat hul lei­ers eer­lik is. Leef­sty­lou­dits be­hoort stan­daard­prak­tyk te wees vir alle par­tye,” sê hy.

Sa­ve SA wil hê daar moet op mid­del­ter­myn ge­kyk word na die wet­ge­wing oor die fi­nan­sie­ring van po­li­tie­ke par­tye en die land se kies­stel­sel.

Die or­ga­ni­sa­sie is ook van plan om ’n be­raad van die bur­ger­li­ke ge­meen­skap by­een te roep waar­op aan­dag ge­gee sal word aan kwes­sies soos ras­sis­me, on­ge­lyk­heid, werk­loos­heid en ar­moe­de wat die kern van e­ni­ge ge­sprek oor ’n “be­ter Suid-A­fri­ka” is.

Pi­ty­a­na sê die feit dat die mees­te van men­se nog nie die vrug­te van die be­lof­tes van ’n kon­sti­tu­si­o­ne­le de­mo­kra­sie ge­proe het nie, hou ’n baie groot ge­vaar vir die land in.

“Die hoë vlak­ke van ar­moe­de, on­ge­lyk­he­de en werk­loos­heid het tot die ver­vreem­ding van die meer­der­heid ge­lei. Dit is nie vol­hou­baar nie.

“Die na­la­ten­skap van ’n ras­se­ver­le­de bly ’n uit­da­ging, soos die toe­ne­men­de on­ge­lyk­he­de, ar­moe­de, werk­loos­heid en ras­sis­tie­se da­de wat die laas­te paar we­ke in Co­li­gny en an­der plek­ke ge­sien is.”

– Sa­rel van der Walt

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.