Se­ke­re af­trek­kings ís wet­tig

3 fir­mas kry be­vel teen Sas­sa

Beeld - - Nuus - Je­an­ne­Ma­rié Ver­sluis

Se­ke­re af­trek­kings van maat­skap­li­ke toelae is aan­vaar­baar, het die hoog­ge­regs­hof in P­re­to­ria gis­ter be­vind.

Die hof het ver­klaar die SuidA­fri­kaan­se a­gent­skap vir maat­skap­li­ke se­ker­heid (Sas­sa) het geen be­heer oor die re­ke­nin­ge waar­in die ont­van­gers van dié toelae se geld in­be­taal word nie.

Sas­sa be­dryf nie die re­ke­nin­ge in G­rin­drod Bank nie, net soos Sas­sa nie be­heer het oor e­ni­ge re­ke­ning in ’n han­dels­bank nie.

Dié be­vin­ding is ge­doen in ’n aan­soek om ’n be­vel wat Net1, Mo­ney­li­ne Fi­nan­ci­al Ser­vi­ces en Man­je Mo­bi­le E­lec­tro­nic Pay­ment Ser­vi­ces teen Sas­sa in­ge­dien het.

Net1 se fi­li­aal Cash Pay­mas­ter Ser­vi­ces (CPS) be­taal die maat­skap­li­ke toelae aan Suid-A­fri­ka­ners uit. Dit is ’n mul­ti­mil­jard­rand­kon­trak waar­oor hof­sa­ke nou al ja­re lank woed.

Net1, Mo­ney­li­ne en Man­je het die hof ge­vra om ’n ver­kla­ren­de be­vel uit te reik oor twee ge­wy­sig­de re­gu­la­sies (21 en 26A) van die Wet op Maat­skap­li­ke Hulp.

Die ap­pli­kan­te meen dié re­gu­la­sies be­perk nie die ma­nier waar­op be­guns­tig­des van toelae hul bank­re­ke­nin­ge be­stuur nie.

Sas­sa en die de­par­te­ment van maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling het ’n an­der in­ter­pre­ta­sie daar­van.

Waar­ne­men­de regter C.J. van der West­hui­zen het in die uit­spraak ge­sê die kern van Sas­sa en die de­par­te­ment se in­ter­pre­ta­sie is dat die re­gu­la­sies alle e­lek­tro­nie­se de­biet­or­ders, af­trek­or­ders en e­lek­tro­nie­se geld­oor­pla­sings van be­guns­tig­des se re­ke­nin­ge by G­rin­drod Bank ver­bied.

Weens Sas­sa se in­ter­pre­ta­sie het Sas­sa CPS en G­rin­drod op­drag ge­gee om alle de­biet­or­ders in be­guns­tig­des se re­ke­nin­ge sum­mier te staak toe die nu­we re­gu­la­sies van krag ge­word het.

Net1, CPS en G­rin­drod is toe ook straf­reg­te­lik aan­ge­kla in­ge­vol­ge dié wet, lui die uit­spraak.

Van der West­hui­zen sê die prak­tie­se im­pli­ka­sies van Sas­sa en die de­par­te­ment se in­ter­pre­ta­sie van die nu­we re­gu­la­sies raak die be­stuur van meer as 10 mil­joen men­se se bank­re­ke­nin­ge van so­wat R550 mil­joen per maand.

Die nu­we re­gu­la­sie 26A be­paal dat een maan­de­lik­se af­trek­king wat nie 10% van die waar­de van die toe­laag oor­skry nie reg­streeks af­ge­trek mag word vir ’n be­graf­nis­po­lis.

Van der West­hui­zen het ge­sê el­ke be­guns­tig­de van ’n toe­laag wie se geld in ’n re­ke­ning by G­rin­drod of ’n an­der bank­in­stel­ling in­be­taal word, het ’n reg­streek­se kli­ënt-ban­kier-ver­hou­ding met G­rin­drod of die an­der bank­in­stel­ling.

Geen kon­trak be­staan tus­sen Sas­sa en G­rin­drod nie.

’n De­biet­or­der is niks meer as ’n e­lek­tro­nie­se vorm van be­ta­ling wat volg op ’n op­drag van die re­ke­ning­hou­er aan sy bank ten guns­te van ’n der­de par­ty nie. ’n De­biet­or­der in ’n re­ke­ning is niks an­ders as ’n be­ta­ling van wet­li­ke skuld nie, het Van der West­hui­zen ge­vind.

Hy het ge­sê die pro­se­du­re vir die be­ta­ling van die toe­laag in die be­guns­tig­de se re­ke­ning by G­rin­drod ver­skil geen­sins van ’n toe­laag wat aan ie­mand uit­be­taal word in ’n re­ke­ning by ’n han­dels­bank nie.

Sas­sa en die de­par­te­ment moet die kos­te van die hof­aan­soek be­taal.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.