Hoe is die ou­der­dom be­paal?

Beeld - - Nuus -

Die Di­na­le­di­grot­ka­mer waar die mees­te fos­sie­le in 2013 ge­kry is, is vol­le­dig ge­kar­teer (die stra­ti­gra­fie van die neer­slae en druip­steen).

Drie tan­de is toe ge­kies om reg­streeks ge­da­teer te word. Daar is on­der meer ra­di­o­kool­stof­ en pa­le­o­mag­ne­tis­me­da­te­ring vir ag­ter­grond ge­doen, vol­gens die na­vor­sing in die vak­tyd­skrif eLi­fe.

E­lek­tron­spin­re­so­nan­sie (ESR) wat lae vlak­ke van na­tuur­li­ke be­stra­ling in die tan­de meet, is ook ge­doen. Dit kan be­paal hoe lank dit on­der die grond was.

Die span het ver­der u­raan­ en to­ri­um­a­na­li­se van die druip­steen in die grot­ka­mer ge­doen. In­dien die druip­steen bo die fos­sie­le lê, moet die fos­sie­le ou­er as die druip­steen wees. Die mi­ni­mum ou­der­dom is toe op 236 000 jaar be­paal.

Nog ’n me­to­de wat ge­reeld ge­bruik word, is op­ties ge­sti­mu­leer­de lu­mi­nes­sen­sie (OSL) om klein kwartskor­rels wat diep in die neer­slae by die fos­sie­le lê te toets om so­doen­de te be­paal hoe lank hul­le in al­ge­he­le don­ker was. Die re­sul­ta­te het oor­een­ge­stem met die ou­der­dom van tus­sen 335 000 en 236 000 jaar.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.