Aan­de­le troef die res wéér

Beeld - - Sakenuus - Han­lie S­tad­ler

Kort­ter­myn­be­leg­gers sou in A­pril die bes­te to­ta­le op­brengs uit alle ba­te­klas­se er­vaar het as hul­le in aan­de­le be­lê het.

Aan­de­le was vir die der­de maand van­jaar die ba­te­klas wat, teen 3,64%, die bes­te maand­op­brengs op­ge­le­wer het, lui die ei­en­doms­fonds­be­stuur­der Ca­ta­lyst se maand­ver­slag.

Aan­de­le was ook in Ja­nu­a­rie en Maart die ba­te­klas wat die bes­te maand­op­brengs op­ge­le­wer het. Dit is die op­brengs op die in­deks van alle ef­fek­te.

Die A­pril-op­brengs is die bes­te maand­op­brengs tot nog toe van­jaar vir aan­de­le.

Die to­ta­le jaar­op­brengs op aan­de­le was steeds on­der die in­fla­sie­koers op 4,5% en be­leg­gers in ef­fek­te (10,55%) en kon­tant (7,57%) sou oor die jaar heen be­ter ge­vaar het.

Ef­fek­te was vir die der­de keer van­jaar die ba­te­klas wat die bes­te to­ta­le jaar­op­brengs op­ge­le­wer het, teen ’n vet 10,55%. Dit is die op­brengs van die S­teFi-geld­mar­kin­deks. Die maand­op­brengs was 1,42%.

Die to­ta­le maand­op­brengs op ge­no­teer­de ei­en­dom was slegs 0,51% en die jaar­op­brengs slegs 0,02%, die swak­ste van alle ba­te­klas­se oor al­bei tyd­per­ke heen. Dit is ge­meet

aan die in­deks van ge­no­teer­de ei­en­dom (Sa­py).

Ge­no­teer­de ei­en­dom is op lang ter­myn (20 jaar) die SuidA­fri­kaan­se ba­te­klas wat die

bes­te vaar, maar dié sek­tor het ver­al weens vre­se oor die B­rit­se e­ko­no­mie te mid­de van B­rex­it-on­der­han­de­lin­ge ’n in­sin­king be­leef.

Die swak­ker rand in A­pril ná Suid-A­fri­ka se af­gra­de­ring tot rom­mel­sta­tus het wel van die maat­skap­pye met bloot­stel­ling aan B­rit­se ei­en­dom laat kop op­tel, wat be­leg­gers dalk met­ter­tyd sal be­loon.

Ca­pi­tal & Coun­ties, wat sy pri­mê­re no­te­ring in Lon­den het, was die aan­deel wat in A­pril die vier­de bes­te op die JSE ge­vaar het, met ’n sty­ging van 13,2%. Ca­pi­tal and Re­gi­o­nal (12,97%), Ham­mer­son (7,71%), Re­de­fi­ne In­ter­na­ti­o­nal (7,03%) en In­tu (6,16%) het ook ’n puik maand be­leef.

Ca­ta­lyst spreek kom­mer uit oor die sty­ging in die na­si­o­na­le leeg­staan­koers van kan­toor­ei­en­dom in Suid-A­fri­ka, wat nou 11,1% is. “Kan­to­re is in ’n moei­li­ke om­ge­wing en ons ver­wag dat dié ten­dens sal voort­duur tot­dat ons ster­ker e­ko­no­mie­se groei in die

Suid-A­fri­kaan­se e­ko­no­mie be­leef.”

Ca­ta­lyst ver­wag ook dat win­kel­sen­trums min­der be­sig sal wees om­dat ver­brui­kers on­der kwaai druk bly. Op lang ter­myn kan dit ei­e­naars van dié ei­en­dom se huur­in­kom­ste tra­er laat styg.

Ca­ta­lyst sê ei­en­doms­maat­skap­pye se di­ver­si­fi­se­ring oor­see bring gro­ter wis­sel­val­lig­heid in hul in­kom­ste mee weens die rand se skom­me­ling. Al hoe meer ei­en­doms­maat­skap­pye sal waar­skyn­lik in die toe­koms die geld­een­heid ver­an­der waar­in hul­le hul in­kom­ste weer­gee om te weer­spie­ël waar hul­le die mees­te van hul geld ver­dien.

Dit “het ge­woon­lik ’n we­sen­li­ke ne­ga­tie­we uit­wer­king op die op­brengs wat hul­le his­to­ries aan be­leg­gers kon op­le­wer”.

Be­leg­gers moet in ag neem dat so­wel aan­de­le as ge­no­teer­de ei­en­dom op kort tot me­di­um ter­myn (kor­ter as se­we jaar) wis­sel­val­lig kan wees, maar op lang ter­myn as groei­ba­tes be­stem­pel word. Hoe­wel kon­tant en ef­fek­te op die oom­blik goed vaar, is die op­brengs daar­van op lang ter­myn ge­woon­lik la­er. Di­ver­si­fi­se­ring van ba­te­klas­se bly ’n vei­li­ge op­sie; iets wat die ge­mid­del­de be­leg­ger deur mid­del van ’n mul­ti­ba­te­klas­ef­fek­te­trust­fonds kan be­reik.

Gra­fi­ka: ISTOCK

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.