Rot­se moet ge­steel­de kar­re keer

Beeld - - Nuus - P­hil­da Es­sop

Mas­sie­we rot­se is deur die o­wer­heid op die grens tus­sen Suid-A­fri­ka en Mo­sam­biek ge­plaas om te voor­kom dat ge­steel­de vier­trek­voer­tuie oor dié grens ge­neem word.

So het No­si­vi­we Ma­pi­saN­qa­ku­la, mi­nis­ter van ver­de­di­ging en mi­li­tê­re ve­te­ra­ne, gis­ter in vra­e­tyd in die Na­si­o­na­le Raad van Pro­vin­sies ge­sê.

Le­de van die Suid-A­fri­kaan­se Na­si­o­na­le Weer­mag be­vei­lig die lands­gren­se as deel van O­pe­ra­sie Coro­na met mo­bie­le en voet­pa­trol­lies.

Hul­le word deur on­der an­de­re le­de van die Suid-A­fri­kaan­se Po­li­sie­diens se grens­po­li­sie en amp­te­na­re van die de­par­te­ment van bin­ne­land­se sa­ke by­ge­staan.

Ma­pi­sa-N­qa­ku­la het ge­sê die land se g­ren­se bied u­nie­ke uit­da­gings en het as voor­beeld ver­wys na ’n 96 km lan­ge stuk grens­lyn tus­sen Mo­sam­biek en K­waZu­lu-Na­tal.

“Daar moes ons met an­der ma­nie­re vo­ren­dag kom om te voor­kom dat mis­da­di­gers die grens na Mo­sam­biek oor­steek met 4x4-voer­tuie wat in SuidA­fri­ka ge­steel is.

“Die weer­mag moes hier mas­sie­we rot­se op die grens plaas so­dat die­we nie in staat is om met die voer­tuie oor (die grens) te ry nie.”

Dank­sy die de­par­te­ment se sa­me­wer­king met an­der staats­de­par­te­men­te is daar in die boek­jaar 2016-’17 op on­der meer on­wet­ti­ge vuur­wa­pens en dag­ga be­slag ge­lê.

“Meer as 6 570 on­wet­ti­ge bui­te­lan­ders is aan­ge­keer, 84 voer­tuie is te­rug­ge­vind en daar is be­slag ge­lê op sluik­han­dels­wa­re ter waar­de van meer as R13 mil­joen.

“Ons werk ook nou saam met die de­par­te­ment van om­ge­wing­sa­ke in die Kru­ger­wild­tuin, waar re­nos­ter­stro­pe­ry plaas­vind,” het Ma­pi­sa-N­qa­ku­la ge­sê.

“Slim­mer” ma­nie­re van grens­be­heer be­hoort vol­gens Ma­pi­sa-N­qa­ku­la ge­vind te word en daar­om oor­weeg die de­par­te­ment die ge­bruik van ka­me­ras en sen­sors in plaas van net hei­nings.

Op ’n vraag oor die men­se in mi­li­tê­re uit­rus­tings wat op 5 A­pril ten ty­de van ’n op­tog by Lut­hu­li-huis, die ANC se hoof­kan­toor, ont­plooi is en glo le­de van Umk­hon­to weSi­z­we of mi­li­tê­re ve­te­ra­ne is, het sy ge­ant­woord dat dié ont­plooi­ing nie deur die de­par­te­ment ge­doen is nie.

“As jy na e­ni­ge C­hi­ne­se win­kel gaan, sal jy mi­li­tê­re uit­rus­tings daar kan koop en aan­trek.”

Sy het by­ge­voeg dat die be­vei­li­ging van Lut­hu­li-huis niks met haar de­par­te­ment te doen het nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.